Učitelji posameznih predmetov – TLB

PROGRAMSKE ENOTE 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Slovenščina - SLO Koritnik Koritnik Koritnik Koritnik
Angleščina – ANG Ožbolt Ožbolt Ožbolt Ožbolt
Nemščina – NEM Ferlic Ferlic Ferlic Ferlic
Matematika – MAT Čalić Čalić Čalić Čalić
Umetnost – UME Cigula
Zgodovina – ZGO Trdan Trdan
Geografija – GEO Dimnik
Psihologija – PSI Brodar Kaplja
Fizika – FIZ Petek Petek
Kemija – KEM Povhe Lenart Povhe Lenart
Biologija – BIO Gorjan
Zdravstvena vzgoja in prva pomoč – ZVP Drenik Trop
Biokemija celice z anatomijo in fiziologijo – BAF Sernec
Fizikalno-kemijske laboratorijske metode – FKM Povhe Lenart Povhe Lenart Pivk
Laboratorijske tehnike v patologiji – LTP Zavec
Zakonodaja, etika in komunikacija – ZEK Grgur
Laboratorijska hematologija  in transfuziologija – LHT Pivk (2.+3.l.) Pivk
Medicinska mikrobiologija – MMB Grgur Grgur Grgur
Medicinska biokemija – MBK Pivk (2.+3.l.) Pivk
Informacijsko-komunikacijska tehnologija – IKT Magdevski
Projektna naloga Učitelji strok. modul.

Učitelji praktičnega pouka:
S. Povhe Lenart, B. Pivk, V. Grgur, I. Kirbiš Srebotnik, S. Zavec

Organizatorka PUD: B. Pivk