Stanje prijavljenih kandidatov za vpis za šolsko leto 2011/12 na dan 23. 3. 2011

Program Št.
razpisanih mest
Št. prijavljenih kandidatov na

dan 23. 3. 2011
Začasna spodnja meja
( 1.krog) glede na
učni uspeh v
7. in 8. razredu OŠ
Farmacevtski tehnik 84 96 81 točk
Kozmetični tehnik                           56 105 90 točk
Tehnik laboratorijske biomedicine   28 27 74 točk
Zobotehnik      56 105 94 točk

Učence in starše obveščamo, da lahko sami izračunajo dosežene točke iz zaključenih ocen v 7. in 8. razredu. Upoštevajo se zaključene ocene vseh obveznih predmetov (razen izbirnih predmetov in gospodinjstva).

Prijavljeni učenci, ki v tem trenutku ne dosegajo spodnje meje v posameznem programu, imajo manjšo možnost za vpis v program, v katerega so se prijavili.

Učenci lahko prenesejo prijave v druge programe ali na druge šole najkasneje do petka 15. 4. 2011.

O omejitvah vpisa v posamezne programe vas bomo pisno obvestili najkasneje do 10. 5. 2011.

Avtor/-ica prispevka: Tatjana Lorencin

Šolsko tekmovanje iz tujih jezikov

V januarju in marcu je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz tujih jezikov. Iz angleškega jezika je tekmovalo: 1l – 40, 2l – 39, 3l – 32, 4l – 13 dijakov, iz nemškega jezika pa 7 dijakov.

Rezultati

1. letnik

Mesto Ime in priimek Razred Št. točk
1. PETRIČ EVA 1.Fc 46
2.-4. DURAKOVIĆ AIDA 1.Fb 45
2.-4. LOZAR JULIJA 1.Zb 45
2.-4. PLANINC AŽBE 1.Fb 45
5. GLAMOČANIN ALJA 1.Fc 44

2. letnik

Mesto Ime in priimek Razred Št. točk
1. HORVAT KATJA 2. Fa 54
2. PLAVŠIČ BRINA 2. Za 53
3. KRANJEC LIDIJA 2. Fc 52
4.-5. BRATANIČ ANAMARIJA 2. L 50
4.-5. TOMŠIČ MATEVŽ 2Za 50

3. letnik

Mesto Ime in priimek Razred Št. točk
1. NINA PERKO 3. Ka 76
2. NADJA DEBEVEC 3. L 75
3. JERNEJA ŠUBIC 3. Fc 66
4. TINA MATEVŽIČ 3. Za 62
5. – 6. SARA BALAŽIC 3. L 59
5. – 6. ALEKSANDRA ROŽIČ 3. Fc 59

Dijakinji Nina Perko in Nadja Debevec  bosta zastopali našo šolo na državnem tekmovanju iz angleškega jezika za srednje strokovne šole »Poliglot«, aprila na naši šoli.

4. letnik

Mesto Ime in priimek Razred Št. točk
1. MILOŠIČ ROK 4. Fa 39
2. ZMRZLJAK TJAŠA 4. L 38
3. KOČAR NEJC 4. L 32
4.-5. PETEK BOŠTJAN 4.Fa 31
4.-5. PONDRK NINA 4.Zb 31

Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo!

Avtor/-ica prispevka: Valerija Vadnov

Akcija zbiranja odpadnega papirja

Zberimo goro papirja in omogočimo gozdovom, da ponovno ozelenijo!

Vse dijakinje in dijake, profesorice in profesorje ter ostale zaposlene na šoli, vabimo k sodelovanju pri zbiranju odpadnega papirja, od ponedeljka 21.3. do petka 25.3.

Odpadni papir odložite ob stopnicah v pritličju šole.

Avtor/-ica prispevka: Sabina Turšič

3. roditeljski sestanek in skupne govorilne ure

V četrtek, 24. in petek, 25. marca 2011, bomo izvedli za starše vseh oddelkov roditeljske sestanke in skupne govorilne ure vseh učiteljev, za nekatere oddelke pa še druge dejavnosti: predstavitev projektnega tedna, predavanje za starše…

Na dan roditeljskih sestankov bo na šoli potekala akcija zbiranja starega papirja. Vabimo starše, da v njej sodelujejo. Na roditeljske sestanke pripeljejo odpadni papir in ga oddajo na zbirnem mestu ob dnu stopnišča v kleti. Sodelovanje v akciji bo omogočilo, da tudi dijaki naše šole sodelujejo v izboru za podelitev enoletne štipendije za dijaka/-injo iz socialno šibke družine.

Roditeljski sestanki in govorilne ure bodo potekale po objavljenih razporedih:

Po sklepu sveta staršev je čas pogovora učitelja in staršev na govorilnih urah omejen na 5 minut, razen v primeru, če nihče ne čaka pred vrati.

Starše vabimo, da se sestankov in govorilnih ur udeležijo v čim večjem številu.

Četrtek, 24. marca – 2., 3. in 4. letnik programov KOZMETIČNI TEHNIK in ZOBOTEHNIK

Za starše dijakov 4. letnika:

 • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski  sestanki v učilnicah po razporedu, izpolnjevanje vprašalnika o kakovosti šole.
 • Od 18.15 do 19.15 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu. 

 Za starše dijakov 3. letnika:

 • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski  sestanki v učilnicah po razporedu, za 3. KT tudi informacije o izbirnih modulih v 4. letniku.
 • Od 18.15 do 19.15 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.  

Za starše dijakov 2. letnika:

 • Od 17.00 do 17.30 – predstavitev projektnega tedna v učilnicah po razporedu (sodelujejo predstavniki ali vsi dijaki oddelka).
 • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu, izpolnjevanje vprašalnika o kakovosti šole
 • Od 18.15 do 19.15 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.

Razpored roditeljskih sestankov po učilnicah v četrtek, 24. marca

Oddelki Učilnice Oddelki Učilnice
4. Ka 26 4. Kb P6
3. Ka K3 3. Kb 25
2. Ka 16 2. Kb P4
4. Za K4 4. Zb 24
3. Za K6 3. Zb P9
2. Za 14 2. Zb P7

Razpored govorilnih ur po učilnicah v četrtek, 24. marca, od 18.15 do 19.15

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG   MAT, FIZ, IKT  
Horvat, Tomšič Iskra P4 Bizjak, Hafner 23
Golc, Koritnik Kabinet SLO Magdevski,  14
Lavrič, Vončina 22 Čalič, Novoselec 13
Ožbolt, Jurjec Žmavc 25 Horzelenberg, 12
Miklavič P7 Lipoglavšek 12
Valenčič P9 Petek – tudi o poklicni maturi Kabinet za FIZ
GEO, ZGO, UME, ŠVZ, PSI, PIK   SKO, KIZ, KBK, SOM, BIO, ZVZ, KNO, KNT, LIČ, MAN, PED, MAS…  
Petkovšek K4 Kolmančič, Boncelj P6
Cigula K6 Kogovšek Grubelič, Turšič 26
Cimperman K3 Gorjan, Sernec K1
Švegl 16 Svoljšak Mežnaršič P2
Kujavec, Klančnik K2 PPP, ZMT, MGN, FIP, TOP, TPK  
    Sedlar, Perinčič Manfreda 24
    Cerar, Čoh, Šimic Zore 11
,   Molek, Kastelic, Žavbi P3
    Fabjan, Letonja 29
Pomočnica ravnateljice: Vadnov Pis. pom. r. Šol. psihologinja: Berce Pisarna org. izob. odr
Ravnateljica: Šušteršič Pis. ravn. Šol. psihologinja: Lorencin Pisarna psih.

Odsotni učitelji: BRVAR (KIZ), VUJASINOVIĆ (DER-KBK).
Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.

Odsotni učitelji: BEG LAUKO (NEM), BELASIĆ (ZVZ), KOPRIVNIKAR (KEM), KRAINER PIKULA (KEM), LUŠINA (ŠVZ), MAJERLE (POD), MARKELJ (ŠVZ).
Dosegljivi bodo v petek, 25. 3., od 18.15 do 19.30 in v času rednih govorilnih ur in.

Petek, 25. marca – 2., 3. in 4. letnik programov FARMACEVTSKI TEHNIK in LABORATORIJSKI TEHNIK (TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE) ter 1. letnik vseh programov

Za starše dijakov 4. letnika:

 • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski  sestanki v učilnicah po razporedu, izpolnjevanje vprašalnika o kakovosti šole.
 • Od 18.15 do 19.30 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.

Za starše dijakov 3. letnika:

 • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski  sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.30 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.

Za starše dijakov 2. letnika:

 • Od 17.00 do 17.30 – predstavitev projektnega tedna v učilnicah po razporedu (sodelujejo predstavniki oddelka).
 • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu, izpolnjevanje vprašalnika o kakovosti šole.
 • Od 18.15 do 19.30 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.  

Za starše dijakov 1. letnika:

 • Od 17.35 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.30 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.  
 • Od 16.30 do 17.30 v učilnici 32/III za starše dijakov 1. letnika:
  Predavanje DRUŽINA KOT ZAŠČITNI DEJAVNIK PRED ODVISNOSTJO OD PREPOVEDANIH DROG. Izvajalka ga. Mojca CERKOVNIK HVALA, dipl. soc. delavka, svetovalka na Centru za preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog.

Razpored roditeljskih sestankov po učilnicah v petek, 25. marca

Oddelki Učilnice Oddelki Učilnice
1. Fa K2 4. Fa 25
1. Fb P3 4. Fb 31
1. Fc P2 4. Fc 23
1. Ka 15 3. Fa 12
1. Kb K1 3. Fb P9
1. L 16 3. Fc K6
1. Za 24 2. Fa P4
1. Zb 14 2. Fb P5
3.L 29 2. Fc P7
4. L 26 2. L K4

Razpored govorilnih ur po učilnicah v petek, 25. marca, od 18.15  do 19. 30

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG   MAT, FIZ, INF, IKT  
Koritnik P3 Hafner P7
Lavrič, Vončina P4 Bizjak, Horzelenberg 16
Golc, Horvat P9 Novoselec, Magdevski 25
Jurjec Žmavc, Ožbolt P5 Čalič 14
Miklavič, Kočevar Korbar 31 Lipoglavšek 12
Beg Lauko, Valenčič Kabinet tujih jezikov Petek –  tudi o poklicni maturi Kabinet za FIZ
FKE, FTE, SFK, KMF, FKG, PRA, LDF, OZD, AZD, RDN   KEM, SKO, FKM, BIO, ANF,  BAF, ZVM  
Gabrovšek, Vrhovnik, Štralleger 21 Povhe Lenart 15
Čerin, Veniger, Prijatelj 22 Kopčavar K1
    Krainer Pikula P2
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, PIK, POD   Lapuh K2
Klančnik, Majerle K4 Sernec 26
Lušina, Cigula 23 Koprivnikar 12
Justinek, Petkovšek 13 SOM, BIO, ZVZ, VZD  
Cimperman, Švegl K6 Drenik Trop, Gorjan 26
Kujavec, Markelj K6    
Trdan K4 PPP, ZMT, MGN, FIP, TOP, TPK  
KKB, MBE, HEM, ANK, LHT, MMB, MBK                                             Sedlar, Perinčič Manfreda 24
Starbek 29 Cerar, Čoh, Šimic Zore 11
Pivk ,  Belasić 27, 28 Molek, Kastelic, Žavbi 11
Pomočn. ravnateljice: Vadnov-tudi FIZ Pis. pom. r. Šol. psihologinja: Lorencin Pisarna psih.
Ravnateljica: Šušteršič Pis. ravn. Šol. psihologinji: Berce Pis. org. izr. izobr.

Odsotni učitelji: BOŽNAR (LDF), BRVAR (OBZ). 
Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.

Odsotni učitelji: BONCELJ (KT), KOLMANČIČ (KT), KOGOVŠEK G. (KT), TURŠIČ (KT).

Dosegljivi bodo v četrtek, 24. 3., od 18. 15 do 19. 15 in v času rednih govorilnih ur.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica

Izpiti 29. in 30. 3. 2011

Udeležence izobraževanja odraslih obveščamo, da bodo pisni izpiti v marcu:

 • v torek, 29. 3. izjemoma ob 15.00.
 • v sredo, 30.3. izjemoma ob 16.45.

Avtor/-ica prispevka: Manja Mlakar Medved,
organizatorka izobraževanja odraslih

Uradne ure pisarne za izobraževanje odraslih

Udeležence izobraževanja odraslih obveščamo, da v sredo, 30. 3. 2011, uradnih ur v pisarni za izobraževanje odraslih zaradi odsotnosti organizatorke ne bo.

Hvala za razumevanje.

Avtor/-ica prispevka: Manja Mlakar Medved,
organizatorka izobraževanja odraslih

Skupinske konzultacije

Udeležence izobraževanja odraslih obveščamo, da bodo skupinske konzultacije v programu zobotehnik potekale po naslednjem razporedu:

 • morfologija z gnatologijo (MGN1 – teorija 1. letnik): 11.3.2011 ob 16.45 v učilnici 12;
 • fiksna protetika (FIP2 / TPK2 – teorija 2. letnik): 21.3.2011 ob 14.00 v učilnici 25;
 • varovanje zdravja (VZD3 / ZVM4 mikrobilogija – 3. letnik): 22.4.2011 ob 14.45 v učilnici 12;
 • zobotehnični materiali in tehnologija (ZMT1,2,3 / ZMT3 – brez vsebin kemije): 13.4.2011 ob 14h v učilnici 16;
 • anatomija in fiziologija (ANF2 / BIO2, AGL2 – 2. letnik): maj
 • totalna proteza (TOP3 / TPK3 – teorija 3. letnik): maj

Na konzultacije se prijavite vsaj 3 dni prej (pošljite obvestilo o udeležbi na e-naslov ssfkz-odrasli@guest.arnes.si ). Vljudno ste vabljeni tudi udeleženci izobraževanja odraslih, ki ste se v program zobotehnik vpisali pred šol. letom 2010/11. Udeležba na konzultacijah je brezplačna.

Avtor/-ica prispevka: Manja Mlakar Medved,
organizatorka izobraževanja odraslih

Razpis za sofinanciranje šolnin – odrasli srednješolci

Na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije je končno izšlo to javno povabilo, na katerega se morajo udeleženci prijaviti sami kot fizične osebe: 
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-solnin-izobrazevanje-odraslih-2007-2013-107-jp/

Pogoji za prijavo so objavljeni v dokumentu: pdf Pogoji javnega povabila

Zelo pomembno je, da se lahko uveljavljajo stroški šolnin, ki se nanašajo na res dolgo časovno obdobje, in sicer od šolskega leta 2007/2008 pa vse do šolskega leta 2012/2013. 
Višina sofinanciranja znaša 90% šolnine, kar je zelo veliko.

Razpis prinaša v primerjavi s preteklim razpisom nekatere novosti:

 • do povračila sredstev so upravičeni tudi vsi tisti, ki delajo prekvalifikacijo do vključno V. stopnje (torej tudi udeleženci poklicnega tečaja, ki v preteklem razpisu niso prišli v poštev),
 • vloge je možno vlagati tudi za pretekla tri leta,
 • vloge se lahko vložijo po vsaki izobraževalni sezoni – udeleženci tako lahko sredstva dobivajo sproti, kar jim neprimerno olajša finančno situacijo, kljub temu pa je potrebno strošek šolnine plačati vnaprej iz lastnih sredstev in to seveda dokazati z računi,
 • višina povračila (90%) stroškov je enaka za vse programe,
 • udeleženci IO, ki so po prejšnjem razpisu dobili  vrnjenih le 60% sredstev, lahko ponovno vložijo vlogo,
 • udeleženci, ki po prejšnjem razpisu do povračila sredstev niso bili upravičeni, lahko to storijo zdaj,
 • postopek je delno poenostavljen, razpis pa v večji meri upošteva posebnosti izvedbe izobraževanja odraslih in ni več  fiksiran na klasične letnike.

Torej- vsi samoplačniki šolnine srednješolskega izobraževanja, ki imajo slovensko državljanstvo in ob zaključku programa ali letnika dopolnijo 25 let (pa vse do 64. leta starosti), se lahko SAMI prijavijo na javno povabilo. Vzorec izpolnjene prijave je prav tako objavljen na spletni povezavi.

Avtor/-ica prispevka: Manja Mlakar Medved,
organizatorka izobraževanja odraslih

Preizkus ročnih spretnosti sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje za vpis v program zobotehnik

Učenci, ki se želijo prijaviti v program morajo predhodno uspešno opraviti preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje.

Preizkus bo potekal na naši šoli v sredo, 2. 3. 2011, ob 13.30. Trajal bo približno 4 šolske ure.
Kandidati naj s seboj prinesejo navaden svinčnik, radirko, ravnilo ali trikotnik (30cm), lepilni trak(selotejp) in bel list papirja (A4).

Za opravljanje preizkusa se morajo kandidati prijaviti najkasneje do 18. 2. 2011. Prijavo pošljejo na šolo po pošti. Obrazci za prijavo so na voljo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport na naslovu: http://www.mss.gov.si/si/solstvo/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c1903.

Potrdilo o opravljenem preizkusu velja 1 leto.

Avtor/-ica prispevka: Tatjana Lorencin

Informativni dnevi

Predstavitev programov bo potekala po naslednjem razporedu:

Petek, 11. 2. 2011:

Sobota, 12. 2. 2011:

 • ob 9.00: vsi programi hkrati za učence in odrasle.

Na informativnih dnevih vam bomo predstavili poklice, za katere izobražujemo, način dela v različnih laboratorijih in specializiranih učilnicah ter druge dejavnosti, s katerimi bogatimo delo in življenje v šoli.

Kaj lahko pričakujete, če se vpišete v našo šolo?

Čaka vas:  vzpodbudno šolsko okolje, perspektivnost poklicev, dolgoletna tradicija in kakovost izobraževanja, možnost nadaljevanja študija na visokih strokovnih šolah in nekaterih univerzah, najnovejša oprema v šoli, strokovno usposobljeni in predani učitelji, na področju kozmetike pa lahko pridobite mednarodno veljavno diplomo CIDESCO.

Kontakti

Tel.: 01 300 72 40 (tajništvo)
         01 300 72 51 (šolska svetovalna služba)
         01 300 72 56 (organizator izobraževanja odraslih)

Veselimo se vašega obiska.

Avtor/-ica prispevka: Tatjana Lorencin