Šolska pravila

Na podlagi 8. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Ur.l. RS št. 60/2010) ravnateljica Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, določa:

  1. Hišni red,
  2. Druga šolska pravila,
  3. Merila in postopki za podeljevanje priznanj,
  4. Dodatek k Pravilniku o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli.
  5. Pravila šolske prehrane

Šolska pravila veljajo od 1. 9. 2015 dalje.

V skladu z 11. členom Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (U. l. RS št. 60/2010) ravnateljica Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo določa:

Povezane informacije