Nedavne dejavnosti

Napaka: Piškotki niso omogočeni!

3. roditeljski sestanek in skupne govorilne ure

V četrtek, 24. in petek, 25. marca 2011, bomo izvedli za starše vseh oddelkov roditeljske sestanke in skupne govorilne ure vseh učiteljev, za nekatere oddelke pa še druge dejavnosti: predstavitev projektnega tedna, predavanje za starše…

Na dan roditeljskih sestankov bo na šoli potekala akcija zbiranja starega papirja. Vabimo starše, da v njej sodelujejo. Na roditeljske sestanke pripeljejo odpadni papir in ga oddajo na zbirnem mestu ob dnu stopnišča v kleti. Sodelovanje v akciji bo omogočilo, da tudi dijaki naše šole sodelujejo v izboru za podelitev enoletne štipendije za dijaka/-injo iz socialno šibke družine.

Roditeljski sestanki in govorilne ure bodo potekale po objavljenih razporedih:

Po sklepu sveta staršev je čas pogovora učitelja in staršev na govorilnih urah omejen na 5 minut, razen v primeru, če nihče ne čaka pred vrati.

Starše vabimo, da se sestankov in govorilnih ur udeležijo v čim večjem številu.

Četrtek, 24. marca – 2., 3. in 4. letnik programov KOZMETIČNI TEHNIK in ZOBOTEHNIK

Za starše dijakov 4. letnika:

 • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski  sestanki v učilnicah po razporedu, izpolnjevanje vprašalnika o kakovosti šole.
 • Od 18.15 do 19.15 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu. 

 Za starše dijakov 3. letnika:

 • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski  sestanki v učilnicah po razporedu, za 3. KT tudi informacije o izbirnih modulih v 4. letniku.
 • Od 18.15 do 19.15 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.  

Za starše dijakov 2. letnika:

 • Od 17.00 do 17.30 – predstavitev projektnega tedna v učilnicah po razporedu (sodelujejo predstavniki ali vsi dijaki oddelka).
 • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu, izpolnjevanje vprašalnika o kakovosti šole
 • Od 18.15 do 19.15 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.

Razpored roditeljskih sestankov po učilnicah v četrtek, 24. marca

Oddelki Učilnice Oddelki Učilnice
4. Ka 26 4. Kb P6
3. Ka K3 3. Kb 25
2. Ka 16 2. Kb P4
4. Za K4 4. Zb 24
3. Za K6 3. Zb P9
2. Za 14 2. Zb P7

Razpored govorilnih ur po učilnicah v četrtek, 24. marca, od 18.15 do 19.15

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG   MAT, FIZ, IKT  
Horvat, Tomšič Iskra P4 Bizjak, Hafner 23
Golc, Koritnik Kabinet SLO Magdevski,  14
Lavrič, Vončina 22 Čalič, Novoselec 13
Ožbolt, Jurjec Žmavc 25 Horzelenberg, 12
Miklavič P7 Lipoglavšek 12
Valenčič P9 Petek – tudi o poklicni maturi Kabinet za FIZ
GEO, ZGO, UME, ŠVZ, PSI, PIK   SKO, KIZ, KBK, SOM, BIO, ZVZ, KNO, KNT, LIČ, MAN, PED, MAS…  
Petkovšek K4 Kolmančič, Boncelj P6
Cigula K6 Kogovšek Grubelič, Turšič 26
Cimperman K3 Gorjan, Sernec K1
Švegl 16 Svoljšak Mežnaršič P2
Kujavec, Klančnik K2 PPP, ZMT, MGN, FIP, TOP, TPK  
    Sedlar, Perinčič Manfreda 24
    Cerar, Čoh, Šimic Zore 11
,   Molek, Kastelic, Žavbi P3
    Fabjan, Letonja 29
Pomočnica ravnateljice: Vadnov Pis. pom. r. Šol. psihologinja: Berce Pisarna org. izob. odr
Ravnateljica: Šušteršič Pis. ravn. Šol. psihologinja: Lorencin Pisarna psih.

Odsotni učitelji: BRVAR (KIZ), VUJASINOVIĆ (DER-KBK).
Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.

Odsotni učitelji: BEG LAUKO (NEM), BELASIĆ (ZVZ), KOPRIVNIKAR (KEM), KRAINER PIKULA (KEM), LUŠINA (ŠVZ), MAJERLE (POD), MARKELJ (ŠVZ).
Dosegljivi bodo v petek, 25. 3., od 18.15 do 19.30 in v času rednih govorilnih ur in.

Petek, 25. marca – 2., 3. in 4. letnik programov FARMACEVTSKI TEHNIK in LABORATORIJSKI TEHNIK (TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE) ter 1. letnik vseh programov

Za starše dijakov 4. letnika:

 • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski  sestanki v učilnicah po razporedu, izpolnjevanje vprašalnika o kakovosti šole.
 • Od 18.15 do 19.30 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.

Za starše dijakov 3. letnika:

 • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski  sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.30 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.

Za starše dijakov 2. letnika:

 • Od 17.00 do 17.30 – predstavitev projektnega tedna v učilnicah po razporedu (sodelujejo predstavniki oddelka).
 • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu, izpolnjevanje vprašalnika o kakovosti šole.
 • Od 18.15 do 19.30 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.  

Za starše dijakov 1. letnika:

 • Od 17.35 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.30 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.  
 • Od 16.30 do 17.30 v učilnici 32/III za starše dijakov 1. letnika:
  Predavanje DRUŽINA KOT ZAŠČITNI DEJAVNIK PRED ODVISNOSTJO OD PREPOVEDANIH DROG. Izvajalka ga. Mojca CERKOVNIK HVALA, dipl. soc. delavka, svetovalka na Centru za preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog.

Razpored roditeljskih sestankov po učilnicah v petek, 25. marca

Oddelki Učilnice Oddelki Učilnice
1. Fa K2 4. Fa 25
1. Fb P3 4. Fb 31
1. Fc P2 4. Fc 23
1. Ka 15 3. Fa 12
1. Kb K1 3. Fb P9
1. L 16 3. Fc K6
1. Za 24 2. Fa P4
1. Zb 14 2. Fb P5
3.L 29 2. Fc P7
4. L 26 2. L K4

Razpored govorilnih ur po učilnicah v petek, 25. marca, od 18.15  do 19. 30

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG   MAT, FIZ, INF, IKT  
Koritnik P3 Hafner P7
Lavrič, Vončina P4 Bizjak, Horzelenberg 16
Golc, Horvat P9 Novoselec, Magdevski 25
Jurjec Žmavc, Ožbolt P5 Čalič 14
Miklavič, Kočevar Korbar 31 Lipoglavšek 12
Beg Lauko, Valenčič Kabinet tujih jezikov Petek –  tudi o poklicni maturi Kabinet za FIZ
FKE, FTE, SFK, KMF, FKG, PRA, LDF, OZD, AZD, RDN   KEM, SKO, FKM, BIO, ANF,  BAF, ZVM  
Gabrovšek, Vrhovnik, Štralleger 21 Povhe Lenart 15
Čerin, Veniger, Prijatelj 22 Kopčavar K1
    Krainer Pikula P2
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, PIK, POD   Lapuh K2
Klančnik, Majerle K4 Sernec 26
Lušina, Cigula 23 Koprivnikar 12
Justinek, Petkovšek 13 SOM, BIO, ZVZ, VZD  
Cimperman, Švegl K6 Drenik Trop, Gorjan 26
Kujavec, Markelj K6    
Trdan K4 PPP, ZMT, MGN, FIP, TOP, TPK  
KKB, MBE, HEM, ANK, LHT, MMB, MBK                                             Sedlar, Perinčič Manfreda 24
Starbek 29 Cerar, Čoh, Šimic Zore 11
Pivk ,  Belasić 27, 28 Molek, Kastelic, Žavbi 11
Pomočn. ravnateljice: Vadnov-tudi FIZ Pis. pom. r. Šol. psihologinja: Lorencin Pisarna psih.
Ravnateljica: Šušteršič Pis. ravn. Šol. psihologinji: Berce Pis. org. izr. izobr.

Odsotni učitelji: BOŽNAR (LDF), BRVAR (OBZ). 
Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.

Odsotni učitelji: BONCELJ (KT), KOLMANČIČ (KT), KOGOVŠEK G. (KT), TURŠIČ (KT).

Dosegljivi bodo v četrtek, 24. 3., od 18. 15 do 19. 15 in v času rednih govorilnih ur.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica

Izpiti 29. in 30. 3. 2011

Udeležence izobraževanja odraslih obveščamo, da bodo pisni izpiti v marcu:

 • v torek, 29. 3. izjemoma ob 15.00.
 • v sredo, 30.3. izjemoma ob 16.45.

Avtor/-ica prispevka: Manja Mlakar Medved,
organizatorka izobraževanja odraslih

Uradne ure pisarne za izobraževanje odraslih

Udeležence izobraževanja odraslih obveščamo, da v sredo, 30. 3. 2011, uradnih ur v pisarni za izobraževanje odraslih zaradi odsotnosti organizatorke ne bo.

Hvala za razumevanje.

Avtor/-ica prispevka: Manja Mlakar Medved,
organizatorka izobraževanja odraslih

Skupinske konzultacije

Udeležence izobraževanja odraslih obveščamo, da bodo skupinske konzultacije v programu zobotehnik potekale po naslednjem razporedu:

 • morfologija z gnatologijo (MGN1 – teorija 1. letnik): 11.3.2011 ob 16.45 v učilnici 12;
 • fiksna protetika (FIP2 / TPK2 – teorija 2. letnik): 21.3.2011 ob 14.00 v učilnici 25;
 • varovanje zdravja (VZD3 / ZVM4 mikrobilogija – 3. letnik): 22.4.2011 ob 14.45 v učilnici 12;
 • zobotehnični materiali in tehnologija (ZMT1,2,3 / ZMT3 – brez vsebin kemije): 13.4.2011 ob 14h v učilnici 16;
 • anatomija in fiziologija (ANF2 / BIO2, AGL2 – 2. letnik): maj
 • totalna proteza (TOP3 / TPK3 – teorija 3. letnik): maj

Na konzultacije se prijavite vsaj 3 dni prej (pošljite obvestilo o udeležbi na e-naslov ssfkz-odrasli@guest.arnes.si ). Vljudno ste vabljeni tudi udeleženci izobraževanja odraslih, ki ste se v program zobotehnik vpisali pred šol. letom 2010/11. Udeležba na konzultacijah je brezplačna.

Avtor/-ica prispevka: Manja Mlakar Medved,
organizatorka izobraževanja odraslih

Razpis za sofinanciranje šolnin – odrasli srednješolci

Na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije je končno izšlo to javno povabilo, na katerega se morajo udeleženci prijaviti sami kot fizične osebe: 
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-solnin-izobrazevanje-odraslih-2007-2013-107-jp/

Pogoji za prijavo so objavljeni v dokumentu: pdf Pogoji javnega povabila

Zelo pomembno je, da se lahko uveljavljajo stroški šolnin, ki se nanašajo na res dolgo časovno obdobje, in sicer od šolskega leta 2007/2008 pa vse do šolskega leta 2012/2013. 
Višina sofinanciranja znaša 90% šolnine, kar je zelo veliko.

Razpis prinaša v primerjavi s preteklim razpisom nekatere novosti:

 • do povračila sredstev so upravičeni tudi vsi tisti, ki delajo prekvalifikacijo do vključno V. stopnje (torej tudi udeleženci poklicnega tečaja, ki v preteklem razpisu niso prišli v poštev),
 • vloge je možno vlagati tudi za pretekla tri leta,
 • vloge se lahko vložijo po vsaki izobraževalni sezoni – udeleženci tako lahko sredstva dobivajo sproti, kar jim neprimerno olajša finančno situacijo, kljub temu pa je potrebno strošek šolnine plačati vnaprej iz lastnih sredstev in to seveda dokazati z računi,
 • višina povračila (90%) stroškov je enaka za vse programe,
 • udeleženci IO, ki so po prejšnjem razpisu dobili  vrnjenih le 60% sredstev, lahko ponovno vložijo vlogo,
 • udeleženci, ki po prejšnjem razpisu do povračila sredstev niso bili upravičeni, lahko to storijo zdaj,
 • postopek je delno poenostavljen, razpis pa v večji meri upošteva posebnosti izvedbe izobraževanja odraslih in ni več  fiksiran na klasične letnike.

Torej- vsi samoplačniki šolnine srednješolskega izobraževanja, ki imajo slovensko državljanstvo in ob zaključku programa ali letnika dopolnijo 25 let (pa vse do 64. leta starosti), se lahko SAMI prijavijo na javno povabilo. Vzorec izpolnjene prijave je prav tako objavljen na spletni povezavi.

Avtor/-ica prispevka: Manja Mlakar Medved,
organizatorka izobraževanja odraslih

Preizkus ročnih spretnosti sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje za vpis v program zobotehnik

Učenci, ki se želijo prijaviti v program morajo predhodno uspešno opraviti preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje.

Preizkus bo potekal na naši šoli v sredo, 2. 3. 2011, ob 13.30. Trajal bo približno 4 šolske ure.
Kandidati naj s seboj prinesejo navaden svinčnik, radirko, ravnilo ali trikotnik (30cm), lepilni trak(selotejp) in bel list papirja (A4).

Za opravljanje preizkusa se morajo kandidati prijaviti najkasneje do 18. 2. 2011. Prijavo pošljejo na šolo po pošti. Obrazci za prijavo so na voljo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport na naslovu: http://www.mss.gov.si/si/solstvo/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c1903.

Potrdilo o opravljenem preizkusu velja 1 leto.

Avtor/-ica prispevka: Tatjana Lorencin

Informativni dnevi

Predstavitev programov bo potekala po naslednjem razporedu:

Petek, 11. 2. 2011:

Sobota, 12. 2. 2011:

 • ob 9.00: vsi programi hkrati za učence in odrasle.

Na informativnih dnevih vam bomo predstavili poklice, za katere izobražujemo, način dela v različnih laboratorijih in specializiranih učilnicah ter druge dejavnosti, s katerimi bogatimo delo in življenje v šoli.

Kaj lahko pričakujete, če se vpišete v našo šolo?

Čaka vas:  vzpodbudno šolsko okolje, perspektivnost poklicev, dolgoletna tradicija in kakovost izobraževanja, možnost nadaljevanja študija na visokih strokovnih šolah in nekaterih univerzah, najnovejša oprema v šoli, strokovno usposobljeni in predani učitelji, na področju kozmetike pa lahko pridobite mednarodno veljavno diplomo CIDESCO.

Kontakti

Tel.: 01 300 72 40 (tajništvo)
         01 300 72 51 (šolska svetovalna služba)
         01 300 72 56 (organizator izobraževanja odraslih)

Veselimo se vašega obiska.

Avtor/-ica prispevka: Tatjana Lorencin

Vabilo na informativni dan

Vabimo vas na informativna dneva, ki bosta v izobraževanju odraslih potekala v petek in soboto, 11. in 11. februarja 2011.

Predstavitev programov bo potekala po naslednjem razporedu:

 • Petek, 11. 2. 2011, ob 15.00: vsi programi za odrasle.
 • Sobota, 12. 2. 2011, ob 9.00: vsi programi za odrasle.

Na informativnih dnevih vam bomo predstavili programe in poklice, načine dela v različnih laboratorijih in specializiranih učilnicah ter druge dejavnosti, s katerimi bogatimo delo in življenje v šoli.

Kaj lahko pričakujete, če se vpišete v našo šolo?

Čaka vas:  vzpodbudno šolsko okolje, perspektivnost poklicev, dolgoletna tradicija in kakovost izobraževanja, možnost nadaljevanja študija na visokih strokovnih šolah in nekaterih univerzah, najnovejša oprema v šoli, strokovno usposobljeni in predani učitelji, na področju kozmetike pa lahko pridobite tudi mednarodno veljavno diplomo CIDESCO.

Več informacij o izrednem izobraževanju je objavljenih na spletni strani šole.

Kontakti

tel

01 300 72 56 (organizatorka izobraževanja odraslih)
01 300 72 40 (tajništvo)
01 300 72 51 (šolska svetovalna služba)

mail ssfkz-odrasli@guest.arnes.si

Veselimo se vašega obiska!

Avtor/-ica prispevka: Manja Mlakar Medved,
organizatorka izobraževanja odraslih

Skupinske konzultacije

Udeležence izobraževanja odraslih po programu zobotehnik vabimo na skupinske konzultacije iz praktične protetike oz. morfologije z gnatologijo (praktični del) za 1. letnik ter praktične protetike za 4. letnik. Konzultacije bodo v sredo, 19. januarja, potekale do 3 šolske ure v učilnici 11 (zgornji zobotehnični laboratoriji) po razporedu:

 • ob 14.00 za 1. letnik,
 • ob 15.45 za 4. letnik.

Udeležbo na konzultacijah potrdite po elektronski pošti na naslov ssfkz-odrasli@guest.arnes.si.

Vljudno vabljeni!

Avtor/-ica prispevka: Manja Mlakar Medved,
organizatorka izobraževanja odraslih

Razporedi izpitov

Od 1.1.2011 dalje objavljamo razporede izpitov tudi na spletni strani šole. V razporedih so imena nadomeščena s šiframi.

Avtor/-ica prispevka: Manja Mlakar Medved,
organizatorka izobraževanja odraslih

Šolsko leto:

Kategorije: