Preizkus ročnih spretnosti sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje za vpis v program zobotehnik

Učenci, ki se želijo prijaviti v program morajo predhodno uspešno opraviti preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje.

Preizkus bo potekal na naši šoli v sredo, 2. 3. 2011, ob 13.30. Trajal bo približno 4 šolske ure.
Kandidati naj s seboj prinesejo navaden svinčnik, radirko, ravnilo ali trikotnik (30cm), lepilni trak(selotejp) in bel list papirja (A4).

Za opravljanje preizkusa se morajo kandidati prijaviti najkasneje do 18. 2. 2011. Prijavo pošljejo na šolo po pošti. Obrazci za prijavo so na voljo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport na naslovu: http://www.mss.gov.si/si/solstvo/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c1903.

Potrdilo o opravljenem preizkusu velja 1 leto.

Avtor/-ica prispevka: Tatjana Lorencin

Informativni dnevi

Predstavitev programov bo potekala po naslednjem razporedu:

Petek, 11. 2. 2011:

Sobota, 12. 2. 2011:

 • ob 9.00: vsi programi hkrati za učence in odrasle.

Na informativnih dnevih vam bomo predstavili poklice, za katere izobražujemo, način dela v različnih laboratorijih in specializiranih učilnicah ter druge dejavnosti, s katerimi bogatimo delo in življenje v šoli.

Kaj lahko pričakujete, če se vpišete v našo šolo?

Čaka vas:  vzpodbudno šolsko okolje, perspektivnost poklicev, dolgoletna tradicija in kakovost izobraževanja, možnost nadaljevanja študija na visokih strokovnih šolah in nekaterih univerzah, najnovejša oprema v šoli, strokovno usposobljeni in predani učitelji, na področju kozmetike pa lahko pridobite mednarodno veljavno diplomo CIDESCO.

Kontakti

Tel.: 01 300 72 40 (tajništvo)
         01 300 72 51 (šolska svetovalna služba)
         01 300 72 56 (organizator izobraževanja odraslih)

Veselimo se vašega obiska.

Avtor/-ica prispevka: Tatjana Lorencin

Vabilo na informativni dan

Vabimo vas na informativna dneva, ki bosta v izobraževanju odraslih potekala v petek in soboto, 11. in 11. februarja 2011.

Predstavitev programov bo potekala po naslednjem razporedu:

 • Petek, 11. 2. 2011, ob 15.00: vsi programi za odrasle.
 • Sobota, 12. 2. 2011, ob 9.00: vsi programi za odrasle.

Na informativnih dnevih vam bomo predstavili programe in poklice, načine dela v različnih laboratorijih in specializiranih učilnicah ter druge dejavnosti, s katerimi bogatimo delo in življenje v šoli.

Kaj lahko pričakujete, če se vpišete v našo šolo?

Čaka vas:  vzpodbudno šolsko okolje, perspektivnost poklicev, dolgoletna tradicija in kakovost izobraževanja, možnost nadaljevanja študija na visokih strokovnih šolah in nekaterih univerzah, najnovejša oprema v šoli, strokovno usposobljeni in predani učitelji, na področju kozmetike pa lahko pridobite tudi mednarodno veljavno diplomo CIDESCO.

Več informacij o izrednem izobraževanju je objavljenih na spletni strani šole.

Kontakti

tel

01 300 72 56 (organizatorka izobraževanja odraslih)
01 300 72 40 (tajništvo)
01 300 72 51 (šolska svetovalna služba)

mail ssfkz-odrasli@guest.arnes.si

Veselimo se vašega obiska!

Avtor/-ica prispevka: Manja Mlakar Medved,
organizatorka izobraževanja odraslih

Skupinske konzultacije

Udeležence izobraževanja odraslih po programu zobotehnik vabimo na skupinske konzultacije iz praktične protetike oz. morfologije z gnatologijo (praktični del) za 1. letnik ter praktične protetike za 4. letnik. Konzultacije bodo v sredo, 19. januarja, potekale do 3 šolske ure v učilnici 11 (zgornji zobotehnični laboratoriji) po razporedu:

 • ob 14.00 za 1. letnik,
 • ob 15.45 za 4. letnik.

Udeležbo na konzultacijah potrdite po elektronski pošti na naslov ssfkz-odrasli@guest.arnes.si.

Vljudno vabljeni!

Avtor/-ica prispevka: Manja Mlakar Medved,
organizatorka izobraževanja odraslih

Razporedi izpitov

Od 1.1.2011 dalje objavljamo razporede izpitov tudi na spletni strani šole. V razporedih so imena nadomeščena s šiframi.

Avtor/-ica prispevka: Manja Mlakar Medved,
organizatorka izobraževanja odraslih

2. roditeljski sestanek

V četrtek, 20. in petek, 21. januarja 2011, bomo izvedli za starše vseh oddelkov roditeljske sestanke in skupne govorilne ure vseh učiteljev, za nekatere oddelke pa še druge dejavnosti: predstavitev projektnega tedna, informacije o izbiri odprtega kurikula v 4. letniku in predavanje za starše dijakov 1. in 2. letnika.

Roditeljski sestanki in govorilne ure bodo potekale po objavljenih razporedih:

Večina  učiteljev bo na govorilnih urah v četrtek in petek.

Po sklepu sveta staršev je čas pogovora učitelja in staršev na govorilnih urah omejen na 5 minut, razen v primeru, če nihče ne čaka pred vrati.

Starše vabimo, da se sestankov in govorilnih ur udeležijo v čim večjem številu.

Četrtek, 20. januarja – 1. in 2. letnik

Za starše dijakov 1. in 2. letnika vseh programov – v četrtek, 20. januarja:

 • Od 16.15 do 17.15 – predavanje dr. Bogdana ŽORŽA »Mladi med izzivi svobode in odvisnosti« v učilnici 32.
 • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.30 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.

Razpored roditeljskih sestankov po učilnicah (v četrtek, 20. januarja)

Oddelki Učilnice Oddelki Učilnice
1. Fa K6 2. Fa P4
1. Fb P6 2. Fb P5
1. Fc P2 2. Fc 15
1. Ka 26 2. Ka P9
1. Kb K1 2. Kb 25
1. L 16 2. L K4
1. Za 24 2. Za K3
1. Zb 14 2. Zb P7

Razpored govorilnih ur po učilnicah (v četrtek, 20. januarja, od 18.15 do 19.30)

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM   MAT, FIZ, INF, IKT  
Golc, Koritnik P4 Čalič, Novoselec 15
Lavrič, Vončina P3 Bizjak, Horzelenberg 16
Horvat P6 Magdevski 13
Jurjec Žmavc, Ožbolt P5 Hafner 14
Miklavič, Kočevar Korbar P7 Lipoglavšek, Petek 12
Valenčič, Beg Lauko P9    
FKE, FTE, SFK, KMF, FKG, PRA, LDF, OZD, AZD, RDN   KEM, SKO, ZMT, FKM, BIO, ANF,  BAF, ZVZ, ZVP, VZD, RDN, GEN  
Štralleger 22 Povhe Lenart 26
    Koprivnikar, Krainer Pikula P2
    Kopčavar, Lapuh K1
    Sernec, Drenik Trop K2
ZGO, GEO, UME, ŠVZ   SKO, KIZ, KBK, SOM, BIO, ZVZ, KNO, KNT, LIČ, MAN, PED, MAS  
Cigula, Lušina K6 Kolmančič, Boncelj 23
Trdan, Klančnik K4 Kogovšek Grubelič, Turšič 31
Cimperman, Švegl K3 Gorjan 29
Kujavec, Markelj 25 Svoljšak Mežnaršič 26
MBE, LHT, MMB, MBK                                             PPP, ZMT, MGN, FIP, TOP, TPK  
Starbek 29 Sedlar, Perinčič M. 24
Pivk,  Belasić 27 Cerar, Čoh, Šimic Z., Molek, Kastelic, Žavbi 11
Pomočn. ravnateljice: Vadnov Pis. pom. r. Šol. psihologinja: Lorencin Pisarna psih.
Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravn. Šol. psihologinja: Beznik, Berce Pis. org. izr. izobr.

Odsotni učitelji: BRVAR (ANZ, KIZ), BOŽNAR (LDF), TOMŠIČ ISKRA (SLO).
Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.

Petek, 21. januarja – 3. in 4. letnik

Za starše dijakov 3. letnika programa FARMACEVTSKI TEHNIK – (v petek, 21. januarja):

 • Od 16.15 do 16.40 – informacije o izbirnih modulih v 4. letniku v učilnici 32.
 • Od 16.45 do 17.15 – predstavitev projektnega tedna v učilnicah po razporedu (sodelujejo predstavniki oddelka ali cel oddelek).
 • Od 17.15 do 18.00 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.00 do 19.15 – govorilne ure v učilnicah po razporedu. 

Za starše dijakov 3. letnika programa TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – (v petek, 21. januarja):

 • Od 16.00 do 16.45 – predavanje dr. Boruta Šukljeta o gensko spremenjeni hrani v učilnici 29.
 • Od 16.45 do 17.15 – predstavitev projektnega tedna v učilnicah po razporedu (sodelujejo predstavniki oddelka ali cel oddelek).
 • Od 17.15 do 18.00 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.00 do 19.15 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.

Za starše dijakov 3. letnika programov KOZMETIČNI TEHNIK in ZOBOTEHNIK – (v petek, 21. januarja):

 • Od 16.45 do 17.15 – predstavitev projektnega tedna v učilnicah po razporedu (sodelujejo predstavniki oddelka ali cel oddelek).
 • Od 17.15 do 18.00 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.00 do 19.15 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.

Za starše dijakov 4. letnika vseh programov - (v petek, 21. januarja):

 • Od 17.15 do 18.00 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.00 do 19.15 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.  

Razpored roditeljskih sestankov po učilnicah (v petek, 21. januarja)

Oddelki Učilnice Oddelki Učilnice
3. Fa P5 4. Fa K3
3. Fb P4 4. Fb 22
3. Fc P7 4. Fc K2
3. Ka 14 4. Ka 31
3. Kb 16 4. Kb K4
3. L 29 4. L K1
3. Za 24 4. Za K6
3. Zb 26 4. Zb 12

Razpored govorilnih ur po učilnicah (v petek, 21. januarja, od 18.00  do 19. 15)

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG   MAT, FIZ, INF, IKT  
Golc, Koritnik P4 Čalič, Hafner 15
Lavrič, Vončina P3 Bizjak, Horzelenberg 16
Horvat, Tomšič Iskra P6 Novoselec K3
Jurjec Žmavc, Ožbolt P5    
Miklavič, Kočevar Korbar P7 Petek – o poklicni maturi 12
Valenčič P9    
FKE, FTE, SFK, KMF, FKG, PRA, LDF, OZD, AZD, RDN   KEM, SKO, FKM, ANK, BIO, ANF,  BAF, ZVM  
Štralleger, Prijatelj 21 Povhe Lenart P2
Čerin, Veniger 22 Sernec K1
       
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, PIK, POD      
Klančnik, Petkovšek K6 SKO, KIZ, KBK, SOM, BIO, KNO, KNT, LIČ, MAN, PED, MAS….  
Lušina, Majerle K2 Kolmančič, Boncelj K4
Justinek 23 Kogovšek Grubelič, Turšič 31
Cimperman, Švegl 14 Gorjan, Svoljšak Mežnaršič 26
Kujavec, Markelj 25    
KKB, MBE, HEM, ANK, LHT, MMB, MBK                                             PPP, ZMT, MGN, FIP, TOP, TPK  
Starbek 29 Fabjan, Letonja, Perinčič M., 24
Pivk ,  Belasić 27, 28 Cerar, Čoh, Šimic Z., Molek, Kastelic, Žavbi 11
    Sedlar 23
Pomočn. ravnateljice: Vadnov-tudi FIZ Pis. pom. r. Šol. psihologinja: Lorencin Pisarna psih.
Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravn. Šol. psihologinja: Beznik, Berce Pis. org. izr. izobr.

Odsotni učitelji: Beg Lauko (NEM), Gabrovšek (FTE, KMF, SFK),
Vrhovnik (FKE, SFK, OBZ, ZDR), Vujasinović (DER).
Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica

Strokovni tečaj za zobotehnike – tečaj izdelave kovinsko-porcelanske prevleke

V ponedeljek, 6. 12. 2010 smo se zgodaj zjutraj v spremstvu profesorice praktičnega pouka odpravili proti Celju, z željo po novem znanju  v našem poklicu. Ko smo prispeli v Interdent, so nas prijazno sprejeli ter pogostili s kavo in piškoti. Takoj za tem so nas povabili v laboratorij, kjer smo pričeli z delom. Poleg praktičnega dela je pomembno tudi teoretično znanje, zato so nam  pripravili tudi predavanja.  Pridobili smo veliko novega ter istočasno utrdili naše predhodno znanje. Tečaj je trajal dva dni in morali smo se kar potruditi, da smo naše delo primerno dokončali. Ob zaključku smo prejeli certifikat za uspešno opravljen tečaj. Svoje izdelke smo lahko odnesli domov.

Bilten zdravih šol

Vse obiskovalce naše spletne strani obveščam, da je v elektronski obliki  izšel dolgo pričakovani Bilten zdravih šol  št. 1/10 na temo rdeče niti ODNOS-SI in je dostopen na spletni strani inštituta za varovanje zdravja.

V njem si lahko preberete tudi prispevka naših profesoric ga. Irene Svoljšak – Mežnaršič in ga. Nadje Prijatelj.

V imenu članov ZDRAVE ŠOLE Vam želim lepe praznike in ZDRAVO, srečno in uspešno leto  2011.

Avtor/-ica prispevka: Poldka Žavbi

Okrogla miza »Alkohol, ne hvala!«

Mesec november je mesec boja proti odvisnosti, zato smo se na šoli odločili  za pripravo okrogle mize na temo boja proti alkoholizmu.

Okroglo mizo so vodili naši trije dijaki: Maja Žugec in Klemen Brinovšek iz 3. Fb ter Žan Rode iz 2.L, pomagali pa sta jim Alenka Gorjan in Tatjana Lorencin. K sodelovanju smo povabili dve strokovni sodelavki iz Enote za zdravljenje odvisnih od alkohola v Ljubljani,  člana Društva anonimnih alkoholikov in članico Društva AL-ANON za svojce.

Dijaki so pripravili  zanimiva vprašanja za goste, ki so vsak iz svojega zornega kota osvetlili problematiko alkoholizma. Večina dijakov je z zanimanjem prisluhnila odgovorom. Predvsem tistim, ki so se nanašali na mlade in tistim, ki so izhajali iz neposrednih izkušenj gostov.

Na koncu pa malo rožic in zahval vsem sodelujočim. Glede na nasmejane obraze, lahko zaključimo, da so bili nastopajoči zadovoljni.

Avtor/-ica prispevka: Tatjana Lorencin in Alenka Gorjan

Vabilo k oddaji ponudbe za sukcesivno dobavo blaga

Vabimo vas, da oddate ponudbo za sukcesivno dobavo naslednjega blaga po sklopih: material za zobotehnične laboratorije in dentalne zlitine (priloga).

Ponudba z izpolnjenimi obrazci bo štela za pravočasno, če bo prispela k nam do 5. 1. 2010 do 12. ure. Ponudbo z obrazci pošljite na naš naslov v zapečateni kuverti z oznako "ponudba za javno naročilo po postopku oddaje naročil male vrednosti –material za zobotehnične laboratorije in dentalne zlitine ".

Ponudbe bodo odpirane in pregledane  5. 1. 2010, ob 13. uri, v  učilnici P3.

Vabilo k oddaji ponudbe in ostala razpisna dokumentacija je priložena spodaj.

Priloge:

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole