Tekmovanje za Cankarjevo priznanje

Dijaki preberejo izbrane knjige (romane, novele, črtice …), se pisno izražajo o določeni temi (v povezavi s vsebino knjige).
Potekajo tudi aktivni sestanki, na katerih dijaki razčlenjujejo, vrednotijo, analizirajo prebrana literarna dela.