Izdelava lastnih študijskih modelov

Odtiskovanje lastnih zobnih lokov, izdelava študijskih modelov in analiza študijskih modelov v povezavi z estetsko analizo obraza.