Pozitivka in pozitivec SŠFKZ za šolsko leto 2022/2023

Izbrana pozitivka in pozitivec naše šole sta

Odlikujejo ju pozitivna usmerjenost, zdrav življenjski slog, pomoč sošolcem in skrb za dobre medsebojne odnose.

Zmagovalcema čestitamo!