Obvestilo o začetku pouka

Drage dijakinje in dijaki!

Obveščam vas, da se bo pouk v novem šolskem letu začel v petek, 1. 9. 2023. Prvi dan bo pouk trajal 4 šolske ure. Ta dan malica ne bo organizirana. Urnik za prvi šolski dan bo do 30. 8. 2023 objavljen v e-asistentu. Na urniku 1. letnikov bodo 4 razredne ure, na urniku 2., 3. in 4. letnikov pa dve razredni uri in dve uri pouka.

RAZPORED ODDELKOV IN UČILNIC ZA PRVI ŠOLSKI DAN

Od 7.35 do 11.00 ure
Oddelek Učilnica

1. Fa

303

1. Fb

211

1. Fc

210

1. Ka

106

1. Kb

107

1. L

108

1. Za

204

1. Zb

205

2. Fa

206

2. Fb

102

2. Fc

105

2. Ka

104

2. Kb

P04

2. L

P05

2. Za

P06

2. Zb

P07

Od 11.30 do 14.55 ure
Oddelek Učilnica
3. Fa 102
3. Fb 104
3. Fc 105
3. Ka 106
3. Kb 107
3. L 108
3. Za 204
3. Zb 205
4. Fa 206
4. Fb 303
4. Fc 210
4. Ka 211
4. Kb P04
4. L P05
4. Za P06
4. Zb P07

Legenda: K – klet, P – pritličje, učilnice od 101 do 109 – prvo nadstropje, učilnice od 201 do 213 – drugo nadstropje, učilnice 301 do 304 – tretje nadstropje.

RAZPOREDITEV UR POUKA NA PRVI DAN

1. in 2. letniki 1. ura 7.35 – 8.20
2. ura 8.25 – 9. 10
ODMOR 9.10 – 9.25
3. ura 9.25 – 10.10
4. ura 10.15 – 11.00
   
3. in 4. letniki 1. ura 11.30 – 12.15
2. ura 12.20 – 13.05
ODMOR 13.05 – 13.20
3. ura 13.20 – 14.05
4. ura 14.10 – 14.55

Želim vam uspešen začetek novega šolskega leta in vas lepo pozdravljam.