Roditeljski sestanki

V četrtek, 8. septembra, petek, 9. septembra, in v petek, 16. septembra 2011, bomo za starše vseh oddelkov izvedli prve roditeljske sestanke.

Za starše dijakov 1. in 4. letnika bo sestanek potekal v dveh delih (skupni del za starše več oddelkov in po posameznih oddelkih z razredniki).

  • Skupni del bo v učilnici 32. 

Za starše dijakov 1. letnika bosta imeli šolski psihologinji kratko predavanje Na prehodu iz osnovne v srednjo šolo, z drugimi informacijami pa jih bodo seznanile ravnateljica, pomočnici ravnateljice in koordinatorica IND.

Za starše dijakov 4. letnika bosta na skupnem delu predstavili informacije o nadaljnjem šolanju in o poklicni maturi šolska psihologinja in tajnica ŠMK POM.

  • Sledili bodo sestanki razrednikov v učilnicah po razporedu.
  • V 4. Za, 4. Zb, 4. Ka in 4. Kb pa bo potekal najprej sestanek z razrednikom, potem pa skupni del.

Razpored roditeljskih sestankov 8., 9. in 16. septembra 2011

V četrtek, 8. septembra:

Oddelki Skupni del Sestanek z razredniki Razredniki
Ura Učil. Ura Učil.
1. Ka 16.00 do 17.00 32 17.05 do 18.15 25 Polona DRENIK TROP
1. Kb 16.00 do 17.00 32 17.05 do 18.15 26 Alenka GORJAN
1. Fa 17.15 do 18.15 32 18.20 do 19.30 14 Mojca NOVOSELEC
1. Fc 17.15 do 18.15 32 18.20 do 19.30 24 Vesna LAVRIČ

V petek, 9. septembra:

Oddelki Skupni del Sestanek z razredniki Razredniki
Ura Učil Ura Učil.
1. Za 16.00 do 17.00 32 17.05 do 18.15 24 Brane LUŠINA
1. Zb 16.00 do 17.00 32 17.05 do 18.15 26 Kristina SERNEC
1. Fb 17.15 do 18.15 32 18.20 do 19.30 K4 Vanda TRDAN
1. L 17.15 do 18.15 32 18.20 do 19.30 K3 Zdenka DIMNIK
3. Fa     17.00 P4 Petra VONČINA

V petek, 16. septembra:

Oddelki Skupni del Sestanek z razredniki Razredniki
Ura Učil. Ura  
2. Fa     17.00 K2 Ida LAPUH
2. Fb     17.00 P6 Jure KORITNIK
2. Fc     17.00 P2 Dunja KRAINER PIKULA
2. Ka     17.00 P3 Sabina POVHE LENART
2. Kb     17.00 K1 Viljemka KOPČAVAR
2. L     17.00 16 Mirjam HORZELENBERG
2. Za     17.00 24 Valerija SEDLAR
2. Zb     17.00 14 Petra ČALIČ
3. Fb     17.00 31 Lučka JURJEC ŽMAVC
3. Fc     17.00 15 Marijan HAFNER
3. Ka     17.00 26 Matej ŠVEGL
3. Kb     17.00 25 Ksenija HORVAT
3. L     17.00 K4 Tina PETKOVŠEK
3. Za     17.00 12 Zlatko MAGDEVCSKI
3. Zb     17.00 P7 Ema MIKLAVIČ
4. Fa 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 22 Mira KOPRIVNIKAR
4. Fb 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 P4 Lidija GOLC
4. Fc 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 K3 Darinka KUJAVEC
4. Ka 17.45 do 18.45 32 16.40 do 17.40 23 Saša CIMPERMAN
4. Kb 17.45 do 18.45 32 16.40 do 17.40 P5 Karmen OŽBOLT
4. L 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 29 Petra STARBEK
4. Za 17.45 do 18.45 32 16.40 do 17.40 K6 Mateja CIGULA
4. Zb 17.45 do 18.45 32 16.40 do 17.40 P9 Marina VALENČIČ

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Sejem učbenikov

Z novim šolskim letom uvajamo novost sejem učbenikov in ostalih gradiv, kjer boste imeli možnost prodati, podariti in kupiti učbenike, interna gradiva, kvalitetne zapiske v zvezkih ipd.. Vabljeni ste tudi dijaki, ki ste šolanje že zaključili, a imate učbenike, ki so še vedno na seznamu učnih gradiv (preverite na naši spletni strani v dokumentu Seznam učnih gradiv in naročilnice za učbeniški sklad).

KDAJ: v torek, 6. septembra 2011, med dopoldanskim (ob 10.00) in popoldanskim glavnim odmorom (ob 14.35)

KJE: avla v prvem nadstropju

KDO: dijaki višjih letnikov in nekdanji dijaki, ki imajo učbenike s seznama učnih gradiv za šolsko leto 2011/12

Vse dijake pa vabimo, da izkoristijo ugodno ponudbo.

Preglejte, če imate učbenike, interna gradiva in zapiske, ki jih ne potrebujete ter jih prinesite na šolski sejem.

Avtor/-ica prispevka: Irena Svoljšak Mežnaršič

Začetek pouka

Drage dijakinje in dragi dijaki!

Obveščam vas, da se bo pouk pričel v četrtek, 1. septembra 2011. Prvi dan bo pouk trajal 4 šolske ure. Potekal bo dopoldan in popoldan:

  • dopoldan s pričetkom ob 7.35 in zaključkom ob 11.00 uri,
  • popoldan pa s pričetkom ob 11.25 in zaključkom ob 14.40 uri.

Razpored oddelkov in učilnic za prvi šolski dan je naslednji:

Dopoldan ob 7.35 Popoldan ob 11.25
Oddelek Učilnica Oddelek Učilnica
1. FA 14 2. KA K3
1. FB K4 2. KB K1
1. FC 25 2. ZA 24
1. KA K2 2. ZB 16
1. KB 26 3. L P6
1. L K3 3. KA K4
1. ZA 12 3. KB P4
1. ZB K1 3. ZA 14
2. FA 24 3. ZB P7
2. FB P6 4. KA 26
2. FC P2 4. KB P5
2. L 16 4. L 29
3. FA P7 4. ZA K6
3. FB P5 4. ZB 15
3. FC 15    
4. FA 29    
4. FB P4    
4. FC K6    

Legenda:
K – klet
P – pritličje
11 – 16 – 1. nad.
21 – 29 – 2. nad.

Ob prihodu v šolo vas lepo pozdravljam. V novem šolskem letu vam želim veliko prijetnih in uspešnih trenutkov.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Informativni dan – izobraževanje odraslih

Vabimo Vas na informativni dan v izobraževanju odraslih na SŠFKZ. Informativni dan bo v petek, 26. avgusta, ob 15.00, v šoli (1. nadstropje, pisarna za izobraževanje odraslih).
Sočasno bosta potekali dve predstavitvi: za program kozmetični tehnik in za druge programe (farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, zobotehnik).

Razpored predstavitev po učilnicah bo objavljen na oglasni deski za izobraževanje odraslih na dan predstavitev.

Vljudno vabljeni!

Poklicna matura – jesenski rok

V skladu s šolskim koledarjem bodo izpiti poklicne mature v jesenskem roku potekali po razporedu:

1. Pisni izpit iz SLOVENŠČINE  –  kandidati iz vseh programov – četrtek, 25. avgust 2011
2. Pisni izpit iz MATEMATIKE –  kandidati iz vseh programov – petek, 26. avgust 2011.
3. Pisni izpit iz
ANGLEŠČINE  –  kandidati iz vseh programov – sobota, 27. avgust 2011.
4. Pisni izpit iz NEMŠČINE  –  kandidati iz vseh programov – ponedeljek, 29. avgust 2011.

5. Pisni izpit iz FARMACEVTSKE KEMIJE – samo kandidati iz programa farmacevtski tehnik torek, 30. avgust 2011.
Pisni izpit iz KLINIČNE KEMIJE IN BIOKEMIJE – samo kandidati iz programa  laboratorijski tehnik torek, 30. avgust 2011.
Pisni izpit iz KOZMETIKE IN KOZMETOLOGIJE – samo kandidati iz programa kozmetični tehnik – torek, 30. avgust 2011.
Pisni izpit iz TEORETIČNE PROTETIKE – samo kandidati iz programa zobotehnik torek, 30. avgust 2011.

Kandidati se na dan pisnega izpita zberete v šoli ob 8.40 uri. S seboj morate imeti osebno izkaznico ali drugi dokument s sliko zaradi identifikacije.
V avli v pritličju bo objavljen razpored kandidatov po nadstropjih oziroma učilnicah, sedežni red pa na vratih učilnic. Kandidati se takoj razporedite po učilnicah v skladu s sedežnim redom in opravite uvodne naloge (identifikacija, šifre, …).

Ker 39. člen PRAVILNIKA O PM določa, da kandidati v izpitnem prostoru ne smejo imeti pripomočkov, kot je mobitel ali druge prenosne elektronske komunikacijske naprave, te naprave pustite doma.

Točno ob 9.00 uri začnete z reševanjem nalog.
Izpit iz matematike končate ob 11.00 uri, ob 11.10 uri izpit iz slovenščine in tujih jezikov. Izpit iz farmacevtske kemije, klinične kemije in biokemije in teoretične protetike končate ob 10.40 uri ter kozmetike ob 10.30.

Izpitni red je določen s PRAVILNIKOM O PM in je objavljen na spletni strani Državnega izpitnega centra-www.ric.si. Na oglasni deski v šoli so objavljeni dovoljeni pripomočki pri vseh pisnih izpitih. Kandidati ste dolžni upoštevati izpitni red in navodila nadzornih učiteljev.

6. Četrti predmet poklicne mature – storitev oziroma izdelek in zagovor bomo v  vseh programih izvajali v naslednjih dneh: od četrtka, 25. avgust 2011. do sobote 3. septembra 2011.
Posebnost: v programu zobotehnik bodo s pripravo izdelka kandidati začeli po predhodno določenem razporedu.

7. Ustni izpiti iz slovenščine, matematike oziroma tujih jezikov in drugega predmeta poklicne mature v vseh programih (farmacevtska kemija, klinična kemija in biokemija, kozmetika, kozmetologija ter teoretična protetika)  bodo od četrtka, 25. avgust 2011. do sobote 3. septembra 2011.

8. Rezultati poklicne mature bodo znani v sredo, 7. septembra 2011 na šoli ob razdelitvi spričeval in obvestil o uspehu pri poklicni maturi. Ura razdelitve bo objavljena naknadno.

Ustni izpiti in 4. Predmet pm (iza- izdelek in zagovor, sza- storitev in zagovor)

Pet. 19. 8. 4. PREDMET-IZA zobotehniki – 8 ur, (tisti kandidati, ki morajo opraviti IZDELEK V CELOTI).
Pon. 22. 8. 4. PREDMET-IZA zobotehniki – 8 ur, (tisti kandidati, ki morajo opraviti IZDELEK V CELOTI).
Tor. 23. 8. 4. PREDMET-IZA zobotehniki – 8 ur, (tisti kandidati, ki morajo opraviti IZDELEK V CELOTI).
Sre. 24. 8. 4. PREDMET-IZA zobotehniki – 8 ur, (tisti kandidati, ki morajo opraviti IZDELEK V CELOTI).
Čet. 25. 8. Ustni izpiti in 4. predmet (IZA ali SZA) za tiste kandidate, ki ne pišejo slovenščine:
Pet. 26. 8. Ustni izpiti in 4. predmet (IZA ali SZA) za tiste kandidate, ki ne pišejo matematike:
Sob. 27. 8. Ustni izpiti in 4. predmet (IZA ali SZA) za tiste kandidate, ki ne pišejo angleščine:
Pon. 29. 8. Ustni izpiti in 4. predmet (IZA ali SZA) za tiste kandidate, ki ne pišejo nemščine:
Tor. 30. 8. Ustni izpiti in 4. predmet (IZA ali SZA) za tiste kandidate, ki ne pišejo 2. PREDMET: FKE, KOZ, KZM, KKB in TPK.
Sre. 31. 8. Ustni izpiti in 4. predmet (IZA ali SZA) za ostale kandidate.
Čet. 1. 9. Ustni izpiti in 4. predmet (IZA ali SZA) za ostale kandidate.
Pet. 2. 9. Ustni izpiti in 4. predmet (IZA ali SZA) za ostale kandidate.
Sob. 3. 9. Ustni izpiti in 4. predmet (IZA ali SZA) za ostale kandidate.

Za vse informacije sem na voljo do 7. julija in od 17.8 2011 v kabinetu za fiziko – telefon 01- 300 72 52. Vprašanja lahko pošiljate tudi na angela.petek@guest.arnes.si.

Avtor/-ica prispevka: Angela Petek,
tajnica ŠMK

Dan zdravja

7. aprila, na Dan zdravja, je bil na šoli v središču dogajanja kotiček, namenjen ozaveščanju dijakov o zdravem načinu življenja. Sodelovali so študentje Zdravstvene fakultete, ki so Dan zdravja obeležili s plakati na temo zdravega življenja, obenem  pa so dijakom izvedli tudi nekatere meritve, kot sta krvni tlak in srčni utrip.

Dijak Aljoša Klemenčič iz 2.Fa, je pripravil stojnico z zdravilnimi rastlinami.

50 pomladi SŠFKZ

V sredo, 8. 6. 2011, smo v koncertni dvorani Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani slavnostno obeležili 50-letnico stavbe šole, 50 let programa farmacevtski tehnik, 65 let od začetka izobraževanja zobotehnikov ter 20 let programa kozmetični tehnik. Več kot dovolj razlogov za praznovanje in veselje!

Prireditve se je udeležil minister za šolstvo in šport Igor Lukšič, ki je v svojem govoru izpostavil zgledno delovanje vodstva šole in učiteljskega zbora, še posebej v današnjem času, ko ima šola kljub upadu števila osnovnošolcev omejitev vpisa. Zahvalil se je tudi vsem nekdanjim in sedanjim učiteljem, ker so dali in dajejo dijakom, ki se šolajo v programih šole, poseben pečat strokovnosti in humanosti v slovenskem šolskem prostoru. Kratek slavnostni nagovor je imela tudi ravnateljica šole, Marija Šušteršič.

Posebnost in lepota te prireditve je bila, da so nastopali tudi nekdanji in sedanji dijaki te šole, skupno kar 32 nastopajočih, ki jih je na to nalogo pripravljala mentorica prireditve Petra Vončina: voditeljica Janja Pušl (laboratorijski tehnik) iz plesne šole Bolero, pevec Rafko Irgolič (zobotehnik), potem pevka, ki je pravkar izdala svoj prvi CD, Neža Drobnič Bogataj (kozmetični tehnik), med obiskovalci in poslušalci pa so bili prav tako sedanji in nekdanji dijaki, sedanji in nekdanji učitelji, starši in vsi, ki so bili ali so še povezani s SŠFKZ tako ali drugače.

Na prireditvi je bilo res pestro in zanimivo, tako kot življenjska pot vsakega človeka, ki dočaka »abrahama«. V uri in pol, kolikor je trajal program, smo s plesnim parom Majo Pucel in Petrom Filešem zaplesali v preteklost, obujali šolske spomine, prisluhnili glasbenim točkam dijakov, občudovali modele dijakinj kozmetičnega programa, ki so dosegli prva mesta na tekmovanjih kozmetikov ter na koncu iz vsega srca zapeli: Vse najboljše, draga šola! Seveda, brez Avsenikove Golice pa tako ne gre.

Na koncu je vsak udeleženec prejel jubilejni zbornik ŠOLA ZA ZDRAVJE, ki je nastajal ob dragocenem sodelovanju mnogih pod mentorstvom Jureta Koritnika. Ob kozarčku soka ali žlahtne kapljice in ob pestri pogostitvi smo se še dolgo zadržali v prijetnem klepetu vsi, ki imamo našo šolo … preprosto radi.

Nekaj fotografskih utrinkov je zabeležila Neža Šušteršič iz 3. Za.

Razdelitev spričeval

Razdelitev spričeval bo v petek, 24. 6. 2011, po naslednjem razporedu:

Ob 8. uri Učilnica  Ob 10. uri Učilnica
1.Fa K2 2L K4
1.Fb P6 3.L 29
1.Fc P2 2.Za 14
1.L 16 2.Zb 16
1.Ka P7 3.Za K6
1.Kb K1 3.Zb 15
1.Za 24 3.Fa P2
1.Zb 14 3.Fc 24
2.Fa P9 3.Ka 25
2.Fb P5 3.Kb 26
2.Fc 15    
2.Ka 25    
2.Kb 26    
3.Fb P4    

Opombe

Dijaki na praktičnem usposabljanju z delom (PUD) na ta dan prinesejo dnevnike PUD-a. Oddajo jih ob 8.30 uri v avli šole laborantkam. Dijaki, ki dnevnika ne bodo oddali pravočasno, ta dan ne bodo dobili spričeval.

Dijak dobi spričevalo, če ima v šoli urejene vse obveznosti (uspešno zaključen letnik, opravljene interesne dejavnosti, urejene denarne obveznosti, vrnjene knjige v knjižnico). Samo v tem primeru se tudi lahko vpiše v naslednji letnik.

Potrdil o šolanju za novo šolsko leto še ne bomo izdajali. V preglednico, ki jo bo dobil razrednik, bodo dijaki vpisali namene, za katere želijo izdajo potrdila o vpisu. Od 16. 8. 2011 dalje bodo potrdila pripravljena. Dijak jih lahko prevzame v času uradnih ur v referatu za dijake, prvi šolski dan pa pri razredniku.
Potrdilo o šolanju za šolsko leto 2010/11 dijak lahko dvigne  v referatu za dijake.

Uradne ure v času počitnic (od 7. 7. do 12. 8. 2011) so vsako sredo od 10. do 13. ure.

Drage dijakinje, dragi dijaki!

Želim vam prijetne počitnice, da bi si nabrali novih moči za uspešno delo v novem šolskem letu. Tistim pa, ki morate še dopolniti premajhno znanje pri tem ali onem predmetu, pa uspešen dokaz, da ste nadoknadili zamujeno.

Srečno in nasvidenje 1. septembra v novem šolskem letu.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Vabilo k oddaji ponudbe za subvencionirano dijaško prehrano

Vabimo vas, da oddate ponudbo za storitev prehrane v skladu s priloženim povabilom in v skladu z Zakonom o šolski prehrani (UR.l.RS, št. 43/2010).

Naročnik bo obravnaval ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika do 15. 6. 2011.

Ponudniki lahko dodatne informacije v zvezi z javnim naročilom dobijo na naslovu naročnika, kontaktna oseba  Karmen DEBEVEC tel. 01 300 72 46, elektronski naslov: karmen.debevec@guest.arnes.si.

Priloge:

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole