2. roditeljski sestanek in skupne govorilne ure

V četrtek, 19. in petek, 20. januarja 2017, bomo izvedli za starše vseh oddelkov roditeljske sestanke in skupne govorilne ure vseh učiteljev, za nekatere oddelke pa še druge dejavnosti: predstavitev projektnega dela v 3. letniku vseh programov.

Roditeljski sestanki in govorilne ure bodo potekale po objavljenih razporedih. Nekateri učitelji bodo na govorilnih urah v četrtek in petek.

Ob vratih učilnic bo razpored za govorilne ure posameznega učitelja. Razpored bomo na predlog sveta staršev objavili že v dopoldanskem času. V ta razpored bodo starše lahko vpisali njihovi otroci že dopoldne oziroma se bodo starši lahko vpisali takoj ob prihodu na šolo in že ob vpisu vedeli, ob kateri uri bodo na vrsti.

Vsak učitelj je dolžan starše KLICATI V UČILNICO skladno z razporedom. Starša, s katerim je razgovor končal, pospremi do vrat in označi v razporedu, da je ta pogovor opravljen. Nato skladno z razporedom pokliče naslednjega vpisanega starša. Nujno je tudi upoštevati 5 minutno omejitev za en razgovor. Če je problematika takšna, da zahteva daljši pogovor, se s starši dogovorite za dodatni termin (po koncu govorilnih ur ali v naslednjem tednu). Pogovor je lahko daljši od 5 minut le v primeru, da nihče ne čaka pred vrati.

Razpored za četrtek, 19. januar 2017

Za starše dijakov 1., 2. in 4. letnika programa KOZMETIČNI TEHNIK

 • Od 17.35 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.00 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.

Za starše dijakov 3. letnika programa KOZMETIČNI TEHNIK – v četrtek, 19. januarja:

 • Od 17.15 do 17.30 – predstavitev projektnega dela v učilnicah po razporedu (sodeluje cel oddelek).
 • Od 17.35 do 18.15  – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.00 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.

RAZPORED RODITELJSKIH SESTANKOV PO UČILNICAH

Oddelki Učilnice Oddelki Učilnice
1. Ka P4 1. Kb P7
2. Ka P6 2. Kb 14
3. Ka P5 3. Kb 15
4. Ka P9 4. Kb 16

RAZPORED GOVORILNIH UR PO UČILNICAH v četrtek, 19. januarja, od 18.15 do 19.00 

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG   ŠVZ, KEM  
Jurjec Žmavc, Forte P9 Cimperman P4
Tomšič Iskra Kabinet SLO (pritličje) Rupnik P5
POD, PSI, KOM  MAT, FIZ
Petkovšek 16 Bizjak 13
Drenik Trop 15 Petek 12
KIZ, KNO, KNT, LIČ, MAN, PED, MAS…. KBK, SOM, BIO, VZD
Rogelj P6 Gorjan 14
Kolmančič P7 Mlakar Medved 12
Turšič, Šilc 16 Kopčavar 14
Pomočn. ravnat.: Svoljšak M. Pisarna pom. ravnat.
Šol. psihologinja: Justinek Pisarna psihol. Pomočn. ravnat.: Vadnov (tudi KNT-FIK) Pisarna pom. ravnat.

Odsotni učitelji: CIGULA (UME), ČALIĆ (MAT, IKT), DIMNIK (GEO), DOBERŠEK (ANG), GRADIŠAR (KEM), HORVAT (SLO), HORZELENBERG (MAT), KOGOVŠEK G. (KNO…), KORITNIK (SLO), LAVRIČ (SLO), MAGDEVSKI (IKT), NOVOSELEC (MAT), OŽBOLT (ANG), TRDAN (ZGO), UČITELJI ŠVZ.

Dosegljivi bodo na skupnih govorilnih urah v petek, 20. januarja, od 18.15 do 19.45 in v času rednih govorilnih ur.

Razpored za petek, 20. Januar 2017

Za starše dijakov 3. letnika programov FARMACEVTSKI TEHNIK, TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE in ZOBOTEHNIK

 • Od 17.15 do 17.35 – predstavitev projektnega dela v učilnicah po razporedu (sodeluje cel oddelek).
 • Od 17.35 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.45 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.

Za starše dijakov 1., 2. in 4. letnika programov FARMACEVTSKI TEHNIK, TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE in ZOBOTEHNIK

 • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.45 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.

RAZPORED RODITELJSKIH SESTANKOV PO UČILNICAH

Oddelki Učilnice Oddelki Učilnice
1. Fa K6 2. Fa K2
1. Fb P7 2. Fb K4
1. Fc K1 2. Fc K3
1. L P9 2. L 29
1. Za P2 2. Za 24
1. Zb P4 2. Zb 15
3. Fa 25 4. L 27
3. Fb P5 4. Za 12
3. Fc 16 4. Zb 31
3. L 26 4. Fa 23
3. Za 14 4. Fb 22
3. Zb P6 4. Fc 21

RAZPORED GOVORILNIH UR PO UČILNICAH v petek, 20. januarja, od 18.15  do 19.45

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM   MAT, IKT, FIZ  
Štrumbl P4 Horzelenberg 16
Lavrič K2 Bizjak Kab. za MAT (1.nadstr)
Horvat P5 Hafner 23
Koritnik P5 Magdevski 27
Vončina 22 Novoselec 15
Ožbolt P9 Kralj Kab. za FIZ (1.nadstr)
Kočevar Korbar P7 KEM, BIO, ANF,  BAF, ZVM, ZVP
Doberšek, Ferlic P6 Povhe Lenart 26
ZGO, GEO, UME, ŠVZ Gradišar, Kopčavar P2
Cigula K6 Lapuh 26
Dimnik 31 Sernec 12
Trdan K4 ZMT, MGN, FIP, TOP, DAP, IZP
Švegl 21 Sedlar 24
Lušina K3 Kastelic, Cerar, Šimic Z., 13
Fajdiga, Kujavec K1 Letonja, Fabjan, Perinčič M, 12
  Molek, Erjavec, Žavbi 14
MBE, ZEK, LHT, MMB, MBK, FKM LDF, OZD, AZD, RDN, ZDR, ILS, BOF, KIZ
Pivk, Zavec 27/28 Čerin, Prijatelj, Veniger 22
Grgur 29 Vrhovnik, Štralleger Kab. za FARMACIJO
  Gabrovšek 25
Pomočn. ravnat.: Vadnov Pisarna pom. ravnat.  
Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravnat. Šol. psihologinja: Lorencin Pisarna psihol.

Odsotni učitelji: CIMPERMAN (ŠVZ), ČALIĆ (MAT, IKT), DRENIK TROP (POD), FORTE (ANG), GORJAN (ZVZ), JURJEC ŽMAVC (ANG), PETEK (FIZ), PETKOVŠEK (PSI), RUPNIK (KEM), SVOLJŠAK M. (pom. ravnateljice), TOMŠIČ I. (SLO).

Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur. 

Po sklepu sveta staršev Vas vljudno prosimo, da na pogovoru z učiteljem upoštevate časovno omejitev 5 minut.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Nemška bralna značka (Epi Lesepreis) – prijava do 10. 1. 2017!

V letošnjem šolskem letu bomo organizirali tekmovanje za dijake 2. letnika. Prebrati morate 2 knjigi:

 • Rübezahl
 • Lena geht ins Netz

Knjige so na voljo v šolski knjižnici.

Tekmovanje bo v četrtek, 16. 3. 2017, ob 13.00. Rešiti morate test z različnimi tipi nalog (povezovanje, vstavljanje besed, križanka, pravilno/napačno, razvrstitev povedi v pravilen vrstni red …). Predviden čas reševanja je 45 minut.

Na tekmovanju lahko dosežete zlato ali srebrno priznanje ali samo priznanje za sodelovanje.

V kolikor na tekmovanju dosežete zadostno število točk za srebrno ali zlato priznanje, se mu prizna 12 ur (od skupno potrebnih 24) za opravljanje interesnih dejavnosti po izbiri dijaka.

Pomembni datumi

Prijava dijakov: do 10. 1. 2017

Tekmovanje: 16. 3. 2017

Angleška bralna značka (Epi Reading Badge) – prijava do 10. 1. 2017!

Za sodelovanje na tekmovanju iz angleške bralne značke morajo dijaki prebrati 3 knjige:

1. letnik

 • Lorna Doone
 • Three Adventures of Sherlock Holmes
 • The Body in the Library

2. letnik

 • 1984
 • The Maltese Falcon
 • The Hound of the Baskervilles

3. letnik

 • The Beach
 • Brve New World
 • Ripley’s Game

Nekaj izvodov vsake knjige bo na voljo v šolski knjižnici, vendar jih ne bo dovolj za vse. Knjige si lahko izposodite tudi v splošno izobraževalni knjižnici v domačem kraju. Omeniti morate, da gre za tekmovanje Epi Reading Badge, če ne boste morda dobili kakšne druge (debelejše) izdaje. Obstaja še tretja možnost: knjige lahko kupite v DZS Epicentru. Cena posameznega izvoda je med 7,30 in 12 EUR.

Tekmovanje bo potekalo v tednu od 6. – 10. 3. 2017. Test na tekmovanju obsega reševanje različnih tipov nalog: povezovanje, vstavljanje besed, križanka, pravilno/napačno, razvrstitev povedi v pravilen vrstni red ipd.

Na tekmovanju lahko dosežete zlato ali srebrno priznanje ali samo priznanje za sodelovanje. Kdor bo dosegel zlato priznanje, bo dobil pri angleščini oceno 5, kdor srebrno pa 4.

V kolikor dijak na tekmovanju dosežezadostno število točk za srebrno ali zlato priznanje, se mu prizna 12 ur (od skupno potrebnih 24) za opravljanje interesnih dejavnosti po izbiri dijaka.

Pomembni datumi

Prijava dijakov: do 10. 1. 2017

Tekmovanje: v tednu od 6. – 10. 3. 2017

Prejem potrdil: do 15. 6. 2017

Predavanje o motnjah hranjenja

V ponedeljek, 28. 12. 2016, smo imeli  na šoli organizirano predavanje v sklopu Zdrave šole. Predavateljica je bila gospa asist. dr.  Karin Sernec iz Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani. Na predavanju smo se pogovarjali o motnjah hranjenja. Predavateljica nam je povedala, da je vzrok največkrat psihične narave. Te motnje lahko pozdravimo, če poznamo vzroke in je  oseba pripravljena sodelovati. Razlog za nastanek ni samo eden, temveč jih je več. Ti osebo počasi, vendar vztrajno, vodijo v motnjo.

Najpogostejši vzroki

 1. Družinski dejavniki tveganja:

 • kronične telesne/duševne bolezni,
 • telesno, čustveno in spolno nasilje,
 • odnos staršev do hrane,
 • nefunkcionalni odnosi v družini – hrana kot vzgojni pripomoček,
 • nekompatibilnost med otroki in starši.

V nobenem primeru, razen pri spolnih zlorabah, ne gre za iskanje krivde in krivcev, temveč za iskanje vzrokov. Ob taki motnji starši vedno krivijo sebe.

2. Sociokulturni dejavniki tveganja:

 • vpliv medijev,
 • spremenjena vloga ženske.

3. Biološko–genski dejavniki:

 • čezmerna telesna teža ob rojstvu in v otroštvu,
 • specifične osebne poteze.

Motnje hranjenja so

 • Anoreksija nervoza – intenziven strah pred debelostjo, moteno doživljanje lastnega telesa, zavračajo hranjenje, minimalna telesna teža, pojavi se na prehodu iz otroštva v adolescenco.
 • Bulimija nervoza – ponavljajoča se obdobja prenajedanja, občutek pomanjkljivega nadzora nad lastnim hranjenjem. Prenajedanju sledijo neustrezni mehanizmi zmanjševanja telesne teže, strah pred debelostjo. Pojavlja se na prehodu iz adolescence v zgodnje odraslo obdobje.
 • Kompulzivno prenajedanje – ponavljajoča se obdobja prenajedanja, občutek pomanjkljivega nadzora nad hranjenjem. Obdobju prenajedanja ne sledi uporaba vedenjskih vzorcev za nižanje telesne teže. Pojavi se v zgodnjem in srednjem odraslem obdobju. Prisotna je prekomerna telesna teža.
 • Nove oblike motenj hranjenja:
  • ortoreksija nervoza – obsedenost z zdravo hrano,
  • bigoreksija nervoza – obsedenost z atletskim videzom.

Zdravljenje

 • lastna motivacija,
 • ambulantno psihiatrično zdravljenje,
 • bolnišnično zdravljenje,
 • psihoterapija.

Da se motnjam izognemo, je najpomembnejša zdrava samopodoba.

Avtor/-ica prispevka: Eva Hribar, 3. Kb in Tinkara Mele, 3. Kb

Tabor PIK

V petek in soboto 18. in 19. novembra se nas je 18 dijakov različnih letnikov in programov s profesoricama Saro Zavec in Mirjam Horzelenberg v okviru interesne dejavnosti PIK udeležilo intenzivnih pevskih vaj. Dva čudovita dneva smo preživeli v Rakovem Škocjanu v CŠOD-ju Rak.
V petek smo se po prihodu najprej na hitro predstavili med seboj, nato pa smo intenzivno zakorakali v prve pevske vaje, ki so s premori trajale vse dopoldne. Po kosilu smo si privoščili odmor, med katerim smo se vselili v sobe ter spoznavali nove prijatelje. Med popoldanskimi vajami smo spoznali še nekaj novih pesmi, ponovili tiste, ki smo jih znali iz dopoldanskih vaj ali od prej, ter prisluhnili petju naših solistov. Vaje so z odmori trajale do večera, po večerji pa smo imeli prost večer z družabnimi igrami, telovadbo in s še več petja.

Sobota je potekala na podobni ravni intenzivnosti. Imeli smo dopoldanske in popoldanske vaje z vmesnimi nujno potrebnimi odmori. Skupaj s profesoricama smo se spopadali z različnimi pevskimi problemi in pesmimi različnih težavnosti, ampak za nas ni nič pretežko. Ob 16h smo se iz Rakovega Škocjana odpravili proti Ljubljani.

V letu 2017 naj vas vedno sreča doleti!

novoletno_voscilo_ssfkz_2017

Uradne ure med novoletnimi počitnicami

Obveščamo vas, da je šola med novoletnimi počitnicami od 24. decembra 2016 do vključno 2. januarja 2017 zaprta. V nujnih primerih lahko pošljete elektronsko sporočilo na naslov: marija.sustersic@ssfkz.si. Odgovorili vam bomo v dveh delovnih dneh.

Želimo vam prijetne praznične dneve ter zdravo, srečno in uspešno leto 2017!

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Dobrodelne akcije v decembru

V decembru 2016 so na šoli potekale še druge tradicionalne dobrodelne akcije: 1 € za otroški nasmeh in zbiranje darilc, šolskih potrebščin, igrač, sladkarij, šalov, kap…

Zbrane izdelke, primerne za majhne otroke, je prevzel predstavnik območnega združenja Rdečega križa Ljubljana. Izdelke za večje otroke in mladino smo darovali Zavodu Planina (to je vzgojno-izobraževalni zavod za otroke in mladostnike vseh starosti s celotne Slovenije).

V akcijah so sodelovali učitelji in dijaki vseh oddelkov. Vsem sodelujočim iskrena hvala!

Avtor/-ica prispevka: Valerija Vadnov,
koordinatorka IND na SŠFKZ

Božično novoletni sejem “Od dijakov za dijake”

V tednu pred božično-novoletnimi prazniki je dijaška skupnost organizirala predpraznični bazar. Dijaki so se zelo potrudili in izdelali lepe voščilnice ter spekli okusno pecivo.

Dvodnevni bazar smo izpeljali v duhu humanitarnosti »Od dijakov za dijake«, saj bomo zbrani denar podarili pomoči potrebnim dijakom naše šole.

Avtor/-ica prispevka: Patricija Ramšak, 3. L in Kim Baruca, 3. Za

Dobrodelna akcija v novembru

V drugi polovici novembra je na šoli potekala tradicionalna dobrodelna akcija zbiranja ozimnice za Materinski dom. V akciji so sodelovali učitelji in dijaki vseh oddelkov. Zbrali smo za poln prtljažnik hrane (moka, riž, testenine, krompir, vloženo sadje in zelenjava, sokovi…).

Zbrane prispevke smo predali predstavniku Materinskega doma Karitas.

Vsem, ki ste sodelovali, se vodstvo Materinskega doma iskreno zahvaljuje!

Avtor/-ica prispevka: Valerija Vadnov,
koordinatorka IND na SŠFKZ