Zlati maturantje

Tudi letos imamo zlate maturante. To so: Rok Milošič iz 4. Fa, ki je dosegel vseh 23 točk, Nina Lazar in Špela Perme iz 4. Fb in Karmen Grom iz 4. Ka, ki so dosegle po 22 točk.

Njihov večletni trud je bil poplačan. Čestitamo in jim želimo še veliko uspeha.

Razpis za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini za dijakinje 4. letnika programa kozmetični tehnik

SŠFKZ razpisuje štiri prosta mesta za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini. Aktivnosti bodo izvedene s pomočjo finančnih sredstev evropskega programa Leonardo da Vinci. Tritedensko praktično usposabljanje bo od 21.11. do 11.12. 2011 organizirala partnerska šola OMNIA, ki se nahaja v kraju Espoo na Finskem. Prvi teden bo dijakinje spremljal eden od učiteljev SŠFKZ.

Dijakinje se na razpis prijavijo v skladu s Pravili o izbiri dijakov za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini.

Dijakinje oddajo v referat za dijake popolno vlogo, ki vsebuje prijavo na razpis, življenjepis, motivacijsko pismo in dokazila. Motivacijsko pismo napišejo v slovenščini in angleščini. Življenjepis napišejo v angleščini, tako da izpolnijo angleško različico evropskega obrazca Europass CV na spletni strani Europass.

Prijavo na razpis, življenjepis in motivacijsko pismo pošljejo Vandi Trdan tudi po e-pošti na vanda.trdan@guest.arnes.si.

Rok za oddajo je torek, 20. september 2011. Vloge, oddane po tem datumu, v izbirnem postopku ne bodo upoštevane.

Izbirni postopek vodi komisija v sestavi Vanda Trdan (koordinatorka za mednarodno sodelovanje), Valerija Vadnov (pomočnica ravnateljice) in Alenka Gorjan (vodja strokovnega aktiva v programu kozmetični tehnik). Komisija sporoči dijakinjam rezultate izbire do konca septembra 2011.

Zainteresirane dijakinje lahko dobijo dodatne informacije pri Vandi Trdan, osebno ali po e-pošti na zgoraj navedenem e-naslovu.

Avtor/-ica prispevka: Vanda Trdan,
predsednica komisije

Sejem rabljenih učbenikov

Led smo prebili. Prvi šolski sejem učnih gradiv je uspešno za nami. Požrtvovalne članice dijaškega parlamenta so šolo opremile s plakati in »stojnice« z napisi. Prinesli ste učbenike in privabili dijake, ki so te učbenike potrebovali. Prihodnje leto bomo sejem ponovno organizirali in želimo, da se ga aktivno udeležite v še večjem številu. Do takrat pa ponudbo in povpraševanje po učnih gradivih spremljajte na oglasni deski pri učilnici P9.

Avtor/-ica prispevka: Irena Svoljšak Mežnaršič,
pomočnica ravnateljice

Preizkusi posebnih spretnosti za vpis v program zobotehnik – izredno izobraževanje

Preizkusi posebnih spretnosti za vpis odraslih kandidatov v program zobotehnik bodo potekali, ko bo vsaj 10 prijavljenih kandidatov za preizkus. Preizkus traja 4 šolske ure.
S seboj potrebujete:

 • navaden svinčnik (HB ali 2B),
 • radirko,
 • ravnilo ali trikotnik 30 cm,
 • škarje,
 • lepilni trak,
 • bel list papirja A4.

Na preizkus se je potrebno prijaviti s prijavnico (objava na spletni strani šole). Izpolnjeno prijavnico pošljite na šolo. Cena preizkusa je 78 eur, plačate pred opravljanjem preizkusa. Stroške preizkusa poravnate s plačilom na TRR šole 01100-6030699553 (na plač. nalogu navedite namen plačila: preizkus spretnosti). Stroške preizkusa lahko poravnate tudi v blagajni šole (delovni čas blagajne je vsak dan med 10. in 13. uro). Potrdilo o vplačilu (fotokopijo) priložite prijavi ali prinesite s seboj na preizkus.

Avtor/-ica prispevka: Manja Mlakar Medved,
organizatorka izobraževanja odraslih

Konzultacije, govorilne ure

V času govorilnih ur lahko pokličete učitelja posameznega predmeta oz. strokovnega modula v zbornico na tel. 01 300 72 42 in 01 300 72 43 in se dogovorite za termin individualne konzultacije. V izobraževanju odraslih govorilnih ur ni, učitelji pa so udeležencem izrednega izobraževanja dosegljivi v času konzultacij. V času šolskih počitnic govorilnih ur in konzultacij ni.

Govorilne ure učiteljev bodo objavljene na spletni strani šole (2 x letno; v septembru za 1. polletje, v januarju za 2. polletje).

Avtor/-ica prispevka: Manja Mlakar Medved,
organizatorka izobraževanja odraslih

Informativni dnevi za izredno izobraževanje v šol. letu 2011/12

 • 26. 8. 2011 ob 15h (vsi programi – FT, TLB, ZT, KT)
 • 7. 9. 2011 ob 16h (program KT)
 • 9. 9. 2011 ob 15h (programi FT, TLB, ZT)
 • 10. 2. 2012, 11. 2. 2012 (vsi programi)
 • 24. 8. 2012 ob 15h (vsi programi – FT, TLB, ZT, KT)
 • 5. 9. 2012 ob 16h (program KT)
 • 7. 9. 2012 ob 15h (programi FT, TLB, ZT)

Avtor/-ica prispevka: Manja Mlakar Medved,
organizatorka izobraževanja odraslih

Vpis v programe izrednega izobraževanja

Vpis poteka do 15. septembra oz. do zapolnitve prostih mest. Prosta mesta so še v programih: FARMACEVTSKI TEHNIK, TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, ZOBOTEHNIK, ter za kandidate s končano triletno srednjo šolo v programu KOZMETIČNI TEHNIK (dveletna prekvalifikacija).

Ob vpisu potrebujete:

 • spričevala (dosedanje srednješolsko izobraževanje; originali in kopije),
 • osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, v nekaterih primerih pa tudi poročni list),
 • davčna številka,
 • prijava za vpis v začetni letnik,
 • dokazilo o plačilu vpisnine oz. 1. obroka šolnine.

Vabljeni k vpisu!

Avtor/-ica prispevka: Manja Mlakar Medved,
organizatorka izobraževanja odraslih

Roditeljski sestanki

V četrtek, 8. septembra, petek, 9. septembra, in v petek, 16. septembra 2011, bomo za starše vseh oddelkov izvedli prve roditeljske sestanke.

Za starše dijakov 1. in 4. letnika bo sestanek potekal v dveh delih (skupni del za starše več oddelkov in po posameznih oddelkih z razredniki).

 • Skupni del bo v učilnici 32. 

Za starše dijakov 1. letnika bosta imeli šolski psihologinji kratko predavanje Na prehodu iz osnovne v srednjo šolo, z drugimi informacijami pa jih bodo seznanile ravnateljica, pomočnici ravnateljice in koordinatorica IND.

Za starše dijakov 4. letnika bosta na skupnem delu predstavili informacije o nadaljnjem šolanju in o poklicni maturi šolska psihologinja in tajnica ŠMK POM.

 • Sledili bodo sestanki razrednikov v učilnicah po razporedu.
 • V 4. Za, 4. Zb, 4. Ka in 4. Kb pa bo potekal najprej sestanek z razrednikom, potem pa skupni del.

Razpored roditeljskih sestankov 8., 9. in 16. septembra 2011

V četrtek, 8. septembra:

Oddelki Skupni del Sestanek z razredniki Razredniki
Ura Učil. Ura Učil.
1. Ka 16.00 do 17.00 32 17.05 do 18.15 25 Polona DRENIK TROP
1. Kb 16.00 do 17.00 32 17.05 do 18.15 26 Alenka GORJAN
1. Fa 17.15 do 18.15 32 18.20 do 19.30 14 Mojca NOVOSELEC
1. Fc 17.15 do 18.15 32 18.20 do 19.30 24 Vesna LAVRIČ

V petek, 9. septembra:

Oddelki Skupni del Sestanek z razredniki Razredniki
Ura Učil Ura Učil.
1. Za 16.00 do 17.00 32 17.05 do 18.15 24 Brane LUŠINA
1. Zb 16.00 do 17.00 32 17.05 do 18.15 26 Kristina SERNEC
1. Fb 17.15 do 18.15 32 18.20 do 19.30 K4 Vanda TRDAN
1. L 17.15 do 18.15 32 18.20 do 19.30 K3 Zdenka DIMNIK
3. Fa     17.00 P4 Petra VONČINA

V petek, 16. septembra:

Oddelki Skupni del Sestanek z razredniki Razredniki
Ura Učil. Ura  
2. Fa     17.00 K2 Ida LAPUH
2. Fb     17.00 P6 Jure KORITNIK
2. Fc     17.00 P2 Dunja KRAINER PIKULA
2. Ka     17.00 P3 Sabina POVHE LENART
2. Kb     17.00 K1 Viljemka KOPČAVAR
2. L     17.00 16 Mirjam HORZELENBERG
2. Za     17.00 24 Valerija SEDLAR
2. Zb     17.00 14 Petra ČALIČ
3. Fb     17.00 31 Lučka JURJEC ŽMAVC
3. Fc     17.00 15 Marijan HAFNER
3. Ka     17.00 26 Matej ŠVEGL
3. Kb     17.00 25 Ksenija HORVAT
3. L     17.00 K4 Tina PETKOVŠEK
3. Za     17.00 12 Zlatko MAGDEVCSKI
3. Zb     17.00 P7 Ema MIKLAVIČ
4. Fa 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 22 Mira KOPRIVNIKAR
4. Fb 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 P4 Lidija GOLC
4. Fc 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 K3 Darinka KUJAVEC
4. Ka 17.45 do 18.45 32 16.40 do 17.40 23 Saša CIMPERMAN
4. Kb 17.45 do 18.45 32 16.40 do 17.40 P5 Karmen OŽBOLT
4. L 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 29 Petra STARBEK
4. Za 17.45 do 18.45 32 16.40 do 17.40 K6 Mateja CIGULA
4. Zb 17.45 do 18.45 32 16.40 do 17.40 P9 Marina VALENČIČ

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Sejem učbenikov

Z novim šolskim letom uvajamo novost sejem učbenikov in ostalih gradiv, kjer boste imeli možnost prodati, podariti in kupiti učbenike, interna gradiva, kvalitetne zapiske v zvezkih ipd.. Vabljeni ste tudi dijaki, ki ste šolanje že zaključili, a imate učbenike, ki so še vedno na seznamu učnih gradiv (preverite na naši spletni strani v dokumentu Seznam učnih gradiv in naročilnice za učbeniški sklad).

KDAJ: v torek, 6. septembra 2011, med dopoldanskim (ob 10.00) in popoldanskim glavnim odmorom (ob 14.35)

KJE: avla v prvem nadstropju

KDO: dijaki višjih letnikov in nekdanji dijaki, ki imajo učbenike s seznama učnih gradiv za šolsko leto 2011/12

Vse dijake pa vabimo, da izkoristijo ugodno ponudbo.

Preglejte, če imate učbenike, interna gradiva in zapiske, ki jih ne potrebujete ter jih prinesite na šolski sejem.

Avtor/-ica prispevka: Irena Svoljšak Mežnaršič

Začetek pouka

Drage dijakinje in dragi dijaki!

Obveščam vas, da se bo pouk pričel v četrtek, 1. septembra 2011. Prvi dan bo pouk trajal 4 šolske ure. Potekal bo dopoldan in popoldan:

 • dopoldan s pričetkom ob 7.35 in zaključkom ob 11.00 uri,
 • popoldan pa s pričetkom ob 11.25 in zaključkom ob 14.40 uri.

Razpored oddelkov in učilnic za prvi šolski dan je naslednji:

Dopoldan ob 7.35 Popoldan ob 11.25
Oddelek Učilnica Oddelek Učilnica
1. FA 14 2. KA K3
1. FB K4 2. KB K1
1. FC 25 2. ZA 24
1. KA K2 2. ZB 16
1. KB 26 3. L P6
1. L K3 3. KA K4
1. ZA 12 3. KB P4
1. ZB K1 3. ZA 14
2. FA 24 3. ZB P7
2. FB P6 4. KA 26
2. FC P2 4. KB P5
2. L 16 4. L 29
3. FA P7 4. ZA K6
3. FB P5 4. ZB 15
3. FC 15    
4. FA 29    
4. FB P4    
4. FC K6    

Legenda:
K – klet
P – pritličje
11 – 16 – 1. nad.
21 – 29 – 2. nad.

Ob prihodu v šolo vas lepo pozdravljam. V novem šolskem letu vam želim veliko prijetnih in uspešnih trenutkov.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole