Slovenska bralna značka

Djaki bodo izbrali in prebrali dve knjigi, napisali povzetka knjig in ju oddali, po tem ju bodo tudi ustno predstavili. 

Na začetku šolskega leta dodo dobili predlagani seznam knjig, izbrali bodo lahko tudi knjigo po lastnem okusu.