Projektno delo v 2.Fa

Dijaki 2. Fa smo v ponedeljek, 16.1.2023, izvedli projektno delo. Naša tema je bila ‘sladkor’. V razredu smo se razdelili v dve skupini. Najprej je ena skupina ostala v razredu in iskala argumente, da je sladkor nujno potreben za naše življenje oziroma, da nam sladkor škodi, druga pa se je odpravila v laboratorij. Po dveh šolskih urah smo se zamenjali.

V laboratoriju smo v parih pripravljali raztopine sladkorja z različnimi koncentracijami in jim nato izmerili gostoto z areometrom. Vsak par je svojo raztopino po želji obarval z živilskim barvilom, kar nam je omogočilo, da smo se poigrali z gostotami ter poskušali narediti mavrico v merilnem valju. S pomočjo refraktometra smo tudi izmerili lomni količnik pripravljenih raztopin in pijač, ki smo jih prinesli sami. Izmerjene podatke smo zapisali v tabelo, jih med seboj primerjali ter oblikovali umeritveno krivuljo. Iz nje smo ugotavljali, koliko je dejansko sladkorja v kupljenih pijačah. Ugotovili smo, da večina naših meritev ustreza količini sladkorja, ki je zapisana na etiketi.

Na pomoč nam je nato priskočila profesorica Ljubica Gabrovšek pri pripravil lizik, tako da je zmešala sladkor, vodo in limonin sok in segrevala pri visoki temperaturi. Nastalo zmes smo prelili na folijo, dodali palčke in počakali, da se strdijo. Na koncu smo se z njimi posladkali.

Projektno delo smo zaključili z razgovorom. Med skupinami smo si izmenjali argumente in s tem prišli do zaključka, da je sladkor v našem življenju pomemben, vendar v omejenih količinah.

Med projektnim delom smo se zabavali pri ustvarjanju mavrice. Prav tako smo se prvič srečali z refraktometrom in merjenjem lomnega količnika in se tako naučili nekaj novega.

Mentorici: Sabina Povhe Lenart in Ljubica Gabrovšek