Dan z razrednikom (polovica oddelkov: 2. TLB, 2. ZT, 3. FT, 3. KT, 3. TLB)

Uvodni pogovor in vpis v programe izrednega izobraževanja za šolsko leto 2024/25
Uvodni pogovor in vpis v programe izrednega izobraževanja za šolsko leto 2024/25