Proslava ob Prešernovem dnevu

V torek, 6. 2., in sredo, 7. 2., smo na naši šoli obeležili Prešernov dan. Tudi tokrat smo proslavo izvedli v dvorani Dijaškega doma Tabor. Za nas nastopajoče so se priprave na dogodek začele že nekaj tednov prej. Zbiranje med poukom in glavnimi odmori nam je omogočilo izpeljati prireditev, kot smo si zamislili. V prireditvi nismo slavili le Prešerna, ampak tudi umetnike tega časa. Dijakom smo s petjem, plesom, deklamacijo in dramskimi vložki Ive ter Maya na zanimiv, malo manj tradicionalen način prikazali čar kulturnega praznika.