SŠFKZ išče talente – skupina za šolske prireditve

Pokaži, kaj znaš – predstavimo se!
Priprava in izdelava scenarija prireditve: priprava tekstov, posnetkov.
Bralne vaje in vaje za nastopanje (ali snemanje).
Druženje.