Začetni tečaj španščine

Krepitev govornega, bralnega, pisnega in slušnega sporazumevanja. Osvajanje slovničnih pravil in besedišča. Utrjevanje preko konverzacije in dela v parih in skupinah.