Razbijalci mitov v znanosti

Udeleženci bodo iskali in razkrivali mite in resnice v znanosti. Usvojili bodo kritični pristop do prebranega/videnega/slišanega in teze potrdili ali ovrgli. Svoje izsledke bodo predstavljali na socialnih omrežjih in na informativnih panojih.