Koledar poklicne mature je vsako leto določen na novo in je javno objavljen na spletni strani Državnega izpitnega centra (RIC).

  SPOMLADANSKI ROK JESENSKI ROK
Rok za oddajo predprijave 15. november 2022 /
Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi na šoli 28. marec 2023 6. julij 2023
Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov 17. maj 2023 13. avgust 2023
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature na šoli 23. maj 2023 19. avgust 2023
Slovenščina – pisni izpit 29. maj 2023 23. avgust 2023
2. predmet (FAR, KZM, LME, ZBP) – pisni izpit 8. junij 2023 30. avgust 2023
Angleščina – pisni izpit 27. maj 2023 25. avgust 2023
Matematika – pisni izpit 3. junij 2023 24. avgust 2023
Nemščina – pisni izpit 6. junij 2023 25. avgust 2023
Ustni izpiti in 4. predmet 3.junij, 10. junij in od 12. do 21. junija 2023 od 23. avgusta do1. septembra 2023
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi 5. julij 2023 8. september 2023
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli 8. julij 2023 11. september 2023