˝Ni panike˝

Razumevanje delovanja možganov in pozitivno mišljenje, tehnike za izboljšanje počutja, pomoč pri aktivnem paničnem napadu, napotki in vaje za samopomoč.