Vabilo k oddaji ponudbe za sukcesivno dobavo blaga

Vabimo vas, da oddate ponudbo za sukcesivno dobavo naslednjega blaga po sklopih: material za zobno ambulanto (2 sklopa). Popis je v med prilogami spodaj.

Ponudba z izpolnjenimi obrazci bo štela za pravočasno, če bo prispela k nam do 5. 1. 2010, do 12. ure. Ponudbo z obrazci pošljite na naš naslov v zapečateni kuverti z oznako “ponudba za javno naročilo po postopku oddaje naročil male vrednosti –material za zobno ambulanto“.

Ponudbe bodo odpirane in pregledane dne 5. 1. 2010, ob 13. uri, v  učilnici P3.

Vabilo k oddaji ponudbe in ostala razpisna dokumentacija je priložena spodaj.

Priloge:

Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Skupne govorilne ure za starše vseh dijakov in predavanje za starše dijakov 1. in 2. letnika

V petek, 19. novembra 2010, bodo v šoli skupne govorilne ure za starše dijakov 1., 2., 3. in 4. letnika. Za starše dijakov 1. in 2. letnika bo tudi predavanje.

Program:

  • Od 16.30 do 17.30 bo v učilnici 32/III za starše dijakov 1. in 2. letnika predavanje z naslovom »Kako se pogovarjamo z mladostnikom«.
    Izvajalka bo dr. Branka JURIŠIĆ, specialna pedagoginja na Centru za duševno zdravje v Zdravstvenem domu Ljubljana.

  • Od 17.30 do 19.30 bodo potekale skupne govorilne ure za starše vseh dijakov v učilnicah po razporedu.

Na ta dan bo na šoli potekala tudi akcija zbiranja starega papirja. Vabimo starše, da v njej sodelujejo. Na skupne govorilne ure pripeljejo odpadni papir in ga oddajo na zbirnem mestu. Sodelovanje v akciji bo omogočilo, da tudi dijaki naše šole sodelujejo v izboru za podelitev enoletne štipendije za dijaka/-injo iz socialno šibke družine.

Razpored govorilnih ur po učilnicah 19. novembra od 17.30  do 19.30

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM   MAT, FIZ, INF, IKT  
Golc, Koritnik P4 Čalič 15
Lavrič, Vončina P3 Bizjak, Horzelenberg 16
Horvat, Tomšič Iskra P6 Magdevski 13
Jurjec Žmavc, Ožbolt P5 Hafner, Novoselec 14
Miklavič, Kočevar Korbar P7 Lipoglavšek, Beznik – šol. psih., statusi 12
Valenčič, Ferlic P9 Petek – tudi o poklicni maturi Kabinet FIZ
FKE, FTE, SFK, KMF, FKG, PRA, LDF, OZD, AZD, RDN   KEM, SKO, ZMT, FKM, ANK, BIO, ANF,  BAF, ZVZ, ZVP, ZVM, VZD, RDN, GEN  
Štralleger, Prijatelj 21 Povhe Lenart Kabinet KEM
Čerin, Veniger 23 Koprivnikar, Krainer Pikula P2
Vrhovnik 22 Kopčavar, Lapuh K1
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, PIK, POD   Sernec, Drenik Trop 26
Mihelčić, Petkovšek K3 SKO, KIZ, KBK, SOM, BIO, KNO, KNT, LIČ, MAN, PED, MAS  
Cigula, Majerle K6 Kolmančič K5
Trdan, Justinek K4 Kogovšek Grubelič, Turšič 31
Cimperman, Švegl 24 Gorjan, Boncelj K2
Kujavec, Markelj 25    
KKB, MBE, HEM, ANK, LHT, MMB, MBK                                             PPP, ZMT, MGN, FIP, TOP, TPK  
Starbek 29 Fabjan, Letonja, Sedlar, Perinčič M., Šimic Z. P1
Pivk ,  Belasić 27, 28 Cerar, Čoh,  Žavbi, Molek, Kastelic 11
       
Pomočn. ravnateljice: Vadnov-tudi FIZ Pis. pom. r. Šol. psihologinja: Lorencin Pisarna psih.
Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravn. Organizatorka izredn. izobr: Mlakar M. Pis. org. izr. izobr.

Odsotni učitelji: BOŽNAR (LDF), BRVAR (ANZ), VUJASINOVIĆ (KBK),  GABROVŠEK (KMF, SFK, FTE), LUŠINA (ŠVZ), SVOLJŠAK MEŽNARŠIČ (SKO, KIZ). Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.

Po sklepu sveta staršev Vas vljudno prosimo, da na pogovoru z učiteljem upoštevate časovno omejitev 5 minut.

Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Dan odprtih vrat

Dragi učenci in spoštovani starši!

Vljudno vas vabimo na Dan odprtih vrat v naši šoli. V času, ko se pred učenci nahaja pomembna odločitev za nadaljevanje izobraževanja v srednjih šolah, bi jim s predstavitvijo naših programov radi pomagali.

Obiščite nas v  sredo, 13. oktobra 2010,  med 10.00 in 13.45. Predstavili vam bomo programe: farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in zobotehnik.

Aktivnosti bomo razporedili takole:

  • 10.00 – 10.30 splošne informacije o programih,
  • 10.30 – 13.45 sodelovanje učencev pri vajah in praktičnem pouku v laboratorijih in salonih,
  • 12.10  – 13.45 ogled in sodelovanje pri pouku pri  različnih predmetih,
  • 11.30  in  12.30  – ponovitev splošnih informacij za tiste obiskovalce, ki bodo prišli kasneje.

Priporočamo, da pridete v šolo ob 10.00, ker bo predstavitev potekala najbolj sistematično, dobrodošli pa boste tudi, kadarkoli v času od 10.00 in 13.45.

Pokličete nas po telefonu 01 300 72 51 ali 01 300 72 40 oz. nam pišete na naslov ssfkz@guest.arnes.si ali tatjana.lorencin@guest.arnes.si.

Tatjana Lorencin,
šolska svetovalna delovka