Nedavne dejavnosti

Napaka: Piškotki niso omogočeni!

Spodnje meje 2. kroga izbirnega postopka za vpis v šolskem letu 2022/23

Izobraževalni program Točke NPZ
Farmacevtski tehnik 137 123
Kozmetični tehnik 131 99
Tehnik laboratorijske biomedicine 136 113
Zobotehnik 141  

Vsem sprejetim učenkam in učencem v 2. krogu čestitamo in jim izrekamo dobrodošlico na naši šoli.

Učenci, ki mogoče ne bodo zadovoljni s programom, v katerega so bili izbrani, lahko po 4. 7. 2022 pogledajo na stran MIZŠ –Vpis v srednjo šolo, kje bodo objavljana (4. 7. 2022 popoldan) preostala prosta mesta po zaključenem 1. in 2. krogu vpisnega postopka.

Na naši šoli prostih mest trenutno ni več.

Avtor/-ica prispevka: Šolska svetovalna služba

Razdelitev spričeval ali obvestil o uspehu po popravnih in drugih izpitih v splomladanskem roku

Razdelitev spričeval ali obvestil o uspehu po popravnih in drugih izpitih bo v ponedeljek, 4. julija, ob 12.00. Dijaki počakajo razrednike po naslednjem razporedu: 1. letnik FT in TLB v pritličju, 1. letnik KT in ZT v kleti, 2. letnik v prvem nadstropju, 3. letnik v drugem nadstropju in 4. letnik v tretjem nadstropju.

Dijaki 3. ali 4. letnika, ki dobijo novo spričevalo po uspešnem izboljšanju ocene, morajo ob prevzemu novega spričevala, starega vrniti.

Pred prejemom spričeval morajo dijaki vrniti izposojene knjige v knjižnico. Dijaki, ki bodo opravili vse izpite in vrnili knjige, se lahko vpišejo v višji letnik. Vpisnico dobijo pri razredniku ob razdelitvi spričeval. Izpolnjeno vpisnico pošljejo na šolo po pošti.

Dijaki, ki ne bodo opravili izpitov, napišejo prijave za jesenski rok (obrazec PR1) in jih oddajo pomočnici ravnateljice Mojci Novoselec v predal za prijave pri njeni pisarni v prvem nadstropju. Rok za oddajo prijav za jesenski rok je 6. julij 2022. Jesenski rok izpitov poteka od torka 16. avgusta, do vključno petka, 19. avgusta. Razpored izpitov za jesenski rok bo objavljen na spletni strani šole najkasneje 10. avgusta 2022.

Avtor/-ica prispevka: mag. Vanda Trdan, ravnateljica šole

Fotografija, ki je presegla državne meje

Mag. Saša Cimperman, profesorica športne vzgoje, skrbna opazovalka ljudi in živali afriške celine, je na svojih potovanjih v fotografski objektiv ujela hijeno. Kakovost posnetka je prepoznal tudi National Geographic in ga objavil na svoji spletni, na podstrani Animals.

Čestitamo!

Avtor/-ica prispevka: Irena Svoljšak Mežnaršič, pomočnica ravnateljice

Spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka za vpis v šolskem letu 2022/23

Izobraževalni program Točke NPZ
Farmacevtski tehnik 139 92
Kozmetični tehnik 133  
Tehnik laboratorijske biomedicine 136  
Zobotehnik 143 121

Vsem sprejetim učenkam in učencem čestitamo in jim izrekamo dobrodošlico na naši šoli.

Vključitev učencev v 2. krog

Učenci, ki niso bili sprejeti v 1. krogu izbirnega postopka, se bodo 22., 23. ali 24. 6. vključili v 2. krog. Starši nesprejetih učencev bodo 21. 6. po elektronski pošti dobili navodila in informacije, ki jim bodo v pomoč, da bodo skupaj z otroki izbrali ustrezne programe.

Rezultati, na katero šolo oz. v kateri program bo učenec izbran, bo MIZŠ poslalo na našo šolo, v četrtek, 30. 6. 2022, okrog 12.00. Starši oz. učenci naj ta dan  (okrog 12.00) pokličejo v svetovalno službo naše šole (01 300 72 51 ali 01 300 72 80), kjer bodo dobili to informacijo.

Informacije, ki jih boste prejeli po e-pošti, bodo objavljene tudi na strani MIZŠ  – Vpis v srednjo šolo.

Avtor/-ica prispevka: Šolska svetovalna služba

Prijava na subvencionirano šolsko malico v šol. letu 2022/23

Dijaki boste prijavnice in vsa navodila prejeli na razredne elektronske naslove. Subvencionirana malica bo na voljo od 5. septembra dalje. Vse v zvezi s subvencijo urejate na pristojnem CSD.

Vpisnice za novo šolsko leto in potrdila o šolanju

VPISNICE za novo šolsko leto boste dijaki dobili na dan razdelitve spričeval in jih boste odnesli domov. Podpisane vpisnice pošljete na šolo po pošti ali skenirane po elektronski pošti (fotografij vpisnic ne sprejemamo).

Potrdila o šolanju za iztekajoče se šolsko leto 2021/22 lahko naročite po elektronski pošti na naslov leben@ssfkz.si.

Potrdila o šolanju za novo šolsko leto lahko naročite od 17. 8. 2022 dalje po elektronski pošti na naslov leben@ssfkz.si.

Avtor/-ica prispevka: mag. Vanda Trdan, ravnateljica šole

Razdelitev spričeval – v petek, 24. 6. 2022

Razdelitev spričeval bo v petek, 24. 6. 2022, po naslednjem razporedu:

OB 8.00 OB 10.00
RAZRED UČILNICA RAZREDNIK RAZRED UČILNICA RAZREDNIK
1. Fa P02 PERGER 1.L 102 GRGUR
1. Fb P04 RIBIČ 2.L 211 OŽBOLT
1. Fc P05 HAFNER 2.ZA 210 PETRIC
1. Ka P06 KOPČAVAR 2.ZB 204 BANKO
1. Kb P07 GORJAN 3.FA 205 LAVRIČ
1. Za 102 GRADIŠAR 3.FB 206 VRHOVNIK
1. Zb 107 SERNEC 3.FC 106 LUŠINA
2.FA 108 CIMPERMAN 3.KA 105 TURŠIČ
2.FB 104 KUJAVEC 3.KB 104 DRENIK TROP
2.FC 105 CIGULA 3.L 209 HORZELENBERG
2.KA 106 KOČEVAR KORBAR      
2.KB 204 KOLMANČIČ ŠUŠTAR      
3.ZA 205 DIMNIK      
3.ZB 206 VONČINA      

Oddaja dnevnikov PUD

Dijaki 3. FA, 3. FB, 3. FC na praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcih najkasneje na dan razdelitve spričeval do 8.00 oddate dnevnike in potrdilo o opravljenem PUD-u prof. Čerinovi v spletno učilnico. Dnevniki morajo biti urejeni skladno z navodili prof. Čerinove.

Dijakinje 3.KA in 3.KB oddate prvo stran dnevnika (kjer se vidi, da ste opravile PUD), dnevnik za 10 dni v računalniški obliki in ocenjevalni list v ekipo 3.KA/3.KB PUD 2021/22 v MS Teams najkasneje do 24. 6. 2022 do 8.00.

Dijaki 2. L in 3. L na praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcih na dan razdelitve spričeval ob 8.00 v lab.207 in 208 oddate dnevnike in potrdilo o opravljenem PUD-u prof. Grgur in prof.Zavec, kot ste dogovorjeni. Dnevniki morajo biti urejeni skladno z navodili.

Dijaki 2. ZA in 2. ZB, na dan razdelitve spričeval med 8-9 uro prinesejo dnevnike dela, ki morajo biti urejeni skladno s priloženimi navodili, mentorjevim podpisom in žigom s katerim potrjuje da je PUD uspešno opravljen. S seboj dijaki prinesejo izpolnjen anketni vprašalnik in pa po dogovoru z učiteljem mentorjem praktičnega pouka dokončan izdelek.
Dnevnike dela oddate učitelju Simonu Fabjanu v učilnico P01 in učiteljici Poldki Žavbi v učilnico P09.

Organizatorji PUD-a obvestijo Karmen Debevec, zadolženo za izpis spričeval, če kateri od dijakov PUD-a ni opravil. Dijaki, ki boste oddali neurejen dnevnik ali dnevnika  ne boste oddali pravočasno, boste ta dan dobili le obvestilo o uspehu, spričevalo pa ob naslednji delitvi spričeval, če boste izpolnili svoje obveznosti.

Garderobne omarice

Zaradi čiščenja notranjosti garderobnih omaric morate dijaki omarice v celoti izprazniti, najkasneje na dan razdelitve spričeval (dijaki iz Ljubljane in bližnje okolice jih lahko pridete izprazniti že prej in hkrati oddate knjige in učbenike v knjižnico). Vse kar bo v omaricah ostalo, bo zavrženo. Iz istega razloga izpraznite dijaki programa zobotehnik svoj predal v zobotehničnem laboratoriju.

Dijak dobi spričevalo, če ima v šoli urejene vse obveznosti (uspešno zaključen letnik, vrnjene knjige v knjižnico). Samo v tem primeru se tudi lahko vpiše v naslednji letnik. Za gradiva, ki ne bodo vrnjena v knjižnico, bomo dijaku izstavili račun.

Avtor/-ica prispevka: mag. Vanda Trdan, ravnateljica šole

Informativni dan za vpis v programe izrednega izobraževanja (odrasli) v šolskem letu 2022/23

Vabimo vas, da se nam pridružite na predstavitvi programov izrednega izobraževanja za odrasle.

Informativni dan bo potekal:

Za dodatne informacije se lahko obrnete na go. Majo Kumar, organizatorko izobraževanja odraslih (01 300 72 56, maja.kumar@ssfkz.si)

Veselimo se vašega obiska!

Poslikava obraza – delavnica na 25. srečanju nedonošenčkov v Mostecu

Na povabilo Društva za pomoč prezgodaj rojenim otrokom so v soboto, 4. 6. 2022, dijakinje naše šole sodelovale na 25. srečanju nedonošenčkov v Mostecu. Lepo in sončno vreme je privabilo številne družine iz vse Slovenije. Organizirane so bile različne delavnice. Naše dijakinje so otrokom polepšale dan s poslikavo obraza. Bilo je veliko zanimanja za like iz risank, metulje, rožice, samoroge …

Bil je dan veselih, dobro razpoloženih otrok in njihovih staršev.

Avtor/-ica prispevka: Darja Kogovšek Grubelić, mentorica dijakinj

Državno tekmovanje srednjih šol v atletiki

V četrtek, 26. 5. 2022, je na atletskem stadionu Tabor v Mariboru potekalo državno posamično atletsko prvenstvo srednjih šol v atletiki. Našo šolo je zastopal dijak 3. L – Žiga Brodnik, ki je v tehnični disciplini skoka v daljino z rezultatom 6,24 m dosegel 8. mesto. Prav tako je bila uspešna dijakinja 2. Ka – Kaja Maltarič, ki je v skoku v daljino z rezultatom 5,64 m dosegla 5. mesto med dijakinjami. Oba dijaka sta se v uvodnem delu tekmovanja uvrstila med 8 najboljših in si s tem priborila tri dodatne skoke. Po koncu nastopa sta bila s svojo uvrstitvijo zadovoljna. Z njunimi nastopi pa smo bili seveda zadovoljni tudi mi in jima ob tej priložnosti iskreno čestitamo ter jima želimo še obilo uspešnih in srečnih tekmovanj tudi v prihodnje.

Avtor/-ica prispevka: Jošt Hren, prof.

Šolsko leto:

Kategorije: