Konzultacije, govorilne ure

V času govorilnih ur lahko pokličete učitelja posameznega predmeta oz. strokovnega  modula v zbornico na tel. 01/ 300 72 42 in 01/ 300 72 43 in se dogovorite za termin individualne konzultacije. V izrednem izobraževanju govorilnih ur ni, učitelji pa so udeležencem izrednega izobraževanja dosegljivi v času konzultacij. V času šolskih počitnic govorilnih ur in konzultacij ni.

Govorilne ure učiteljev bodo objavljene predvidoma v drugi polovici septembra 2010.

Manja Mlakar Medved,
organizatorka izobraževanja odraslih

Preizkus posebnih spretnosti za vpis v program zobotehnik – izredno izobraževanje (odrasli udeleženci)

Preizkus posebnih spretnosti za vpis odraslih kandidatov v program zobotehnik bo 15. 9. 2010 in 12. 1. 2011, ob 13. uri, na šoli. Cena preizkusa je  78 eur.
 
S seboj potrebujete:

 • navaden svinčnik (HB ali 2B),
 • radirko,
 • ravnilo ali trikotnik 30 cm,
 • škarje,
 • lepilni trak,
 • bel list papirja A4.

Rok za prijavo na preizkus spretnosti je najmanj teden dni pred izpitom. Prijavite se tako, da prijavnico natisnete in jo izpolnjeno pravočasno pošljete na šolo. Poleg tega na TRR šole 01100-6030699553 nakažite 78 eur za stroške preizkusa (na položnici navedite namen plačila: preizkus spretnosti). Stroške preizkusa lahko poravnate tudi v blagajni šole (delovni čas blagajne je vsak dan med 10. in 13. uro). Potrdilo o vplačilu (fotokopijo) priložite prijavi ali prinesite s seboj na preizkus.

Manja Mlakar Medved,
organizatorka izobraževanja odraslih

Vpis v programe izrednega izobraževanja

Vpis poteka od objave razpisa za vpis (v juliju) do 15. septembra oz. do zasedenosti prostih mest. Za prosta vpisna mesta pošljite povpraševanje na e-naslov ssfkz-odrasli@guest.arnes.si .
Ob vpisu potrebujete:

 • spričevala (dosedanje srednješolsko izobraževanje; originali in kopije),
 • osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, v nekaterih primerih pa tudi poročni list),
 • davčna številka,
 • prijava za vpis v začetni letnik,
 • dokazilo o plačilu vpisnine oz. 1. obroka šolnine.

Vabljeni!

Manja Mlakar Medved,
organizatorka izobraževanja odraslih

Predavanja iz splošnih predmetov

Udeležence vseh programov, ki jim manjka še kakšen izpit iz splošnih predmetov, obveščamo, da potekajo predvanja iz matematike (4. letnik), informatike oz. informacijsko komunikacijske tehnologije, biologije (1. letnik). Po predavanjih organiziramo dva izpitna roka. Predavanja z vključenima dvema izpitnima rokoma so plačljiva. Prijavite se s prijavnico. Dodatne informacije dobite pri organizatorki izrednega izobraževanja na e-naslovu ssfkz-odrasli@guest.arnes.si ali v času uradnih ur po telefonu 01/3007-256.

Manja Mlakar Medved,
organizatorka izobraževanja odraslih

Dan odprtih vrat

Dragi učenci in spoštovani starši!

Vljudno vas vabimo na Dan odprtih vrat v naši šoli. V času, ko se pred učenci nahaja pomembna odločitev za nadaljevanje izobraževanja v srednjih šolah, bi jim s predstavitvijo naših programov radi pomagali.

Obiščite nas v  sredo, 13. oktobra 2010,  med 10.00 in 13.45. Predstavili vam bomo programe: farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in zobotehnik.

Aktivnosti bomo razporedili takole:

 • 10.00 – 10.30 splošne informacije o programih,
 • 10.30 – 13.45 sodelovanje učencev pri vajah in praktičnem pouku v laboratorijih in salonih,
 • 12.10  – 13.45 ogled in sodelovanje pri pouku pri  različnih predmetih,
 • 11.30  in  12.30  – ponovitev splošnih informacij za tiste obiskovalce, ki bodo prišli kasneje.

Priporočamo, da pridete v šolo ob 10.00, ker bo predstavitev potekala najbolj sistematično, dobrodošli pa boste tudi, kadarkoli v času od 10.00 in 13.45.

Pokličete nas po telefonu 01 300 72 51 ali 01 300 72 40 oz. nam pišete na naslov ssfkz@guest.arnes.si ali tatjana.lorencin@guest.arnes.si.

Tatjana Lorencin,
šolska svetovalna delovka