Venski odvzem krvi (za dijake 3. L in 4. L)

Udeležencem najprej predstavim venski odvzem krvi teoretično ter smernice in priporočila. Nato se redno dobivamo in vadimo venski odvzem krvi. Vzorce uporabimo za analizo pri praktičnem pouku v 3. L in 4. L.