Izdelava nakita – nadaljevalni

Dijaki si sami izoblikujejo idejo za nakit (prstan, broška, obesek,…), izdelajo skico ali načrt ideje, v vosku izdelajo – zmodelirajo zasnovan objekt, namestijo livno formo na klobučku, namestijo kiveto, v kateri zalijejo z vložno maso. Kiveto postavijo v žarilno peč, v ulivalniku stalijo zlitino in staljeno zlitino vlijejo v kiveto. Ko se kiveta ohladi, odstranijo vložno maso iz kivete, vlitek speskajo, odrežejo dolivne kanale, obdelajo in spolirajo.