Učitelji posameznih predmetov – TLB

PROGRAMSKE ENOTE 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Slovenščina - SLO Golc Golc Golc Golc
Angleščina – ANG Ožbolt Ožbolt Ožbolt Ožbolt
Nemščina – NEM Ferlic Ferlic Ferlic Ferlic
Matematika – MAT Čalić Čalić Čalić Čalić
Umetnost – UME Cigula      
Zgodovina – ZGO Trdan Trdan    
Geografija – GEO Dimnik      
Psihologija – PSI     Petkovšek  
Fizika – FIZ Petek Petek    
Kemija – KEM Koprivnikar Koprivnikar    
Biologija – BIO Gorjan      
Zdravstvena vzgoja in prva pomoč – ZVP Drenik Trop      
Biokemija celice z anatomijo in fiziologijo – BAF   Sernec    
Fizikalno-kemijske laboratorijske metode – FKM Povhe Lenart   Povhe Lenart Pivk
Laboratorijske tehnike v patologiji – LTP       Belasić
Zakonodaja, etika in komunikacija – ZEK     Grgur  
Laboratorijska hematologija  in transfuziologija – LHT   Pivk (2.+3.l.) Pivk
Medicinska mikrobiologija – MMB   Grgur Grgur Grgur
Medicinska biokemija – MBK   Belasić (2.+3.l.) Belasić/Pivk
Informacijsko-komunikacijska tehnologija – IKT Magdevski      
Projektna naloga       Učitelji strok. modul.

Učitelji praktičnega pouka:
S. Povhe Lenart, B. Pivk, I. Belasić, V. Grgur, I. Kirbiš Srebotnik

Organizatorka PUD: B. Pivk