Zadnji dan za pisno ocenjevanje znanja za dijake 3. FT

Izpitni rok za izboljševanje ocene za 4. letnike (predmetni izpiti)
Izpitni rok za izboljševanje ocene za 4. letnike (predmetni izpiti)