AGAR ART – »the art of science« – umetnost znanosti

Priprava osnovnega gojišča, rokovanje z avtoklavom in laminarno komoro.
Načrtovanje in skiciranje izdelka.
Preizkušanje različnih tehnik gojenja mikroorganizmov in različnih načinov inkubacije.
Izdelava agar-arta.