Sprememba uradnih ur pisarne za izredno izobraževanje

V petek, 23.12., bodo uradne ure pisarne za izredno izobraževanje potekale nekoliko prej, od 9:00 do 12:00.
V času počitnic (od 26.12. do 30.12.) uradnih ur ne bo.