Šolska lekarna

Dijaki jo uporabljajo pri praktičnem pouku iz socialne farmacije, ki ga poučujemo že od leta 2003/04. Pri tem pouku dijaki povezujejo strokovna znanja, ki so Jih pridobili pri strokovno-teoretičnih predmetih z veščinami sporazumevanja. Novih znanj In veščin dijaki ne pridobivajo samo z učiteljevo razlago, temveč tudi z delom v skupinah, z igro vlog, s samostojnimi predstavitvami in različnimi socialnimi igrami.

Praktični pouk iz socialne farmacije izvajamo v četrtem letniku, ko Imajo dijaki že bogato teoretično predznanje. Najprej se seznanijo z osnovami sporazumevanja. Spoznajo, da mnogo~ kot z besedami sporočamo z zvokom besed, govorico telesa, zunanjim videzom, uporabo socialnega prostora. Spoznajo pomen poslušanja, postavljanja primernih (zaprtih in odprtih) vprašanj ter govorjenja za uspešen pogovor s strankami. Posebno pozornost namenjamo sporazumevanju s starejšimi ljudmi, gluhimi, slepimi in telesno prizadetimi.

Kasneje se dijaki z Igro vlog urijo v svetovanju ljudem pri samozdravljenju z zdravili brez recepta. Učijo se pravilnega pristopa pri samozdravljenju, postavljanja pravih vprašanj za ugotovitev bolnikovega stanja In pravilnega razlaganja njihovih odgovorov. Dijaki se naučijo dajanja ustreznih nasvetov za uporabo zdravila, za spremembo načina življenja ali za obisk zdravnika. Največ pozornosti namenimo lajšanju bolečine, zniževanju povišane telesne temperature, prehladnim obolenjem, kašlju, obolelemu žrelu, nahodu, želodčnim težavam, zaprtju in driski. Nekaj časa namenimo tudi negi kože.

V okviru šolske lekarne se dijaki učijo uporabljati računalnik s sodobnim programom za delo v lekarni. Program je enak tistemu, ki se ga uporablja v lekarnah.

Z novimi vsebinami in novimi pristopi k poučevanju želimo dijake čim bolje pripraviti na njihovo bodoče delo v farmacevtskem poklicu. Trudimo se, da bi bil pouk v okviru naše šole vsako leto bolj kakovosten in da bodo iz naše šole prihajali dijaki, ki se bodo z lahkoto In hitro vključili v delo po končanem šolanju.