3. roditeljski sestanek in skupne govorilne ure

V torek, 18. 4. 2023, bosta v šoli potekali dve dejavnosti za starše:

  • 3. roditeljski sestanek, od 17.00 do 17.45 ure;
  • skupne govorilne ure, od 17.45 do 20.00.
    Starši boste povabljeni na skupne govorilne ure, ki bodo prav tako potekale v šoli, preko e-sistema Bookings. Navodila boste prejeli na svoje e-naslove, ki jih ima šola zabeležene v easistentu. Govorilne ure bodo razporejene na 15 minut. V primeru, da starši e-naslova niste navedli, se ne boste mogli prijaviti na govorilne ure preko e-sistema Bookings, pač pa boste v šoli lahko učitelje povprašali za prost termin in počakali.
Oddelek in razrednik Učilnica Oddelek in razrednik Učilnica
1.Fa
Jošt Hren
Izvedba 9. 5. 2023,
ob 17.00 v šoli, učilnica 107
3.Fa
Mag. Saša Cimperman
303
1.Fb
Petra Čalić
106 3.Fb
Darinka Kujavec
304
1.Fc
Helena Doberšek
P07 3.Fc
Mateja Cigula
K01
1.Ka
Mag. Zlatko Magdevski
108 3.Ka
Mojca Kočevar Korbar
105
1.Kb
Nataša Primožič
104 3.Kb
Mateja Kolmančič Šuštar
P04
1.L
Sara Zavec
206 3.L
Karmen Ožbolt
107
1.Za
Ksenija Horvat
P05 3.Za
Katja Petric
Izvedba 9. 5. 2023,
ob 17.00, v šoli, učilnica 108.
1.Zb
Darja Maležič
204  3. Zb
Jaka BANKO
Izvedba 9. 5. 2023,
ob 17.00, v šoli, učilnica 210.
2.Fa
Alenka Perger
210 4.Fa
Vesna Lavrič
K02
2.Fb
Matej Švegl
Izvedba 19. 4. 2023,
ob 17.00 v šoli, učilnica 107
4.Fb
Nadja Prijatelj
205
2.Fc
Marijan Hafner
K06 4.Fc
Branko Lušina
212
2.Ka
Maja Šilc
203 4.Ka
Sabina Turšič
101
2.Kb
Dr. Alenka Gorjan
301 4.Kb
Polonca Drenik Trop
K04
2.L
Vesna Grgur
209 4.L
Mirjam Horzelenberg
Na daljavo po teamsih 18. 4. 2023, ob 17.00.
2.Za
Tina Gradišar
K03 4.Za
Romana Forte
P02
2.Zb
Kristina Sernec
211 4.Zb
Petra Vončina
P06

SKUPNE GOVORILNE URE, 18. 4. 2023, 17.45 – 20.00

Učilnica Učitelji Učilnica Učitelji
K01 Mateja Cigula 105 Mojca Kočevar Korbar
K02 Vesna Lavrič, Jure Koritnik 106 Petra Čalić, Mojca Babič
K03 Tina Gradišar 107 Karmen Ožbolt, Tanja Kovačič
K04 Polonca Drenik Trop 108 Zlatko Magdevski
K06 Marijan Hafner Pisarna ŠMK pritličje Manja Mlakar Medved
Knjižnica, 3. nadstropje Karla Ferlic 201 Nika Ažbe, Meta Bokal
P01 Uroš Molek, Tilen Majdič,
Novka Bojić, Marta Šimic Zore
202 Ljubica Gabrovšek
P02 Romana Forte, Valerija Sedlar 203 Maja Šilc
CAD-CAM Jasna Perinčič Manfreda,
Bojan Erjavec
204 Darja Maležič, Neda Veniger
P04 Mateja Kolmančič Šuštar 205 Nadja Prijatelj, Marija Čerin
P05 Ksenija Horvat 206 Sara Zavec
P06 Petra Vončina 207 Mihaela Vaupotič
P07 Helena Doberšek 208 Ida Lapuh
P09 Aleš Cerar, Jasmina Letonja, Simon Fabjan 209 Vesna Grgur
102 Dea Abazaj 210 Alenka Perger
    211 Kristina Sernec
104 Nataša Primožič, Vesna Jeromen 212 Branko Lušina
101 Sabina Turšič, Anja Rogelj 213 Sabina Povhe Lenart
109 Darja Kogovšek Grubelić 301 Alenka Gorjan, Viljemka Kopčavar
Pisarne svetovalne službe pritličje Tatjana Lorencin (programa FT in TLB),
Tanja Hočevar Ziherl (program ZT), Beti Melkamu (program KT)
302 Tina Petkovšek, Andreja Rupnik
Pomočnica ravnateljice,
pisarna v 1. nadstropju
Irena Svoljšak Mežnaršič 303 Saša Cimperman, Lidija Ribič
Ravnateljica Vanda Trdan – odsotna 304 Darinka Kujavec, Zdenka Dimnik

Na dan 18. 4. 2023 bodo odsotni učitelji: Jaka Banko, Matej Švegl, Jošt Hren, Katja Petric in ravnateljica Vanda Trdan.

Učiteljici Nevenka Tomšič Iskra in Mirjam Horzelenberg bosta imeli govorilne ure 18. 4. 2023 na daljavo preko aplikacije MS Teams. Za termin z njima se starši dogovorite preko e-pošte.

Staršem bo pri usmerjanju po šoli pomagal eden od laborantov. Staršem je lahko v pomoč tudi naslednja informacija: učilnice z oznako K se nahajajo v kleti šole, učilnice z oznako P v pritličju, učilnice z oznako 1 v 1. nadstropju, učilnice z oznako 2 v 2. nadstropju in učilnice z oznako 3 pa v 3. nadstropju.

Starše vabimo k čimvečjemu obisku roditeljskih sestankov in govorilnih ur, saj se približuje konec šolskega leta.