Roditeljski sestanki

V četrtek, 8. septembra, petek, 9. septembra, in v petek, 16. septembra 2016, bomo za starše vseh oddelkov izvedli prve roditeljske sestanke.

Za starše dijakov 1. in 4. letnika bo sestanek potekal v dveh delih: skupni del za več oddelkov v učilnici 32 in po posameznih oddelkih z razredniki v učilnicah po razporedu.

  • Za starše dijakov 1. letnika bosta imeli šolski psihologinji kratko predavanje Na prehodu iz osnovne v srednjo šolo, z drugimi informacijami pa jih bodo seznanile ravnateljica in pomočnici ravnateljice.
  • Za starše dijakov 4. letnika bosta na skupnem delu predstavili informacije o nadaljnjem šolanju in o poklicni maturi šolska psihologinja in tajnica ŠMK za poklicno maturo.

Za vse oddelke 1. letnika ter 4. Fa, 4. Fb, 4. Fc in 4. L bo najprej skupni del v učilnici 32, sledili bodo sestanki razrednikov v učilnicah po razporedu.
V 4. Za, 4. Zb, 4. Ka in 4. Kb pa bo potekal najprej sestanek z razrednikom, potem pa skupni del v učilnici 32.

Razpored roditeljskih sestankov

V četrtek, 8. septembra:

Oddelki Skupni del Sestanek z razredniki Razredniki
Ura Učil. Ura Učil.
1. Ka 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 24 Saša CIMPERMAN
1. Kb 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 25 Mateja KOLMANČIČ
1. Fa 17.45 do 18.45 32 18.50 do 19.50 26 Mateja CIGULA
1. Fc 17.45 do 18.45 32 18.50 do 19.50 29 Darinka KUJAVEC

V petek, 9. septembra:

Oddelki Skupni del Sestanek z razredniki Razredniki
Ura Učil. Ura Učil.
1. Fb 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 24 Mojca KOČEVAR KORBAR
1. L 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 25 Karmen OŽBOLT
1. Za 17.45 do 18.45 32 18.50 do 19.50 26 Tina GRADIŠAR
1. Zb 17.45 do 18.45 32 18.50 do 19.50 29 Lidija GOLC

V petek, 16. septembra:

Oddelki Skupni del Sestanek z razredniki Razredniki
Ura Učil. Ura Učil.
2. Fa -   17.30 P7 Vesna LAVRIČ
2. Fb -   17.30 K4 Vanda TRDAN
2. Fc -   17.30 P5 Branko LUŠINA
2. Ka -   17.30 25 Anja ROGELJ
2. Kb -   17.30 K2 Alenka GORJAN
2. L -   17.30 29 Vesna GRGUR
2. Za -   17.30 24 Valerija SEDLAR
2. Zb -   17.30 P1 Mojca NOVOSELEC
3. Fa -   17.30 K1 Ljubica GABROVŠEK
3. Fb -   17.30 P4 Ksenija HORVAT
3. Fc -   17.30 16 Mirjam HORZELENBERG
3. Ka -   17.30 P2 Andreja RUPNIK
3. Kb -   17.30 12 Polona DRENIK TROP
3. L -   17.30 22 Sabina POVHE LENART
3. Za -   17.30 11 Petra ČALIĆ
3. Zb -   17.30 P6 Helena DOBERŠEK
4. Fa 17.00 do 18.20 32 18.30 15 Marijan HAFNER
4. Fb 17.00 do 18.20 32 18.30 P9 Petra VONČINA
4. Fc 17.00 do 18.20 32 18.30 23 Matej ŠVEGL
4. Ka 18.40 32 17.45 do 18.30 31 Lučka JURJEC ŽMAVC
4. Kb 18.40 32 17.45 do 18.30 K6 Tina PETKOVŠEK
4. L 17.00 do 18.20 32 18.30 14 Zlatko MAGDEVSKI
4. Za 18.40 32 17.45 do 18.30 26 Kristina SERNEC
4. Zb 18.40 32 17.45 do 18.30 K3 Zdenka DIMNIK

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica

Začetek pouka

Drage dijakinje in dragi dijaki!

Obveščam vas, da se bo pouk pričel v četrtek, 1. septembra 2016. Prvi dan bo pouk trajal 4 šolske ure. Urnik za prvi šolski dan bo najkasneje do 29. 8. 2016 objavljen v e-asistentu.

Razpored oddelkov in učilnic za prvi šolski dan

Od 7.35 do 11.00 ure Od 11.25 do 14.50 ure
Oddelek Učilnica Oddelek Učilnica
1. Fa K6 3. Fa 25
1. Fb P6 3. Fb P4
1. Fc 25 3. Fc 16
1. Ka 26 3. Ka 24
1. Kb K3 3. Kb K2
1. L P9 3. L 29
1. Za 15 3. Za 15
1. Zb P4 3. Zb P6
2. Fa P5 4. Fa 14
2. Fb K4 4. Fb P9
2. Fc 16 4. Fc K1
2. Ka K2 4. Ka P5
2. Kb 12 4. Kb K6
2. L 29 4. L 12
2. Za 24 4. Za 26
2. Zb 14 4. Zb K3

Legenda: K – klet, P – pritličje, učilnice od 11 do 16 – 1. nad., učilnice od 21 do 29 – 2. nad., učilnici 31 in 32 – 3. nad.

Želim vam uspešen začetek novega šolskega leta. Lepo pozdravljeni.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica

Uradne ure v času šolskih počitnic

Uradne ure tajništva šole bodo v času šolskih počitnic (od 5. 7. do 12. 8. 2016) vsako sredo, od 10. do 13. ure, v referatu za dijake (pritličje) oz. v tajništvu šole (1. nadstropje).

Do vključno ponedeljka, 4. 7. 2016, in od torka, 16. 8. 2016, dalje bodo uradne ure vsak dan od 10.00 do 13.00 ure.

Podelitev maturitetnih spričeval – zlati maturanti

Veseli smo, da so naši četrtošolci odgovorno pristopili k maturitetnemu preizkusu znanja, ga uspešno opravili in si odprli vrata tako za študij kot za uspešno poklicno pot.

Štirinajst dijakinj nas je razveselilo z izjemnimi rezultati. V programu farmacevtski tehnik sedem, v programu zobotehnik in kozmetični tehnik tri in v programu tehnik laboratorijske biomedicine ena. Šest dijakinj je doseglo maksimalno število točk.

Ime Priimek Razred Število točk
Klavdija BAUER 4. Fb 23 točk
Urška DOBOVŠEK 4. Fc 22 točk
Anita ERJAVEC 4. Fc 22 točk
Nina KOLMAN 4. Fc 23 točk
Lea  KOŽELJ 4. Fc 22 točk
Saša RAJHARD 4. Fc 23 točk
Patricija TURK 4. Fc 22 točk
Eva MIKLAVČIČ 4. Ka 23 točk
Urša JUHANT 4. Kb 22 točk
Patricija OREHAR 4. Kb 22 točk
Katja JENSTERLE 4. L 23 točk
Tina HRAST 4. Za 22 točk
Eva KRŽIČ 4. Za 22 točk
Maja ZORKO 4. Zb 23 točk

Na slovesnosti je maturantke nagovorila ravnateljica Marija Šušteršič. S Paganinijevim Caprice številka 20 in 1. stavkom Mendelssohnovega koncerta pa je prireditev požlahtnil Izak Frančišković, dijak zobotehničnega programa, ki se vzporedno izobražuje na Akademiji za glasbo.

Avtor/-ica prispevka: Irena Svoljšak Mežnaršič,
pomočnica ravnateljice

Prijetne počitnice!

Drage dijakinje, dragi dijaki!

Želim vam prijetne počitnice, da bi si nabrali novih moči za uspešno delo v novem šolskem letu. Tistim pa, ki morate še dopolniti premajhno znanje pri tem ali onem predmetu, pa uspešen dokaz, da ste nadoknadili zamujeno.

Srečno in nasvidenje 1. septembra v novem šolskem letu.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Potrdila o vpisu in potrdila za subvencionirano vozovnico za šolsko leto 2016/17

Potrdila o  vpisu  za šolsko leto 2016/17 bo mogoče prevzeti v času uradnih ur, od  1. 8. 2016 dalje. Vsak dijak bo dobil brez naročila 2 potrdili o šolanju. Na  prvi šolski dan bo še neizdana potrdila razdelil dijakom razrednik. Dijak, ki bo želel dobiti več potrdil, jih bo lahko sam naročil v referatu za dijake, kadarkoli med šolskim letom v času uradnih ur.

Za počitniško delo potrebujete še potrdilo o vpisu za šolsko leto 2014/15. V času uradnih ur ga lahko prevzamete v referatu za dijake oziroma v tajništvu.

Potrdilo za subvencionirano vozovnico za šolsko leto 2016/17: Tudi ta potrdila boste lahko dobili  v času uradnih ur od 1. 8. 2016 dalje. Potrdilo vam lahko izpišemo v šoli iz elektronske dokumentacije, lahko pa prinesete že izpolnjenega in vam ga samo potrdimo.

Tako potrdilo o vpisu za novo šolsko leto kot potrdilo za subvencionirano vozovnico lahko dobi dijak, ki je že vpisan v določen letnik. 

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljca šole

Slovesna podelitev nagrad in priznanj 2016

Ravnateljica, ga. Marija Šušteršič je 26. maja podelila knjižne nagrade, priznanja s knjigo in plakete 102 dijakom, ki so se izkazali z izjemnimi dosežki na tekmovanjih iz znanja in športnih tekmovanjih, z raziskovalnim delom, so prispevali k ugledu šole, dosegli izjemen učni uspeh, pomagali sošolcem in se izkazali s svojo ustvarjalnostjo v šoli ter aktivnostjo v šolski dijaški skupnosti.

57 dijakov je prejelo priznanje s plaketo, 35 dijakov priznanje s knjigo, 10 je bilo prejemnikov nagrad. 6 jih je prejelo zlato priznanje iz matematike, 3 so prejele zlato Cankarjevo priznanje, eden zlato priznanje iz zgodovine, 3 so prejele zlato priznanje iz znanja o sladkorni bolezni; nagrajeni so bili tudi zmagovalka na državnem tekmovanju iz angleščine, prejemnica zlatega priznanja Bober iz IKT, državna prvakinja v permanentnem lakiranju nohtov, 4 zmagovalci na državnih športnih tekmovanjih in 18 dobitnikov srebrnih priznanj.

Za pozitivno usmerjenost, zdrav način življenja, pomoč sošolcem in skrb za dobre medsebojne odnose sta bila nagrajena tudi pozitivka in pozitivec SŠFKZ, ki ju izberejo dijaki v okviru projekta Zdrava šola.

Iskrene čestitke vsem nagrajencem in njihovim mentorjem!

Avtor/-ica prispevka: Irena Svoljšak Mežnaršič, pomočnica ravnateljice

Nastop PIK-a

Ob koncu prve glasbene sezone smo želeli člani pevsko-instrumentalnega kluba PIK deliti svoje veselje do glasbe in petja s profesorji in dijaki naše šole.

V četrtek, 9. 6. 2016, smo v glavnem odmoru pripravili “mini” nastop s tremi pesmimi: Naj sije v očeh in Najlepše pesmi z zborom in ob spremljavi kitaristov: Jerneja Ježovnika (1. L) in Maje Močnik (2. Fc) ter pesem I see fire, ki jo je zapela Teodora Vujmilović ob spremljavi Žige Novosela (oba iz 3. Zb).

To je bil letos naš šesti nastop, prihodnje leto pa spet na svidenje!

Avtor/-ica prispevka: Mirjam Horzelenberg, prof.

Projektno delo v 2. letniku programa kozmetični tehnik

Dijakinje 2. Ka smo v letošnjem šolskem letu pri projektnem delu pod vodstvom profesoric Anje Rogelj in Sabine Turšič, predstavile manikiro. Pri praktičnem pouku smo razdeljene v dve skupini. Ena skupina je imela nalogo izvajanja vseh postopkov pri naravni manikiri, druga pa poslikavo nohtov. Pri praktičnem pouku smo se naučile celotnega postopka manikire, ki se deli na suho in mokro. Ta postopka vključujeta analizo rok in kože, oblikovanje nohtov, naravno nego nohtov, piling, masažo, parafinsko kopel in lakiranje nohtov. Vsaka dijakinja je pripeljala dva zunanja modela, za katera smo izbrale ustrezno vrsto manikire. Za suho manikiro smo se odločile pri modelih, ki so imeli tanke, krhke nohte ter zatrgano ali vneto obnohtno kožico. Za mokro pa pri modelih, ki so imeli trde, močne nohte in niso imeli ranic. Na koncu nege smo nohte nalakirale in naredile poslikavo glede na želje strank. Nekatere so izbrale biserčke, druge bleščice, ali pa so izvedle poslikavo kar s čopičem. Izdelki so bili čudoviti.

Za predstavitev pa smo si delo razdelile. Vsaka iz razreda je dobila svojo zadolžitev:
- vodenje skupine in načrtovanje dela,
- fotografiranje,
- pripravljanje besedila za predstavitev,
- priprava zloženke,
- priprava power point predstavitve,
- predstavitev staršem na roditeljskem sestanku,
- priprava besedila za šolsko spletno stran.

Pri tem projektnem delu smo se naučile bolje izvajati postopke manikire in spoznale tudi drugačne tipe kože in nohtov. Modeli so bili po končani negi zadovoljni z našim delom.

Avtor/-ica prispevka: Sara Mlinar, Liza Šorli, Nika Henigman Petan in Rebeka Janežič

Projektno delo v 2. Fc

V našem projektnem tednu smo imeli le dve glavni temi, in sicer Hmelj in Uporaba zdravilnih rastlin pozimi. Pri hmelju smo naredili video, v katerem smo predstavili zgodovino hmelja, njegovo uporabo, pripravke iz hmelja in podobno. Pri uporabi zdravil pa smo našteli nekaj različnih rastlin, predstavili smo, katere od teh najbolj uporabljamo in našteli nekaj pripravkov, ki jih iz teh rastlin lahko pripravimo.

Kot uvod za starše smo zapeli pesem, med predstavitvami pa so imele sošolke tudi svojo plesno točko. Za poslovitev od staršev pa smo na koncu zapeli še eno pesem – Naj sije v očeh.

Pri tem smo se naučili različne stvari, kot so npr. izdelava piva, pripravki iz hmelja, katere rastline uporabljamo za različne vrste bolezni itd.

Avtor/-ica prispevka: Jure Novak, Nina Barkovič , 2. Fc