Programski jezik Python

Osnovni koncepti programiranja: pogojni stavek, zanka, tabele, funkcije, nizi, algoritem, časovna zahtevnost. Podatkovne strukture: zaporedje, množica, slovar.