Ekologi SŠFKZ

  • Dve do tri čistilne akcije v okolici šole in širše,
  • izdelava referatov in predstavitev s področja okoljevarstva,
  • ureditev razstav s področja okoljevarstva v avli šole,
  • pisanje člankov in ustvarjanje likovnih izdelkov na temo okoljevarstva za šolski glasili,
  • sodelovanje s pisnimi in likovnimi izdelki na temo okoljevarstva na morebitnih natečajih, 
  • razno – pobude dijakov.