Kozmetični tehnik – oblike izpitov

PROGRAMSKE ENOTE 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Slovenščina – SLO P+U P+U P+U P+U
Angleščina/nemščina – ANG/NEM P+U P+U P+U P+U
Matematika – MAT P+U P+U P+U P+U
Umetnost – UME U      
Zgodovina – ZGO P P    
Geografija – GEO P      
Psihologija – PSI     P/U  
Fizika – FIZ   P    
Kemija – KEM P      
Biologija – BIO P      
Športna vzgoja – ŠVZ oproščen-a
Somatologija – SOM P / U P P  
Koža in bolezni kože – KBK   P / U P  
Varovanje zdravja – VZD P/U P    
Splošna kozmetologija – SKO   P (VS kemija…)
P (VS spl.kozm.)
P  
Kozmetični izdelki – KIZ   P P P
Kozmetična nega obraza – KNO       P (VS komunikacija)
P + SZA (VS kozm. nega obraza)
Kozmetična nega telesa – KNT   P (VS fizika v kozm.)  
    P + SZA (VS kozm. nega telesa)
Podjetništvo – POD U   P/U + IZA  
Ličenje – LIČ P + SZA    
Estetika – EST U      
Manikira – MAN   P + SZA  
Pedikura – PED   P + SZA  
Masaža – MAS     P + SZA
Tečaj prve pomoči – TPP PP/U      
Conska refleksna masaža stopal – CMS       P + SZA
Osnove velnesa – VEL       P + SZA
Praktično usposabljanje z delom – PUD Dnevnik PUD
Interesne dejavnosti – IND IND – dokazila

SZA = storitev z zagovorom, IZA = izdelek z zagovorom
P = pisni izpit, U = ustni izpit, P+U = pisni izpit z ustnim zagovorom, PP = prakt. izpit
P / U = 1. redni organiziran izpitni rok je pisen, vsi ostali so ustni

Izpit str. modula, ki vključuje SZA ali IZA, je opravljen, ko sta uspešno opravljena oba dela (teoretični in storitev/izdelek z zagovorom).

Poklicna matura obsega obvezni del (pisni in ustni izpit iz SLOVENŠČINE, pisni in ustni izpit iz temeljnih strokovnih znanj KOZMETIKE) ter izbirni del (pisni in ustni izpit iz TUJEGA JEZIKA ali MATEMATIKE, STORITEV IN ZAGOVOR).