Ekskurzija v Prago

vseh štirih letnikov. Na nočno vožnjo smo se odpravili v petek, 29. 4. zvečer, in naslednji dan dopoldan prispeli v glavno mesto Češke republike. Pot nas je vodila mimo avstrijske prestolnice Dunaja. Na Češko smo vstopili v kraju Znojmo in nadaljevali pot do Prage. Dopoldan smo se sprehodili skozi staro mestno jedro in si ogledali Židovsko četrt s sinagogo. Pot nas je vodila mimo stare mestne hiše z najstarejšo astronomsko uro, glavnega staromestnega trga s spomenikom Janu Husu in mimo smodniškega stolpa. Sprehodili smo se še po starem mestnem jedru in občudovali utrip velemesta. Popoldan smo se zapeljali z ladjico po reki Vltavi pod znamenitim Karlovim mostom. Zvečer smo skupaj doživeli še nočni vrvež Prage.

Naslednji dan smo obiskali Plečnikovo cerkev Srca Jezusovega. Imeli smo kratek sprejem pri tamkajšnjem  župniku in še predavanje naše bivše sodelavke Barbare Blaznik Marc. Potem pa smo se skupaj odpravili še na slovensko veleposlaništvo, kjer nas je sprejel g. Marc, slovenski veleposlanik v Pragi. Po prijetnem druženju na vrtu smo si z lokalnim vodičem ogledali Hradčane, kompleksno arhitekturo praškega gradu, ki ga je pomagal preurejati tudi slovenski arhitekt Jože Plečnik, in katedralo. Sprehodili smo se po Karlovem mostu, kjer je bilo polno umetnikov. Zvečer smo se z metrojem ponovno odpeljali v mesto na tradicionalno češko večerjo in se sprehodili po nočni Pragi.

Naslednji dan nas je pot že vodila proti domu. Polni vtisov in doživljajev smo si bili enotni, da je bila ekskurzija v Prago zelo zanimiva in prijetna.

Avtor/-ica prispevka: Matej Švegl, prof.

Skupne govorilne ure, predavanja in predstavitev projektnega dela

V petek, 13. maja 2016, bodo v šoli skupne govorilne ure za starše dijakov vseh letnikov. Za starše dijakov 3. letnika bodo tudi predavanja. Dijaki 1. letnika ter 2. Ka in 2. Kb bodo staršem predstavili svoje projektno delo.

PROGRAM:

 1. Od 16.45 do 17.45 v učilnici 32/III za starše dijakov 3. letnika:
  informacije o poklicni maturi in predavanje Kam po srednji šoli.
  Izvajalki bosta Angela PETEK, tajnica šolske maturitetne komisije in Tatjana LORENCIN, šolska psihologinja.

 2. Od 17.00 do 17.45 – predstavitve projektnega dela v učilnicah po razporedu (sodelujejo dijaki vseh oddelkov 1. letnika ter 2. Ka in 2. Kb).
 3. Od 17.50 do 19.00 bodo potekale skupne govorilne ure za starše vseh dijakov v učilnicah po razporedu.

Projektno delo: Razpored predstavitev po učilnicah (od 17.00 do 17.45)

Oddelki Učilnice
1. Fa P5
1. Fb K4
1. Fc P7
1. Ka 16
1. Kb 26
1. L 29
1. Za 24
1. Zb 14
2. Ka K6
2. Kb K1

Govorilne ure: razpored po učilnicah (od 17.50 do 19.00)

Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM  
Golc, Koritnik, Vončina P4
Lavrič P5
Horvat, Tomšič Iskra P3
Jurjec Žmavc, Kočevar Korbar, Ožbolt P6
Valenčič, Doberšek, Ferlic P9
   
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, KOM  
Kujavec, Markelj, Dimnik K3
Lušina P7
Cigula K6
Trdan K4
Cimperman, Švegl, Petkovšek K2
LDF, OZD, AZD, RDN, ZDR, ILS, BOF, KIZ  
Štralleger, Vrhovnik Kabinet FARMACIJE
Čerin, Gabrovšek, Prijatelj, Veniger 22
MBE, ZEK, LHT, MMB, MBK, LTP, FKM                                            
Pivk, Zavec 27/28
Grgur 29
   
Pomočn. ravnat.: Vadnov – tudi KNT-FIK Pis. pom. r.
Pomočn. ravnat.: Svoljšak M. – tudi KIZ Pis. pom. r.
Ravnateljica: Šušteršič Pis. ravnat.
Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
MAT, FIZ, IKT  
Bizjak, Hafner 15
Horzelenberg 16
Čalič, Kralj 12
Petek – tudi o poklicni maturi Kab. FIZIKE
Novoselec 14
Magdevski 13
KEM, FKM, BIO, SOM, KBK, ANF,  BAF, ZVM, ZVZ, VZD, ZVP, POD  
Gradišar, Povhe Lenart P2
Gorjan 26
Rupnik K6
Drenik Trop, Kopčavar K1
Sernec, Lapuh 24
KNO, KNT, LIČ, MAN, PED, MAS…  
Kogovšek G., Turšič, Kolmančič 31
Rogelj 16
ZMT, MGN, FIP, TOP, DAP, IZP  
Čoh, Fabjan, Letonja 11
Molek, Žavbi 23
Cerar, Šimic Z., Perinčič M., Sedlar 25
   
Šol. psihologinja: Lorencin Pisarna psih.
Šol. psihologinja: Justinek Pisarna psih.

Odsotni učitelji: Uroš KASTELIC (DAP, IZP, TOP), Manja MLAKAR MEDVED (VZD).
Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.
Po sklepu sveta staršev Vas vljudno prosimo, da na pogovoru z učiteljem upoštevate časovno omejitev 5 minut.

Ob vratih učilnic bo razpored za govorilne ure posameznega učitelja. Razpored bomo na predlog sveta staršev objavili že v dopoldanskem času. V ta razpored bodo starše lahko vpisali njihovi otroci že dopoldne oziroma se bodo starši lahko vpisali takoj ob prihodu na šolo in že ob vpisu vedeli, ob kateri uri bodo na vrsti.
Nujno je upoštevati 5 minutno omejitev za en razgovor. Če je problematika takšna, da zahteva daljši pogovor, se učitelj s starši dogovori za dodatni termin (po koncu govorilnih ur ali v naslednjem tednu). Pogovor je lahko daljši od 5 minut le v primeru, da nihče ne čaka pred vrati.

Skupne govorilne ure so obvezne za vse učitelje. Trajajo od 17.50 do 19.00. Posamezni učitelji, ki bodo do 18.30 na razporedu imeli vpisane starše tudi po 19 uri, bodo seveda opravili vse najavljene razgovore ne glede na predvideni zaključek govorilnih ur.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Projektno delo v 2.L

Letošnje leto smo bili dijaki 2. L pri projektnem delu razdeljeni v dve skupini. Prva je projektno delo delala pri predmetu medicinska mikrobiologija, naslov dela je Bakterije naša prihodnost; druga pa pri biokemiji celice z anatomijo in fiziologijo, naslov dela je Voda. Med pripravo nalog smo se naučili dosti novega in zanimivega. Nato pa smo se na dveh generalkah pripravili na predstavitev staršem.

Svoje predstavitve smo razložili staršem 8. 4. 2016 na nekoliko drugačen način, in sicer z igro vlog. Po predstavitvah pa smo se vsi malo posladkali z domačimi dobrotami. Odziv staršev na živahno dogajanje je bil dober, zato smo tudi mi dobili potrditev za vloženi trud.

Avtor/-ica prispevka: Monika Pajk in Nina Selan, 2. L

Maksilofacialna kirurgija in njen pomen pri oskrbi glave in vratu

V sredo, 30. 3. 2016, od 10.30 do 12.05 so imeli dijaki 4. Za in 4. Zb oddelka v okviru interesnih dejavnosti predavanje na temo Maksilofacialna kirurgija in njen pomen v oskrbi glave in vratu.

Predavateljica asist. Mojca Knez Ambrožič, dr. med, dr.dent. med., s Klinike za maksilofacialno kirurgijo je dijakom na njim razumljiv način predstavila nekatere ustne bolezni, ki jih je potrebno kirurško zdraviti. Seznanila je dijake s postopkom zdravljenja in vplivom postoperativnega stanja na način izdelave protetičnega nadomestka in njegovo funkcionalnost v pacientovih ustih. Predavanje je bilo pospremljeno s power point prezentacijo. Dijaki so si tako lahko ogledali nekatere vrste tumorjev v ustni votlini, prirojene deformacije čeljusti, kot so zajčja usta in volčje žrelo, razjede na ustni sluznici, poškodbe glave itd.

Predavateljica je med predavanjem opozorila o škodljivem vplivu razvad, kot sta kajenje in uživanje alkoholnih pijač, na nastanek rakavih in vnetnih bolezni v ustni votlini. Dijaki so predavanje spremljali z zanimanjem in se vanj aktivno vključevali z vprašanji.

Namen IND je bil dijake seznaniti z boleznimi v ustih, ki jih je potrebno kirurško zdraviti, in stanjem po operaciji, ki zahteva izdelavo protetičnega nadomestka.

Poleg tega dijaki spoznajo pomen zdravega načina življenja in pravilne higiene ustne votline za preprečevanje nastanka ustnih bolezni.

Avtor/-ica prispevka: Lea Žavbi, prof.

Vpis v programe izrednega izobraževanja 2016/17

Obveščamo vas, da smo na spletni strani šole objavili razpis za vpis v prekvalifikacije v naše izobraževalne programe za odrasle (glej »Vpis odraslih«).

Prijave v izobraževalne programe zbiramo od 1. junija do 12. avgusta 2016, po tem datumu pa le, če so še prosta mesta v posameznem programu. Če bo prijavljenih več, kot je razpisanih mest, bomo vpis omejili. Vpis poteka od 24. avgusta do 2. septembra 2016 po razporedu (po programih), kasneje pa le, če bodo ostala še prosta mesta.

RAZPISANA MESTA:

 • kozmetični tehnik (20),
 • farmacevtski tehnik (20),
 • tehnik laboratorijske biomedicine (18),
 • zobotehnik (12).

Če bo v programe FT, TLB in ZT vpisanih manj kot 8, v program KT pa manj kot 16 udeležencev, programa ne bomo izvajali.

PRIJAVA

Za prijavo pošljite izpolnjeno prijavnico »Prijava za vpis v izredno izobraževanje – izobraževanje odraslih« in priložite fotokopije dokazil o dosedanjem izobraževanju.

VPIS

Za vpis potrebujete:

 • pravočasna in popolna prijava,
 • spričevala (dosedanje srednješolsko izobraževanje; originali kopij, ki ste jih poslali skupaj s prijavo),
 • dokazilo o opravljeni prvi pomoči (izkaznica ali vozniško dovoljenje),
 • osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, v nekaterih primerih pa tudi poročni list),
 • davčna številka,
 • dokazilo o plačilu vpisnine oz. 1. obroka šolnine.

Vabljeni k vpisu!

Avtor/-ica prispevka: Manja Mlakar Medved, prof. in Mojca Ogrin, prof.

Informativni dnevi za izredno izobraževanje – vpis v šolsko leto 2016/17 in 2017/18

Vljudno vas vabimo na informativne dneve v izobraževanju odraslih. Informativni dnevi bodo potekali na šoli ob naslednjih terminih:

 • 29.6.2016, ob 16.00 (vpis 2016/17),
 • 5.9.2016, ob 15.00 (vpis 2017/18 ter tudi za vpis 2016/17, če bodo na voljo še prosta mesta).

V šolskem letu 2016/17 bodo informativni dnevi 10. in 11. 2. 2017 (za vpis 2017/18). Šola lahko razpiše še dodatne termine (predvidoma poleti 2017).

Vljudno vabljeni!

Avtor/-ica prispevka: Manja Mlakar Medved, prof., Mojca Ogrin, prof.

Sprememba uradnih ur v času poletnih počitnic

Zaradi odsotnosti organizatork izrednega izobraževanja uradne ure v petek, 17. 6. 2016, in v petek, 24. 6. 2016, odpadejo.

Ob sredah, 15.6., 22.6., 29.6., 6.7., 17.8.2016, bodo uradne ure za stranke potekale po spremenjenem urniku, in sicer od 13.00 – 16.00.

Obveščamo vas, da bo pisarna za izobraževanje odraslih v času od 11. 7. do vključno 16. 8. 2016 ZAPRTA.

Hvala za razumevanje!

Avtor/-ica prispevka: Manja Mlakar Medved, prof., Mojca Ogrin, prof.

Projektno delo v 2. Za – sodobne tehnologije v zobotehniki in izdelava fasetirane prevleke

Pri projektnem delu smo dijaki 2. Za razreda pri predmetu praktičnega pouka sodelovali v treh skupinah. V prvi skupini so posneli in uredili posnetek izdelave fasetirane prevleke. V drugi skupini so pripravili povezovalno besedilo, ki so ga ob posnetku tudi predstavili. V tretji skupini pa so raziskovali sodobne tehnologije v zobotehniki, podrobneje so predstavili CAD-CAM tehniko. Izdelali so odlično predstavitev in skupaj smo si ogledali posnetek, ob katerem so starši ter tudi mi veliko izvedeli o sodobnem načinu izdelovanja zob.

Avtor/-ica prispevka: Sabina Trpin in Alma Žuraj, 2. Za

Zelena prestolnica Ljubljana

Dijakinje 1. Fc in dijaki 2. Fa smo sodelovali na delavnicah Zelena prestolnica pred Mestno hišo v Ljubljani, saj se je tema našega projektnega dela navezovala na temo Voda. Dijakinje 1. Fc razreda so razpravljale ali je voda dobrina ali je tržno blago. Zanimal jih je tudi vpliv vode na zdravje in kaj je nevidna voda. Dijaki 2. Fa razreda pa smo predstavili svoj hidrolat-dišečo vodo. Izdelali smo dve dišavi, eno primerno za ženske, ki smo jo poimenovali Urejena in eno za moške z imenom Negovan.
Razveselili smo se zanimanja, ki so ga pokazali mimoidoči ljudje, saj smo sebi in tudi njih razširili obzorja.

Avtor/-ica prispevka: Anja Krivic, 2. Fa

Ogled predstave Boksarsko srce

Avtor: Lutz Hübner
Režiser: Samo M. Strelec
Igralca: Iztok Valič (Leo) in Domen Valič (Jojo)

Vsi prvi letniki smo si v Lutkovnem gledališču Ljubljana ogledali predstavo Boksarsko srce. Udeležba je bila velika, saj nas je bilo kar 217.

Teme predstave so prijateljska vez med generacijami, šport, odgovornost, življenje v domu za ostarele in boj proti nasilju. Na koncu predstave vidimo, kako fant Jojo pomaga Leu pobegniti iz doma za ostarele, saj je tudi Leo pomagal njemu pri izboljšavi obnašanja in pri osvajanju punce.

Odlična predstava si je na koncu zaslužila zelo močan in dolg aplavz.

Avtor/-ica prispevka: Anita Bregar, 1. L