Razdelitev spričeval

Razdelitev spričeval bo potekala v petek, 23. 6. 2023, po naslednjem razporedu:

 • ob 9:00
  RAZRED UČILNICA
  1. Fa P02
  1. Fb P04
  1. Fc P05
  1. Ka P06
  1. Kb P07
  1. L 209
  1. Za 102
  1. Zb 107
  2. Fa 108
  2. Fb 104
  2. Fc 105
  2. Ka 106
  2. Kb 204
  3. Za 205
  3. Zb 206
 • ob 10:30
  RAZRED UČILNICA
  2. L 211
  2. Za 210
  2. Zb 204
  3. Fa 205
  3. Fb 206
  3. Fc 106
  3. Ka 105
  3. Kb 104
  3. L 209

Oddaja dnevnikov praktičnega usposabljanja z delom (PUD) pred podelitvijo spričeval

Dijaki 3. Fa, 3. Fb, 3. Fc, 3. Ka, 3. Kb, 2. L, 3. L, 2. Za in 2. Zb na PUD pri delodajalcih oddate dnevnike in potrdila o opravljenem PUD-u organizatorjem PUD, skladno z njihovimi navodili in roki oddaje.

Organizatorji PUD-a obvestijo Karmen Debevec, zadolženo za izpis spričeval, če kateri od dijakov PUD-a ni opravil. Dijaki, ki boste oddali neurejen dnevnik ali dnevnika  ne boste oddali pravočasno, boste ta dan dobili le obvestilo o uspehu, spričevalo pa ob naslednji delitvi spričeval (3. 7. 2023, ura bo še določena), če boste izpolnili svoje obveznosti.

Garderobne omarice

Zaradi čiščenja notranjosti garderobnih omaric morate dijaki omarice v celoti izprazniti, najkasneje na dan razdelitve spričeval (dijaki iz Ljubljane in bližnje okolice jih lahko pridete izpraznit že prej in hkrati oddate knjige in učbenike v knjižnico). Vse kar bo v omaricah ostalo, bo zavrženo. Iz istega razloga izpraznite dijaki programa zobotehnik svoj predal v zobotehničnem laboratoriju.

Vračilo izposojenega knjižničnega gradiva

Za gradiva, ki ne bodo vrnjena v knjižnico, bomo dijakom izstavili račun.