Vpis v programe izrednega izobraževanja

Vpis poteka od objave razpisa za vpis (v juliju) do 15. septembra oz. do zasedenosti prostih mest. Za prosta vpisna mesta pošljite povpraševanje na e-naslov ssfkz-odrasli@guest.arnes.si .
Ob vpisu potrebujete:

  • spričevala (dosedanje srednješolsko izobraževanje; originali in kopije),
  • osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, v nekaterih primerih pa tudi poročni list),
  • davčna številka,
  • prijava za vpis v začetni letnik,
  • dokazilo o plačilu vpisnine oz. 1. obroka šolnine.

Vabljeni!

Manja Mlakar Medved,
organizatorka izobraževanja odraslih

Predavanja iz splošnih predmetov

Udeležence vseh programov, ki jim manjka še kakšen izpit iz splošnih predmetov, obveščamo, da potekajo predvanja iz matematike (4. letnik), informatike oz. informacijsko komunikacijske tehnologije, biologije (1. letnik). Po predavanjih organiziramo dva izpitna roka. Predavanja z vključenima dvema izpitnima rokoma so plačljiva. Prijavite se s prijavnico. Dodatne informacije dobite pri organizatorki izrednega izobraževanja na e-naslovu ssfkz-odrasli@guest.arnes.si ali v času uradnih ur po telefonu 01/3007-256.

Manja Mlakar Medved,
organizatorka izobraževanja odraslih

Dan odprtih vrat

Dragi učenci in spoštovani starši!

Vljudno vas vabimo na Dan odprtih vrat v naši šoli. V času, ko se pred učenci nahaja pomembna odločitev za nadaljevanje izobraževanja v srednjih šolah, bi jim s predstavitvijo naših programov radi pomagali.

Obiščite nas v  sredo, 13. oktobra 2010,  med 10.00 in 13.45. Predstavili vam bomo programe: farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in zobotehnik.

Aktivnosti bomo razporedili takole:

  • 10.00 – 10.30 splošne informacije o programih,
  • 10.30 – 13.45 sodelovanje učencev pri vajah in praktičnem pouku v laboratorijih in salonih,
  • 12.10  – 13.45 ogled in sodelovanje pri pouku pri  različnih predmetih,
  • 11.30  in  12.30  – ponovitev splošnih informacij za tiste obiskovalce, ki bodo prišli kasneje.

Priporočamo, da pridete v šolo ob 10.00, ker bo predstavitev potekala najbolj sistematično, dobrodošli pa boste tudi, kadarkoli v času od 10.00 in 13.45.

Pokličete nas po telefonu 01 300 72 51 ali 01 300 72 40 oz. nam pišete na naslov ssfkz@guest.arnes.si ali tatjana.lorencin@guest.arnes.si.

Tatjana Lorencin,
šolska svetovalna delovka