Šolska zakonodaja

Šolska pravila

Na podlagi 3. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Ur.l. RS št. 30/2018) ravnateljica Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, določa:

  1. Hišni red
    Hišni red zagotavlja nemoten potek življenja in dela v šoli. Obvezen je za vse dijake, vse v šoli zaposlene delavce in za vse druge osebe, ki se zadržujejo v šolski zgradbi.
  2. Merila in postopki za podeljevanje priznanj
  3. Druga šolska pravila
    Urejajo oblike sodelovanja s starši, določajo pravila obveščanja in opravičevanja odsotnosti, oprostitve sodelovanja pri pouku športne vzgoje iz zdravstvenih razlogov, izrekanje vzgojnih in alternativnih ukrepov ter zagotavljanje varnosti in zdravja dijakov.

Šolska pravila veljajo od 1. 2. 2020 dalje.

Ocenjevanje

Opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini

Šolska prehrana

Povezane informacije