Vabilo k oddaji ponudbe za sukcesivno dobavo blaga

Vabimo vas, da oddate ponudbo za sukcesivno dobavo naslednjega blaga po sklopih: material za zobno ambulanto (2 sklopa). Popis je v med prilogami spodaj.

Ponudba z izpolnjenimi obrazci bo štela za pravočasno, če bo prispela k nam do 5. 1. 2010, do 12. ure. Ponudbo z obrazci pošljite na naš naslov v zapečateni kuverti z oznako “ponudba za javno naročilo po postopku oddaje naročil male vrednosti –material za zobno ambulanto“.

Ponudbe bodo odpirane in pregledane dne 5. 1. 2010, ob 13. uri, v  učilnici P3.

Vabilo k oddaji ponudbe in ostala razpisna dokumentacija je priložena spodaj.

Priloge:

Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Obisk Fakultete za farmacijo v Ljubljani

Dne 7. 9. 2010 smo dijaki in dijakinje 3. L obiskali Fakulteto za Farmacijo v Ljubljani. Tam smo se posedli v predavalnici, kjer se nam je predstavil Prof. Dr. Borut Štrukelj, mag. farm. Sledilo je zanimivo predavanje o verižni  reakciji s polimerazo (ang. kratica PCR) in kloniranju.  Nato smo si ogledali flourescenčni mikroskop in biokemične laboratorije, kjer izvajajo PCR, elektroforezo in druge laboratorijske tehnike. Ogled se mi je zdel zelo zanimiv. Še posebej me je navdušilo predavanje Dr. Štruklja, saj je PCR metodo razložil na zanimiv in tudi nam srednješolcem razumljiv način.

Avtor/-ica prispevka: Črt Keber, 3.L

Delovni vikend – Dolenja vas pri Čatežu

Dijaki 3. L razreda smo se tudi letos pod vodstvom razredničarke Petre Starbek odpravili na delovni vikend v Dolenjo vas pri Čatežu. Zbrali smo se v petek 10. septembra ob 16. uri pred domom Čebelica.  Najprej smo se razdelili po sobah in se udobno namestili. Kmalu so trije piski oznanili, da je čas za zbor na dvorišču, kjer so nas pozdravile in »uradno sprejele« razredničarka in spremljevalki Ana in Polona. Razdelile so nam knjižice, kamor smo kasneje zapisali vizijo razreda, osebni načrt, dnevnik, itd. Po večerji smo se pogovarjali o viziji razreda in ugotovili da »S trudom lahko dosežemo vse«. Te besede so postale naš moto in uradna vizija za letošnje šolsko leto. »Prisego« smo svečano potrdili z odtisom roke na plakat. Naslednjega jutra nas je sonce prebudilo v lepo soboto.

Skozi vikend, nas je spremljala tudi zgodba o delfinu Danijelu. Delfinu, ki ga je jata izobčila, ker je bil drugačen. Drugačen zato, ker je sledil svojim sanjam. Trdo je delal in marsikdaj se je odpovedal tudi lovljenju hrane in bil lačen, samo zato, da je lahko vadil. Užival je v drsenju na valovih, skakanju, vedno znova je iskal nove, boljše valove, vztrajal je in sledil svojim sanjam. To je zgodba o upanju, ki nam pove, da je življenje lahko še kaj več kot zgolj skrb za preživetje. Da je lahko čarobno, če imamo sanje,za katere živimo in se jim predajamo. Tudi mi smo razmišljali o svojih sanjah in naredili osebni načrt, ki nam bo pomagal na poti do uresničitve le-teh.

Avtor/-ica prispevka: Anja Burja, 3. L

Ogled bolnišnice Golnik

V sredo, 29.9.2010 smo se dijaki 4. letnika Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, smer Laboratorijski tehnik odpelji proti Golniku. Vožnja je minila hitro in že smo bili tam, kjer so nas zelo lepo sprejeli. Ogledali smo si laboratorij za respiratorno mikrobiologijo, laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo, laboratorij za citologijo in patologijo ter laboratorij za imunologijo in molekularno biologijo. Pokazali so nam tudi patološke preparate, shranjenih notranjih organov izpred par let . Nato smo imeli kratko predavanje o obdukciji in katere pripomočke potrebujejo. Ogledali smo si tudi prostor, kjer delajo obdukcije, pokazali pripomočke ter nas malo prestrašili z žago za prerez lobanje. Pokazali so tudi patološke preparate in shranjene notranje organe. Meni je bil najbolj všeč laboratorij za imunologijo in molekularno genetiko.

Avtor/-ica prispevka: Špela Veteršek

Skupne govorilne ure za starše vseh dijakov in predavanje za starše dijakov 1. in 2. letnika

V petek, 19. novembra 2010, bodo v šoli skupne govorilne ure za starše dijakov 1., 2., 3. in 4. letnika. Za starše dijakov 1. in 2. letnika bo tudi predavanje.

Program:

 • Od 16.30 do 17.30 bo v učilnici 32/III za starše dijakov 1. in 2. letnika predavanje z naslovom »Kako se pogovarjamo z mladostnikom«.
  Izvajalka bo dr. Branka JURIŠIĆ, specialna pedagoginja na Centru za duševno zdravje v Zdravstvenem domu Ljubljana.

 • Od 17.30 do 19.30 bodo potekale skupne govorilne ure za starše vseh dijakov v učilnicah po razporedu.

Na ta dan bo na šoli potekala tudi akcija zbiranja starega papirja. Vabimo starše, da v njej sodelujejo. Na skupne govorilne ure pripeljejo odpadni papir in ga oddajo na zbirnem mestu. Sodelovanje v akciji bo omogočilo, da tudi dijaki naše šole sodelujejo v izboru za podelitev enoletne štipendije za dijaka/-injo iz socialno šibke družine.

Razpored govorilnih ur po učilnicah 19. novembra od 17.30  do 19.30

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM   MAT, FIZ, INF, IKT  
Golc, Koritnik P4 Čalič 15
Lavrič, Vončina P3 Bizjak, Horzelenberg 16
Horvat, Tomšič Iskra P6 Magdevski 13
Jurjec Žmavc, Ožbolt P5 Hafner, Novoselec 14
Miklavič, Kočevar Korbar P7 Lipoglavšek, Beznik – šol. psih., statusi 12
Valenčič, Ferlic P9 Petek – tudi o poklicni maturi Kabinet FIZ
FKE, FTE, SFK, KMF, FKG, PRA, LDF, OZD, AZD, RDN   KEM, SKO, ZMT, FKM, ANK, BIO, ANF,  BAF, ZVZ, ZVP, ZVM, VZD, RDN, GEN  
Štralleger, Prijatelj 21 Povhe Lenart Kabinet KEM
Čerin, Veniger 23 Koprivnikar, Krainer Pikula P2
Vrhovnik 22 Kopčavar, Lapuh K1
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, PIK, POD   Sernec, Drenik Trop 26
Mihelčić, Petkovšek K3 SKO, KIZ, KBK, SOM, BIO, KNO, KNT, LIČ, MAN, PED, MAS  
Cigula, Majerle K6 Kolmančič K5
Trdan, Justinek K4 Kogovšek Grubelič, Turšič 31
Cimperman, Švegl 24 Gorjan, Boncelj K2
Kujavec, Markelj 25    
KKB, MBE, HEM, ANK, LHT, MMB, MBK                                             PPP, ZMT, MGN, FIP, TOP, TPK  
Starbek 29 Fabjan, Letonja, Sedlar, Perinčič M., Šimic Z. P1
Pivk ,  Belasić 27, 28 Cerar, Čoh,  Žavbi, Molek, Kastelic 11
       
Pomočn. ravnateljice: Vadnov-tudi FIZ Pis. pom. r. Šol. psihologinja: Lorencin Pisarna psih.
Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravn. Organizatorka izredn. izobr: Mlakar M. Pis. org. izr. izobr.

Odsotni učitelji: BOŽNAR (LDF), BRVAR (ANZ), VUJASINOVIĆ (KBK),  GABROVŠEK (KMF, SFK, FTE), LUŠINA (ŠVZ), SVOLJŠAK MEŽNARŠIČ (SKO, KIZ). Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.

Po sklepu sveta staršev Vas vljudno prosimo, da na pogovoru z učiteljem upoštevate časovno omejitev 5 minut.

Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Izpitni roki 2010/11

Udeležence izrednega izobraževanja obveščamo, da bodo v šolskem letu 2010/11 izpiti potekali vsak mesec, razen v juliju. Izpitni roki bodo objavljeni na spletni strani šole in v informaciji za samoizobraževalce (objava za celo šolsko leto predvidoma v 1. polovici septembra).

Rok za prijavo na izpite v septembru je do 5. septembra.

Manja Mlakar Medved,
organizatorka izobraževanja odraslih

Konzultacije, govorilne ure

V času govorilnih ur lahko pokličete učitelja posameznega predmeta oz. strokovnega  modula v zbornico na tel. 01/ 300 72 42 in 01/ 300 72 43 in se dogovorite za termin individualne konzultacije. V izrednem izobraževanju govorilnih ur ni, učitelji pa so udeležencem izrednega izobraževanja dosegljivi v času konzultacij. V času šolskih počitnic govorilnih ur in konzultacij ni.

Govorilne ure učiteljev bodo objavljene predvidoma v drugi polovici septembra 2010.

Manja Mlakar Medved,
organizatorka izobraževanja odraslih

Preizkus posebnih spretnosti za vpis v program zobotehnik – izredno izobraževanje (odrasli udeleženci)

Preizkus posebnih spretnosti za vpis odraslih kandidatov v program zobotehnik bo 15. 9. 2010 in 12. 1. 2011, ob 13. uri, na šoli. Cena preizkusa je  78 eur.
 
S seboj potrebujete:

 • navaden svinčnik (HB ali 2B),
 • radirko,
 • ravnilo ali trikotnik 30 cm,
 • škarje,
 • lepilni trak,
 • bel list papirja A4.

Rok za prijavo na preizkus spretnosti je najmanj teden dni pred izpitom. Prijavite se tako, da prijavnico natisnete in jo izpolnjeno pravočasno pošljete na šolo. Poleg tega na TRR šole 01100-6030699553 nakažite 78 eur za stroške preizkusa (na položnici navedite namen plačila: preizkus spretnosti). Stroške preizkusa lahko poravnate tudi v blagajni šole (delovni čas blagajne je vsak dan med 10. in 13. uro). Potrdilo o vplačilu (fotokopijo) priložite prijavi ali prinesite s seboj na preizkus.

Manja Mlakar Medved,
organizatorka izobraževanja odraslih

Vpis v programe izrednega izobraževanja

Vpis poteka od objave razpisa za vpis (v juliju) do 15. septembra oz. do zasedenosti prostih mest. Za prosta vpisna mesta pošljite povpraševanje na e-naslov ssfkz-odrasli@guest.arnes.si .
Ob vpisu potrebujete:

 • spričevala (dosedanje srednješolsko izobraževanje; originali in kopije),
 • osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, v nekaterih primerih pa tudi poročni list),
 • davčna številka,
 • prijava za vpis v začetni letnik,
 • dokazilo o plačilu vpisnine oz. 1. obroka šolnine.

Vabljeni!

Manja Mlakar Medved,
organizatorka izobraževanja odraslih

Predavanja iz splošnih predmetov

Udeležence vseh programov, ki jim manjka še kakšen izpit iz splošnih predmetov, obveščamo, da potekajo predvanja iz matematike (4. letnik), informatike oz. informacijsko komunikacijske tehnologije, biologije (1. letnik). Po predavanjih organiziramo dva izpitna roka. Predavanja z vključenima dvema izpitnima rokoma so plačljiva. Prijavite se s prijavnico. Dodatne informacije dobite pri organizatorki izrednega izobraževanja na e-naslovu ssfkz-odrasli@guest.arnes.si ali v času uradnih ur po telefonu 01/3007-256.

Manja Mlakar Medved,
organizatorka izobraževanja odraslih