PM - drugi predmet: FAR, KZM, LME, ZBP (pisno)

Roditeljski sestanki (oddelki 1. - 3. letnika) in skupne govorilne ure
Roditeljski sestanki (oddelki 1. - 3. letnika) in skupne govorilne ure