Razpis za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini – 3. ZT

Za dijake 3. letnika programa zobotehnik

SŠFKZ razpisuje tri prosta mesta za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini. Aktivnosti bodo izvedene s pomočjo finančnih sredstev evropskega programa Leonardo da Vinci. Tritedensko praktično usposabljanje bo predvidoma v marcu 2012 organizirala partnerska šola HESOTE, ki se nahaja v Helsinkih na Finskem. Prvi teden bo izbrane dijake spremljal eden od učiteljev SŠFKZ. Dijaki bodo sodelovali v vzgojnoizobraževalnem procesu partnerske šole in/ali pa bodo opravljali delovno prakso v zunanjih inštitucijah, ki so partnerke finske šole.

Dijaki se na razpis prijavijo v skladu s Pravili o izbiri dijakov za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini. (objavljena so na spletni strani SŠFKZ v razdelku Mednarodno sodelovanje).

Dijaki oddajo popolno vlogo, ki vsebuje prijavo na razpis, življenjepis, motivacijsko pismo in dokazila. Motivacijsko pismo napišejo v slovenščini in angleščini. Življenjepis napišejo v angleščini, tako da izpolnijo angleško različico evropskega obrazca obrazca Europass CV. Prijavo na razpis, življenjepis in motivacijsko pismo pošljejo Vandi Trdan tudi po e-pošti na vanda.trdan@guest.arnes.si

Rok za oddajo je sreda, 18. januar 2012, do 10.30 v referat za dijake. Vloge, oddane naknadno, v izbirnem postopku ne bodo upoštevane.

Izbirni postopek vodi komisija v sestavi Vanda Trdan (koordinatorka za mednarodno sodelovanje), Valerija Vadnov (pomočnica ravnateljice) in Valerija Sedlar (vodja strokovnega aktiva v programu zobotehnik). Komisija sporoči dijakom rezultate izbire do 27. januarja 2012.

Za zainteresirane dijake bo predstavitev projekta Leonardo da Vinci (organizacija, finančni pregled, pomoč pri prijavi, pregled Pravil za opravljanje PUD v tujini) v sredo, 11. januarja 2012, ob 13.50 v učilnici K4 in bo predvidoma trajala eno šolsko uro. Predstavitev bo vodila Vanda Trdan.

Avtor/-ica prispevka: Vanda Trdan,
Predsednica komisije

Razpis za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini – za 3. FT

Za dijake 3. letnika programa farmacevtski tehnik

SŠFKZ razpisuje dve prosti mesti za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini. Aktivnosti bodo izvedene s pomočjo finančnih sredstev evropskega programa Leonardo da Vinci. Tritedensko praktično usposabljanje bo predvidoma v marcu 2012 organizirala partnerska šola HESOTE, ki se nahaja v Helsinkih na Finskem. Prvi teden bo izbrana dijaka spremljal eden od učiteljev SŠFKZ. Dijaki bodo sodelovali v vzgojnoizobraževalnem procesu partnerske šole in/ali pa bodo opravljali delovno prakso v zunanjih inštitucijah, ki so partnerke finske šole.

Dijaki se na razpis prijavijo v skladu s Pravili o izbiri dijakov za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini (objavljena so na spletni strani SŠFKZ v razdelku Mednarodno sodelovanje).

Dijaki oddajo popolno vlogo, ki vsebuje prijavo na razpis, življenjepis, motivacijsko pismo in dokazila. Motivacijsko pismo napišejo v slovenščini in angleščini. Življenjepis napišejo v angleščini, tako da izpolnijo angleško različico evropskega obrazca Europass CV. Prijavo na razpis, življenjepis in motivacijsko pismo pošljejo Vandi Trdan tudi po e-pošti na vanda.trdan@guest.arnes.si

Rok za oddajo je sreda, 18. januar 2012, do 10.30 ure v referat za dijake. Vloge, oddane naknadno, v izbirnem postopku ne bodo upoštevane.

Izbirni postopek vodi komisija v sestavi Vanda Trdan (koordinatorka za mednarodno sodelovanje), Valerija Vadnov (pomočnica ravnateljice) in Katarina Vrhovnik (vodja strokovnega aktiva v programu farmacevtski tehnik). Komisija sporoči dijakom rezultate izbire do 27. januarja 2012.

Za zainteresirane dijake bo predstavitev projekta Leonardo da Vinci (organizacija, finančni pregled, pomoč pri prijavi, pregled Pravil za opravljanje PUD v tujini) v sredo, 11. januarja 2012, ob 13.50 v učilnici K4 in bo predvidoma trajala eno šolsko uro. Predstavitev bo vodila Vanda Trdan.

Avtor/-ica prispevka: Vanda Trdan,
Predsednica komisije

Dobrodelna akcija Za otroški nasmeh

Od 5. 12. do 16. 12. 2011, zbiramo igrače, šolske potrebščine, izdelke za osebno higieno, oblačila (kape, šali, rokavice…) in še vedno ozimnico (dolgotrajna živila: čaji, med, marmelade, konzerve, moka, testenine, riž…) za otroke v stiski.

Darovani material prinesite k dežurnima dijakoma ali jih oddajte profesoricama Marti Šimic Zore ali Alenki Gorjan.

Vrnimo otrokom nasmeh na obraz!

Hvala za pomoč.

Avtor/-ica prispevka: Prostovoljke SŠFKZ

Razpis za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini

Za dijake 3. letnika programa farmacevtski tehnik

SŠFKZ razpisuje tri prosta mesta za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini. Aktivnosti bodo izvedene s pomočjo finančnih sredstev evropskega programa Leonardo da Vinci. Tritedensko praktično usposabljanje bo v marcu. 2012 organizirala partnerska šola Kreisberufsschulzentrum Ellwangen, ki se nahaja v Nemčiji, v kraju Ellwangen uro vožnje od Stuttgarta. Prvi teden bo izbrane dijake spremljal eden od učiteljev SŠFKZ.

Dijaki se na razpis prijavijo v skladu s Pravili o izbiri dijakov za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini. Prijavijo se lahko dijaki, ki znajo nemško, saj partnerska šola pričakuje znanje nemščine. Izbrani dijaki bodo tri tedne obiskovali pouk in vaje v partnerski šoli.

Dijaki oddajo v referat za dijake popolno vlogo, ki vsebuje prijavo na razpis, življenjepis, motivacijsko pismo in dokazila. Motivacijsko pismo napišejo v slovenščini in nemščini. Življenjepis napišejo v nemščini, tako da izpolnijo nemško različico evropskega obrazca Europass CV.
Prijavo na razpis, življenjepis in motivacijsko pismo pošljejo Vandi Trdan tudi po e-pošti na vanda.trdan@guest.arnes.si.

Rok za oddajo je četrtek, 8. december 2011. Vloge, oddane po tem datumu, v izbirnem postopku ne bodo upoštevane.

Izbirni postopek vodi komisija v sestavi Vanda Trdan (koordinatorka za mednarodno sodelovanje), Valerija Vadnov (pomočnica ravnateljice) in Katarina Vrhovnik (vodja strokovnega aktiva v programu farmacevtski tehnik). Komisija sporoči dijakom rezultate izbire do 16. decembra 2011.

Zainteresirani dijaki lahko dobijo dodatne informacije pri Vandi Trdan, osebno ali po e-pošti na zgoraj navedenem e-naslovu.

Avtor/-ica prispevka: Vanda Trdan,
Predsednica komisije

Interesne dejavnosti – 24 ur po izbiri dijakov

Obveščamo vas, da se bodo v šolskem letu 2011/12 izvajale naslednje interesne dejavnosti – IND 24 ur po izbiri dijakov:

  Dejavnost Mentor
1. Ekskurzija VESELA ŠTAJERSKA Trdan V.
2. Ekskurzija DUNAJ Lapuh I.
3. Ekskurzija BERLIN Dimnik Z.
4. Ekskurzija LONDON Valenčič M.
5. Ekskurzija CELOVEC aktiv FIZ
6. Abonma SNG DRAMA Koritnik J.
7. PROSTOVOLJSTVO Gorjan A.
8. MANIKIRA IN NEGA ROK Turšič S.
9. Tečaj CPP in PP AMZS, RK, Mlakar Medved M.
10. KEMIJSKI POSKUSI Povhe Lenart S.
11. OBLIKOVANJE  IN IZDELAVA NAKITA IZ JEKLA Perinčič Manfreda J.
12. LIKOVNA DELAVNICA Cigula M.
13. ALPSKO SMUČANJE Švegl M.
14. ŠOLSKO GLASILO BACIL Tomšič Iskra N.
15. UREJANJE ŠOLSKEGA ZELIŠČNEGA VRTA Cigula M.
16. BRALNA ZNAČKA Reščič Rihar T.
17. RAČ. KROŽEK IN MULTIMEDIJA Čalić P.
18. Tekmovanje SLADKORNA BOLEZEN* Lapuh I.
19. Tekmovanje ANGLEŠČINA / NEMŠČINA* aktiv ANG / NEM
20. Tekmovanje SLOVENŠČINA – Cankarjevo priznanje* Lavrič V., Golc L.
21. Tekmovanje KEMIJA* Koprivnikar M., Krainer Pikula D.
22. Tekmovanje FIZIKA* Lipoglavšek C.
23. Tekmovanje ZGODOVINA* Dimnik Z.
24. Tekmovanje MATEMATIKA – Evropski matematični kenguru* aktiv MAT
25. Tekmovanje MORFOLOŠKO OBLIKOVANJE ZOB* aktiv ZT

Brezplačne so dejavnosti:

 • prostovoljstvo,
 • šolsko glasilo Bacil,
 • urejanje šolskega zeliščnega vrta,
 • bralna značka,
 • rač. krožek in multimedija ter
 • vsa tekmovanja

Dijaki, ki so prijavljeni izključno na tekmovanja (* vsa so za dijake brezplačna),  si naj izberejo še dodatno IND, saj tekmovanja  običajno ne zadostujejo za 24 ur IND.

Opravljene interesne dejavnosti IND – 24 ur po izbiri dijakov so pogoj za napredovanje v višji letnik.

Dejavnosti, kjer je bilo premalo prijav in se zato ne bodo izvajale: Ekskurzija SALZBURG, GORSKO KOLESARSTVO, MEDIACIJA, SKUPINSKI PLESI, PODOBE LJUBLJANE, KAJAK IN RAFTING, Ekskurzija MÜNCHEN. Za druge dejavnosti ni bilo prijav.

Avtor/-ica prispevka: Manja Mlakar Medved

Zbiranje odpadnega papirja

Od ponedeljka, 21. 11. 2011, do petka, 25. 11. 2011, bo na šoli potekala akcija zbiranja odpadnega papirja. Vabimo dijake in starše, da sodelujete in oddate papir na zbirno mesto v klet k stopnicam. Sodelovanje v akciji bo omogočilo, da tudi dijaki naše šole sodelujejo v izboru za podelitev enoletne štipendije za dijaka/-injo iz socialno šibke družine.

Avtor/-ica prispevka: Kristina Sernec

Skupne govorilne ure za starše vseh dijakov in predavanje za starše dijakov 1. letnika

V petek, 25. novembra 2011, bodo v šoli skupne govorilne ure za starše dijakov 1., 2., 3. in 4. letnika. Za starše dijakov 1. letnika bo tudi predavanje.

Program:

 • Od 16.30 do 17.30 bo v učilnici 32/III za starše dijakov 1. letnika predavanje »Varna uporaba interneta«.                                                                        
  Izvajalec bo strokovni sodelavec Ekipe varnega interneta (IT svetovanje).
 • Od 17.30 do 19.30 bodo potekale skupne govorilne ure za starše vseh dijakov v učilnicah po razporedu.

Na ta dan bo na šoli potekala tudi akcija zbiranja starega papirja. Vabimo starše, da v njej sodelujejo. Na skupne govorilne ure pripeljejo odpadni papir in ga oddajo na zbirnem mestu. Sodelovanje v akciji bo omogočilo, da tudi dijaki naše šole sodelujejo v izboru za podelitev enoletne štipendije za dijaka/-injo iz socialno šibke družine.

Razpored govorilnih ur po učilnicah  25. novembra od 17.30  do 19.30

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM   MAT, FIZ, IKT, IPM, IPF  
Golc, Koritnik P4 Čalič, Novoselec 15
Lavrič, Vončina P6 Bizjak, Horzelenberg 16
Horvat, Tomšič Iskra P3 Magdevski 13
Jurjec Žmavc, Kočevar Korbar P5 Hafner 14
Miklavič P7 Lipoglavšek 12
Valenčič, Beg Lauko P9 Petek – tudi o poklicni maturi Kabinet FIZ
LDF, OZD, AZD, RDN, ZDR, ILS, BOF, OKA, KIZ   KEM, IPK, SKO, ZMT, FKM, BIO, ANF,  BAF, ZVZ, ZVP, VZD, RDN, GEN  
Štralleger 21 Povhe Lenart Kabinet KEM
Čerin 23 Koprivnikar, Krainer Pikula P2
Prijatelj, Veniger 22 Kopčavar, Lapuh K1
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, KOM, POD   Sernec 26
Dimnik K3 SKO, KIZ, KBK, SOM, BIO, ZVZ, KNO, KNT, FIK, LIČ, MAN, PED, MAS  
Cigula, Petkovšek K6 Svoljšak Mežnaršič, Vadnov Pis. pom. r.
Trdan, Lušina K4 Kogovšek G., Turšič, Klobasa 31
Cimperman, Švegl K2 Gorjan 26
Kujavec, Markelj 25    
LHT, MMB, MBK, ZEK, LTP, FKM                                             ZMT, MGN, FIP, TOP, DAP, IZP  
    Fabjan, Letonja, Perinčič M., Sedlar 24
Pivk ,  Belasić 29 Cerar, Čoh, Šimic Z., Žavbi, Molek, Kastelic 11
       
Pomočn. ravnateljice: Vadnov Pis. pom. r. Šol. psihologinji: Lorencin, Justinek Pisarna psih.
Pomočn. ravnateljice: Svoljšak M. Pis. pom. r. Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravn.

Odsotni učitelji:

 • Brvar (SKO. KIZ),
 • Drenik Trop (VZD, ZVZ, POD),
 • Gabrovšek (KIZ, OKA, OZD, SKO),
 • Mlakar M. (VZD),
 • Ožbolt (ANG),
 • Rogelj (LIČ, MAN, PED…),
 • Starbek (MMB, ZEK),
 • Vrhovnik (OZD, ZDR, BOF),
 • Vujasinović (KBK).

Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.

Starši dijakov oddelka 1. Ka (razredničarka DRENIK TROP) in oddelka 4. Kb (razredničarka OŽBOLT) lahko dobijo informacije o ocenah in izostankih svojih otrok pri pomočnici ravnateljice Valeriji VADNOV (pisarna 1. nadstropje).

Starši dijakov oddelka 4. L (razredničarka STARBEK) lahko dobijo informacije o ocenah in izostankih svojih otrok pri nadomestni razredničarki Neji MARKELJ (učilnica 25).

Po sklepu sveta staršev Vas vljudno prosimo, da na pogovoru z učiteljem upoštevate časovno omejitev 5 minut.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Pozdrav jeseni


 • Dobrodelna akcija zbiranja ozimnice, ki poteka v novembru.

 • Vloženo sadje, zelenjava, marmelade, džemi, medi itd.
 • Zbirno mesto je med glavnima odmoroma pri dežurnih dijakih.

 • Upam, da boste sodelovali z nami in s tem pomagali socialno šibkim družinam!

Avtor/-ica prispevka: Marta Šimič Zore in
Alenka Gorjan

Dan odprtih vrat

Dragi učenci in spoštovani starši!

Vljudno vas vabimo na Dan odprtih vrat v naši šoli. V času, ko se vaši otroci nahajajo pred pomembno odločitvijo, kako bodo nadaljevali svojo izobraževalno pot, bi jim s predstavitvijo naših programov radi ponudili dodatne informacije in izkušnje.

Obiščite nas v četrtek, 27. 10. 2011, med 10.00 in 13.00. Predstavili vam bomo programe: farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in zobotehnik.

Aktivnosti bomo razporedili takole:

 • 10.00 – 10.30 splošne informacije o programih,
 • 10.30 – 13.00 sodelovanje učencev pri vajah in praktičnem pouku v laboratorijih in salonih,
 • 12.10  – 13.00 ogled in sodelovanje pri pouku pri  različnih predmetih,
 • 11.30  in  12.30  – ponovitev splošnih informacij za tiste obiskovalce, ki bodo prišli kasneje.

Priporočamo, da pridete v šolo ob 10.00, ker bo predstavitev potekala najbolj sistematično, dobrodošli pa boste tudi, kadarkoli v času od 10.00 in 13.00.

Pokličete nas po telefonu 01 300 72 51 ali 01 300 72 40 oz. nam pišete na naslov ssfkz@guest.arnes.si ali tatjana.lorencin@guest.arnes.si.

Avtor/-ica prispevka: Tatjana Lorencin

Razpis za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini

Za dijake 4. Letnika programa tehnik laboratorijske biomedicine

SŠFKZ razpisuje dve prosti mesti za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini. Aktivnosti bodo izvedene s pomočjo finančnih sredstev evropskega programa Leonardo da Vinci. Tritedensko praktično usposabljanje bo v novembru ali decembru 2011 organizirala partnerska šola P. Stradins Medical College, ki se nahaja v Jurmali pri Rigi v Latviji. Prvi teden bo izbrana dijaka spremljal eden od učiteljev SŠFKZ.

Dijaki se na razpis prijavijo v skladu s Pravili o izbiri dijakov za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini.

Dijaki oddajo v referat za dijake popolno vlogo, ki vsebuje prijavo na razpis, življenjepis, motivacijsko pismo in dokazila. Motivacijsko pismo napišejo v slovenščini in angleščini. Življenjepis napišejo v angleščini, tako da izpolnijo angleško različico evropskega obrazca Europass CV na spletni strani Europass
Prijavo na razpis, življenjepis in motivacijsko pismo pošljejo Vandi Trdan tudi po e-pošti na vanda.trdan@guest.arnes.si.

Rok za oddajo je petek, 14. oktober 2011. Vloge, oddane po tem datumu, v izbirnem postopku ne bodo upoštevane.

Izbirni postopek vodi komisija v sestavi Vanda Trdan (koordinatorka za mednarodno sodelovanje), Valerija Vadnov (pomočnica ravnateljice) in Breda Pivk (članica strokovnega aktiva v programu tehnik laboratorjske biomedicine). Komisija sporoči dijakom rezultate izbire do 25. oktobra 2011.

Zainteresirani dijaki lahko dobijo dodatne informacije pri Vandi Trdan, osebno ali po e-pošti na zgoraj navedenem e-naslovu.