Nedavne dejavnosti

Napaka: Piškotki niso omogočeni!

Začetek pouka

Drage dijakinje in dragi dijaki!

Obveščam vas, da se bo pouk v šolskem letu 2022/23 pričel v četrtek, 1. septembra 2022. Prvi dan bo pouk trajal 4 šolske ure. Urnik za prvi šolski dan bo najkasneje do 30. 8. 2022 objavljen v e-asistentu.

RAZPORED UČNIH UR IN ODDELKOV PRVI DAN POUKA 1. 9. 2022 – 1.DEL

URA ČAS
1. ura 7.35 – 8.20
2. ura 8.25 – 9.10
3. ura 9.15 – 10.00
4. ura 10.05 – 10.55
Od 7.35 do 10.55 ure
Oddelek Učilnica Oddelek Učilnica
1. Fa 102 3. Fa 302
1. Fb 107 3.Fb 303
1. Fc 108 3. Fc P04
1. Ka 105 3. Ka P07
1. Kb 104 3. L P06
1. L 106 3. Zb P05
1. Za 204 4. Fb 203
1. Zb 205 4. Fc K04
2. Fc 206 4. Ka K03
2. Ka 211 4. L K01
2. Za 210 4. Za K06
2. Zb 209 4. Zb K02

Legenda: K – klet, P – pritličje, učilnice od 101 do 109 – prvo nadstropje, učilnice od 201 do 213 – drugo nadstropje, učilnice 301 do 304 – tretje nadstropje.

RAZPORED UČNIH UR IN ODDELKOV PRVI DAN POUKA 1. 9. 2022 – 2.DEL

URA ČAS
1. ura 11.15 – 12.00
2. ura 12.05 – 12.50
3. ura 12.55 – 13.40
4. ura 13.45 – 14.30

 

Od 11.15 do 14.30
Oddelek Učilnica
2. Fa 302
2. Fb 303
2. Kb 209
2. L 211
3. Kb 210
3. Za 206
4. Fa 204
4. Kb 205

Legenda: učilnice od 201 do 213 – drugo nadstropje, učilnice 301 do 304 – tretje nadstropje.

Želim vam uspešen začetek novega šolskega leta. Lepo pozdravljeni.

Avtor/-ica prispevka: mag. Vanda Trdan, ravnateljica šole

Izjemen uspeh slovenskih dijakov na Mednarodni ekonomski olimpijadi

Ekipa slovenskih dijakov je na 5. Mednarodni ekonomski olimpijadi dosegla izjemen ekipni uspeh. Zasedli so izjemno 6. mesto za ekipami ZDA, Brazilije, Kanade, Kitajske in Rusije.

V slovenski ekipi so bili dijaki Špela Gačnik, Jakob Grmek, Manca Mursa, Benjamin Nahtigal in naš dijak Luka Ponikvar (v šolskem letu 2021/22 je zaključil program farmacevtski tehnik). Prvi štirje so dobili bronaste medalje, Luka Ponikvar (SŠFKZ) pa je dosegel srebrno medaljo.

Na SŠFKZ je pripravljala Luko Ponikvarja na tekmovanje mentorica mag. Mojca Novoselec.

Iskreno čestitamo za tako velik uspeh!

Avtor/-ica prispevka: mag. Vanda Trdan, ravnateljica šole

Pisarna izobraževanja odraslih je v času šolskih počitnic zaprta

Pisarna izobraževanja odraslih je od 18. 7. do 5. 8. 2022 zaprta. V tem času se glede vprašanj vezanih na izredno izobraževanje (odrasli) lahko obrnete na mag. Vando Trdan, vanda.trdan@ssfkz.si in na telefon 051 276 177 v času uradnih ur (ob sredah, med 10 in 13. uro).

Avtor/-ica prispevka: Maja Kumar, organizatorka izobraževanja odraslih

Izšla je nova številka šolskega glasila Ge(r)ms

Izšla je sedma številka glasila Ge(r)ms za šolsko leto 2021/2022, ki jo najdete na tej povezavi.

Prijetno poletno branje vam želim.

Avtor/-ica prispevka: Helena Doberšek, prof.

Dosežki maturantk in maturantov SŠFKZ na spomladanskem roku poklicne mature 2022

Ponosni smo, da so naši četrtošolci kljub izrednim razmeram med šolanjem, ki jih je povzročila epidemija covid-19, odgovorno pristopili k maturitetnemu preizkusu znanja, ga opravili in si odprli vrata tako za študij kot za uspešno poklicno pot.

Tudi letošnja generacija je bila zelo uspešna. Dvanajst maturantk in trije maturanti so na poklicni maturi dosegli izjemni splošni uspeh. V izobraževalnem programu farmacevtski tehnik osem, v programu kozmetični tehnik ena, v programu tehnik laboratorijske biomedicine pet in eden v programu zobotehnik. Pet maturantk in maturantov je doseglo maksimalno število točk.

Prejemniki spričeval o poklicni maturi s pohvalo – summa cum laude – so:

Ime Priimek Razred Število točk
Veronika Bratina 4. Fa 23
Miša Jančič 4. Fa 22
Regina Laznik 4. Fa 23
Luka Ponikvar 4. Fa 22
Lana Dovč Beltram 4. Fb 23
Lina Ogrin 4. Fb 22
Kristina Mestek 4. Fc 22
Marisa Pečnik 4. Fc 23
Maša Bohinc Penček 4. Ka 22
Ana Kadunc 4. L 22
Ervin Mustafič 4. L 23
Belma Pajalić 4. L 22
Eva Rihtar 4. L 22
Tinkara Vrhovec 4. L 22
Filip Gungl 4. Zb 22

Na slovesnosti je nagrajence nagovorila ravnateljica mag. Vanda Trdan in jim izročila simbolična darila.

Čestitamo!

Avtor/-ica prispevka: Irena Svoljšak Mežnaršič,
pomočnica ravnateljice

Uradne ure v času poletnih šolskih počitnic

V času poletnih šolskih počitnic, od srede, 6. julija 2022, do petka, 12. avgusta 2022, so uradne ure vsako sredo, od 10. – 13. ure.

Od torka, 16. 8. 2022, dalje so uradne ure vsak dan od 10. – 13. ure.

Supanje po Ljubljanici

Interesno dejavnost Supanje smo izvedli v mesecu juniju. Žal je bila letos udeležba manjša kot lansko šolsko leto, udeležila se ga je le ena dijakinja. Vendar smo dejavnost vseeno izvedli. Zaradi tega ja bil lahko pristop povsem individualen in prilagojen željam in potrebam dijakinje. Dejavnost je potekla na reki Ljubljanici. Dijakinja se je najprej  spoznala z osnovnimi tehnikami supanja (zaveslaj, obrat…) ter spoznala razlike med različnimi supi. Ko je osvojila osnove, je lahko preizkusila različne modele supov, ki se ločijo po namenu, širini in dolžini. Naučila se je tudi tekmovalnega obrata, za katerega je potrebna posebna tehnika. Na delu Ljubljanice, kjer je veslala, je reka zelo slikovita. Veslala je proti toku v smeri Vrhnike, kjer je občudovala naravo ter številne živali. Najslikovitejši del veslanja je bil, ko je veslala v center mesta in si je pri Tromostovju privoščila sladoled, kar na supu.

Avtor/-ica prispevka: Matej Švegl, prof.

Spodnje meje 2. kroga izbirnega postopka za vpis v šolskem letu 2022/23

Izobraževalni program Točke NPZ
Farmacevtski tehnik 137 123
Kozmetični tehnik 131 99
Tehnik laboratorijske biomedicine 136 113
Zobotehnik 141  

Vsem sprejetim učenkam in učencem v 2. krogu čestitamo in jim izrekamo dobrodošlico na naši šoli.

Učenci, ki mogoče ne bodo zadovoljni s programom, v katerega so bili izbrani, lahko po 4. 7. 2022 pogledajo na stran MIZŠ –Vpis v srednjo šolo, kje bodo objavljana (4. 7. 2022 popoldan) preostala prosta mesta po zaključenem 1. in 2. krogu vpisnega postopka.

Na naši šoli prostih mest trenutno ni več.

Avtor/-ica prispevka: Šolska svetovalna služba

Razdelitev spričeval ali obvestil o uspehu po popravnih in drugih izpitih v splomladanskem roku

Razdelitev spričeval ali obvestil o uspehu po popravnih in drugih izpitih bo v ponedeljek, 4. julija, ob 12.00. Dijaki počakajo razrednike po naslednjem razporedu: 1. letnik FT in TLB v pritličju, 1. letnik KT in ZT v kleti, 2. letnik v prvem nadstropju, 3. letnik v drugem nadstropju in 4. letnik v tretjem nadstropju.

Dijaki 3. ali 4. letnika, ki dobijo novo spričevalo po uspešnem izboljšanju ocene, morajo ob prevzemu novega spričevala, starega vrniti.

Pred prejemom spričeval morajo dijaki vrniti izposojene knjige v knjižnico. Dijaki, ki bodo opravili vse izpite in vrnili knjige, se lahko vpišejo v višji letnik. Vpisnico dobijo pri razredniku ob razdelitvi spričeval. Izpolnjeno vpisnico pošljejo na šolo po pošti.

Dijaki, ki ne bodo opravili izpitov, napišejo prijave za jesenski rok (obrazec PR1) in jih oddajo pomočnici ravnateljice Mojci Novoselec v predal za prijave pri njeni pisarni v prvem nadstropju. Rok za oddajo prijav za jesenski rok je 6. julij 2022. Jesenski rok izpitov poteka od torka 16. avgusta, do vključno petka, 19. avgusta. Razpored izpitov za jesenski rok bo objavljen na spletni strani šole najkasneje 10. avgusta 2022.

Avtor/-ica prispevka: mag. Vanda Trdan, ravnateljica šole

Fotografija, ki je presegla državne meje

Mag. Saša Cimperman, profesorica športne vzgoje, skrbna opazovalka ljudi in živali afriške celine, je na svojih potovanjih v fotografski objektiv ujela hijeno. Kakovost posnetka je prepoznal tudi National Geographic in ga objavil na svoji spletni, na podstrani Animals.

Čestitamo!

Avtor/-ica prispevka: Irena Svoljšak Mežnaršič, pomočnica ravnateljice

Šolsko leto:

Kategorije: