2. roditeljski sestanek

V četrtek, 20. in petek, 21. januarja 2011, bomo izvedli za starše vseh oddelkov roditeljske sestanke in skupne govorilne ure vseh učiteljev, za nekatere oddelke pa še druge dejavnosti: predstavitev projektnega tedna, informacije o izbiri odprtega kurikula v 4. letniku in predavanje za starše dijakov 1. in 2. letnika.

Roditeljski sestanki in govorilne ure bodo potekale po objavljenih razporedih:

Večina  učiteljev bo na govorilnih urah v četrtek in petek.

Po sklepu sveta staršev je čas pogovora učitelja in staršev na govorilnih urah omejen na 5 minut, razen v primeru, če nihče ne čaka pred vrati.

Starše vabimo, da se sestankov in govorilnih ur udeležijo v čim večjem številu.

Četrtek, 20. januarja – 1. in 2. letnik

Za starše dijakov 1. in 2. letnika vseh programov – v četrtek, 20. januarja:

 • Od 16.15 do 17.15 – predavanje dr. Bogdana ŽORŽA »Mladi med izzivi svobode in odvisnosti« v učilnici 32.
 • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.30 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.

Razpored roditeljskih sestankov po učilnicah (v četrtek, 20. januarja)

Oddelki Učilnice Oddelki Učilnice
1. Fa K6 2. Fa P4
1. Fb P6 2. Fb P5
1. Fc P2 2. Fc 15
1. Ka 26 2. Ka P9
1. Kb K1 2. Kb 25
1. L 16 2. L K4
1. Za 24 2. Za K3
1. Zb 14 2. Zb P7

Razpored govorilnih ur po učilnicah (v četrtek, 20. januarja, od 18.15 do 19.30)

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM   MAT, FIZ, INF, IKT  
Golc, Koritnik P4 Čalič, Novoselec 15
Lavrič, Vončina P3 Bizjak, Horzelenberg 16
Horvat P6 Magdevski 13
Jurjec Žmavc, Ožbolt P5 Hafner 14
Miklavič, Kočevar Korbar P7 Lipoglavšek, Petek 12
Valenčič, Beg Lauko P9    
FKE, FTE, SFK, KMF, FKG, PRA, LDF, OZD, AZD, RDN   KEM, SKO, ZMT, FKM, BIO, ANF,  BAF, ZVZ, ZVP, VZD, RDN, GEN  
Štralleger 22 Povhe Lenart 26
    Koprivnikar, Krainer Pikula P2
    Kopčavar, Lapuh K1
    Sernec, Drenik Trop K2
ZGO, GEO, UME, ŠVZ   SKO, KIZ, KBK, SOM, BIO, ZVZ, KNO, KNT, LIČ, MAN, PED, MAS  
Cigula, Lušina K6 Kolmančič, Boncelj 23
Trdan, Klančnik K4 Kogovšek Grubelič, Turšič 31
Cimperman, Švegl K3 Gorjan 29
Kujavec, Markelj 25 Svoljšak Mežnaršič 26
MBE, LHT, MMB, MBK                                             PPP, ZMT, MGN, FIP, TOP, TPK  
Starbek 29 Sedlar, Perinčič M. 24
Pivk,  Belasić 27 Cerar, Čoh, Šimic Z., Molek, Kastelic, Žavbi 11
Pomočn. ravnateljice: Vadnov Pis. pom. r. Šol. psihologinja: Lorencin Pisarna psih.
Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravn. Šol. psihologinja: Beznik, Berce Pis. org. izr. izobr.

Odsotni učitelji: BRVAR (ANZ, KIZ), BOŽNAR (LDF), TOMŠIČ ISKRA (SLO).
Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.

Petek, 21. januarja – 3. in 4. letnik

Za starše dijakov 3. letnika programa FARMACEVTSKI TEHNIK – (v petek, 21. januarja):

 • Od 16.15 do 16.40 – informacije o izbirnih modulih v 4. letniku v učilnici 32.
 • Od 16.45 do 17.15 – predstavitev projektnega tedna v učilnicah po razporedu (sodelujejo predstavniki oddelka ali cel oddelek).
 • Od 17.15 do 18.00 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.00 do 19.15 – govorilne ure v učilnicah po razporedu. 

Za starše dijakov 3. letnika programa TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – (v petek, 21. januarja):

 • Od 16.00 do 16.45 – predavanje dr. Boruta Šukljeta o gensko spremenjeni hrani v učilnici 29.
 • Od 16.45 do 17.15 – predstavitev projektnega tedna v učilnicah po razporedu (sodelujejo predstavniki oddelka ali cel oddelek).
 • Od 17.15 do 18.00 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.00 do 19.15 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.

Za starše dijakov 3. letnika programov KOZMETIČNI TEHNIK in ZOBOTEHNIK – (v petek, 21. januarja):

 • Od 16.45 do 17.15 – predstavitev projektnega tedna v učilnicah po razporedu (sodelujejo predstavniki oddelka ali cel oddelek).
 • Od 17.15 do 18.00 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.00 do 19.15 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.

Za starše dijakov 4. letnika vseh programov - (v petek, 21. januarja):

 • Od 17.15 do 18.00 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.00 do 19.15 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.  

Razpored roditeljskih sestankov po učilnicah (v petek, 21. januarja)

Oddelki Učilnice Oddelki Učilnice
3. Fa P5 4. Fa K3
3. Fb P4 4. Fb 22
3. Fc P7 4. Fc K2
3. Ka 14 4. Ka 31
3. Kb 16 4. Kb K4
3. L 29 4. L K1
3. Za 24 4. Za K6
3. Zb 26 4. Zb 12

Razpored govorilnih ur po učilnicah (v petek, 21. januarja, od 18.00  do 19. 15)

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG   MAT, FIZ, INF, IKT  
Golc, Koritnik P4 Čalič, Hafner 15
Lavrič, Vončina P3 Bizjak, Horzelenberg 16
Horvat, Tomšič Iskra P6 Novoselec K3
Jurjec Žmavc, Ožbolt P5    
Miklavič, Kočevar Korbar P7 Petek – o poklicni maturi 12
Valenčič P9    
FKE, FTE, SFK, KMF, FKG, PRA, LDF, OZD, AZD, RDN   KEM, SKO, FKM, ANK, BIO, ANF,  BAF, ZVM  
Štralleger, Prijatelj 21 Povhe Lenart P2
Čerin, Veniger 22 Sernec K1
       
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, PIK, POD      
Klančnik, Petkovšek K6 SKO, KIZ, KBK, SOM, BIO, KNO, KNT, LIČ, MAN, PED, MAS….  
Lušina, Majerle K2 Kolmančič, Boncelj K4
Justinek 23 Kogovšek Grubelič, Turšič 31
Cimperman, Švegl 14 Gorjan, Svoljšak Mežnaršič 26
Kujavec, Markelj 25    
KKB, MBE, HEM, ANK, LHT, MMB, MBK                                             PPP, ZMT, MGN, FIP, TOP, TPK  
Starbek 29 Fabjan, Letonja, Perinčič M., 24
Pivk ,  Belasić 27, 28 Cerar, Čoh, Šimic Z., Molek, Kastelic, Žavbi 11
    Sedlar 23
Pomočn. ravnateljice: Vadnov-tudi FIZ Pis. pom. r. Šol. psihologinja: Lorencin Pisarna psih.
Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravn. Šol. psihologinja: Beznik, Berce Pis. org. izr. izobr.

Odsotni učitelji: Beg Lauko (NEM), Gabrovšek (FTE, KMF, SFK),
Vrhovnik (FKE, SFK, OBZ, ZDR), Vujasinović (DER).
Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica

Bilten zdravih šol

Vse obiskovalce naše spletne strani obveščam, da je v elektronski obliki  izšel dolgo pričakovani Bilten zdravih šol  št. 1/10 na temo rdeče niti ODNOS-SI in je dostopen na spletni strani inštituta za varovanje zdravja.

V njem si lahko preberete tudi prispevka naših profesoric ga. Irene Svoljšak – Mežnaršič in ga. Nadje Prijatelj.

V imenu članov ZDRAVE ŠOLE Vam želim lepe praznike in ZDRAVO, srečno in uspešno leto  2011.

Avtor/-ica prispevka: Poldka Žavbi

Vabilo k oddaji ponudbe za sukcesivno dobavo blaga

Vabimo vas, da oddate ponudbo za sukcesivno dobavo naslednjega blaga po sklopih: material za zobotehnične laboratorije in dentalne zlitine (priloga).

Ponudba z izpolnjenimi obrazci bo štela za pravočasno, če bo prispela k nam do 5. 1. 2010 do 12. ure. Ponudbo z obrazci pošljite na naš naslov v zapečateni kuverti z oznako "ponudba za javno naročilo po postopku oddaje naročil male vrednosti –material za zobotehnične laboratorije in dentalne zlitine ".

Ponudbe bodo odpirane in pregledane  5. 1. 2010, ob 13. uri, v  učilnici P3.

Vabilo k oddaji ponudbe in ostala razpisna dokumentacija je priložena spodaj.

Priloge:

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Vabilo k oddaji ponudbe za sukcesivno dobavo blaga

Vabimo vas, da oddate ponudbo za sukcesivno dobavo naslednjega blaga po sklopih: material za zobno ambulanto (2 sklopa). Popis je v med prilogami spodaj.

Ponudba z izpolnjenimi obrazci bo štela za pravočasno, če bo prispela k nam do 5. 1. 2010, do 12. ure. Ponudbo z obrazci pošljite na naš naslov v zapečateni kuverti z oznako “ponudba za javno naročilo po postopku oddaje naročil male vrednosti –material za zobno ambulanto“.

Ponudbe bodo odpirane in pregledane dne 5. 1. 2010, ob 13. uri, v  učilnici P3.

Vabilo k oddaji ponudbe in ostala razpisna dokumentacija je priložena spodaj.

Priloge:

Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Skupne govorilne ure za starše vseh dijakov in predavanje za starše dijakov 1. in 2. letnika

V petek, 19. novembra 2010, bodo v šoli skupne govorilne ure za starše dijakov 1., 2., 3. in 4. letnika. Za starše dijakov 1. in 2. letnika bo tudi predavanje.

Program:

 • Od 16.30 do 17.30 bo v učilnici 32/III za starše dijakov 1. in 2. letnika predavanje z naslovom »Kako se pogovarjamo z mladostnikom«.
  Izvajalka bo dr. Branka JURIŠIĆ, specialna pedagoginja na Centru za duševno zdravje v Zdravstvenem domu Ljubljana.

 • Od 17.30 do 19.30 bodo potekale skupne govorilne ure za starše vseh dijakov v učilnicah po razporedu.

Na ta dan bo na šoli potekala tudi akcija zbiranja starega papirja. Vabimo starše, da v njej sodelujejo. Na skupne govorilne ure pripeljejo odpadni papir in ga oddajo na zbirnem mestu. Sodelovanje v akciji bo omogočilo, da tudi dijaki naše šole sodelujejo v izboru za podelitev enoletne štipendije za dijaka/-injo iz socialno šibke družine.

Razpored govorilnih ur po učilnicah 19. novembra od 17.30  do 19.30

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM   MAT, FIZ, INF, IKT  
Golc, Koritnik P4 Čalič 15
Lavrič, Vončina P3 Bizjak, Horzelenberg 16
Horvat, Tomšič Iskra P6 Magdevski 13
Jurjec Žmavc, Ožbolt P5 Hafner, Novoselec 14
Miklavič, Kočevar Korbar P7 Lipoglavšek, Beznik – šol. psih., statusi 12
Valenčič, Ferlic P9 Petek – tudi o poklicni maturi Kabinet FIZ
FKE, FTE, SFK, KMF, FKG, PRA, LDF, OZD, AZD, RDN   KEM, SKO, ZMT, FKM, ANK, BIO, ANF,  BAF, ZVZ, ZVP, ZVM, VZD, RDN, GEN  
Štralleger, Prijatelj 21 Povhe Lenart Kabinet KEM
Čerin, Veniger 23 Koprivnikar, Krainer Pikula P2
Vrhovnik 22 Kopčavar, Lapuh K1
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, PIK, POD   Sernec, Drenik Trop 26
Mihelčić, Petkovšek K3 SKO, KIZ, KBK, SOM, BIO, KNO, KNT, LIČ, MAN, PED, MAS  
Cigula, Majerle K6 Kolmančič K5
Trdan, Justinek K4 Kogovšek Grubelič, Turšič 31
Cimperman, Švegl 24 Gorjan, Boncelj K2
Kujavec, Markelj 25    
KKB, MBE, HEM, ANK, LHT, MMB, MBK                                             PPP, ZMT, MGN, FIP, TOP, TPK  
Starbek 29 Fabjan, Letonja, Sedlar, Perinčič M., Šimic Z. P1
Pivk ,  Belasić 27, 28 Cerar, Čoh,  Žavbi, Molek, Kastelic 11
       
Pomočn. ravnateljice: Vadnov-tudi FIZ Pis. pom. r. Šol. psihologinja: Lorencin Pisarna psih.
Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravn. Organizatorka izredn. izobr: Mlakar M. Pis. org. izr. izobr.

Odsotni učitelji: BOŽNAR (LDF), BRVAR (ANZ), VUJASINOVIĆ (KBK),  GABROVŠEK (KMF, SFK, FTE), LUŠINA (ŠVZ), SVOLJŠAK MEŽNARŠIČ (SKO, KIZ). Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.

Po sklepu sveta staršev Vas vljudno prosimo, da na pogovoru z učiteljem upoštevate časovno omejitev 5 minut.

Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Dan odprtih vrat

Dragi učenci in spoštovani starši!

Vljudno vas vabimo na Dan odprtih vrat v naši šoli. V času, ko se pred učenci nahaja pomembna odločitev za nadaljevanje izobraževanja v srednjih šolah, bi jim s predstavitvijo naših programov radi pomagali.

Obiščite nas v  sredo, 13. oktobra 2010,  med 10.00 in 13.45. Predstavili vam bomo programe: farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in zobotehnik.

Aktivnosti bomo razporedili takole:

 • 10.00 – 10.30 splošne informacije o programih,
 • 10.30 – 13.45 sodelovanje učencev pri vajah in praktičnem pouku v laboratorijih in salonih,
 • 12.10  – 13.45 ogled in sodelovanje pri pouku pri  različnih predmetih,
 • 11.30  in  12.30  – ponovitev splošnih informacij za tiste obiskovalce, ki bodo prišli kasneje.

Priporočamo, da pridete v šolo ob 10.00, ker bo predstavitev potekala najbolj sistematično, dobrodošli pa boste tudi, kadarkoli v času od 10.00 in 13.45.

Pokličete nas po telefonu 01 300 72 51 ali 01 300 72 40 oz. nam pišete na naslov ssfkz@guest.arnes.si ali tatjana.lorencin@guest.arnes.si.

Tatjana Lorencin,
šolska svetovalna delovka