Zdrava šola 2015/16

Dejavnosti, kiso potekale v okviru projekta Zdrava šola v šolskem letu 2015/16

Člani tima Zdrave šole v šolskem letu 2015/16 so bili:

  • učitelji: Polona Drenik Trop, Darinka Kujavec, Kristina Sernec, Sabina Turšič, Valerija Vadnov in Poldka Žavbi (vodja tima).
  • predstavnica staršev in zdravstvene službe: Špela Rot iz ZD Vrhnika
  • predstavnik dijakov: Maja Galun, 4. Ka

Zdrav nasmeh je uspeh

V sredo, 27.1. 2016 se je 60 dijakov prvih letnikov iz vseh izobraževalnih programov SŠFKZ Ljubljana udeležilo predavanja in delavnice na temo ZDRAV NASMEH JE USPEH. Predavateljica ga. Tadeja Belak iz podjetja FLEGIS Maribor, je dijakom predavala o pomenu in vplivu ustne higiene na človekovo zdravje. Po končanem predavanju so študentje zadnjega letnika Fakultete za dentalno medicino dijakom demonstrirali pravilno ščetkanje zob in čiščenje zob z zobno nitko. Dijaki so predavanje in delavnico spremljali z zanimanjem in se vanj aktivno vključevali z učenjem pravilnega čiščenja zob in vprašanji povezanimi z aktualno temo.

Avtor/-ica prispevka: Poldka Žavbi

Poskrbimo za zdravo spolnost

Od vsakega posameznika je odvisno, kaj bo izbral, pomembno pa je, da izbere tisto zaščito, ki mu osebno najbolj ustreza. Polega neželene nosečnosti je treba misliti tudi na prenos spolno prenosljivih bolezni, pred katerimi se zaščitimo s kondomom. Zato je pred izbiro metode zašite dobro razmisliti o pravilu ABC, ki ponuja recept za zdravo, brezskrbno in osrečujočo spolnost. Pravilo ABC za zdravo spolnost: A (angl. Abstinence) – Abstinenca, B (angl. Be faithful) – bodi zvest/-a, C (angl. Condom) – kondom.

Več informacij o preprečevanju različnih spolno prenosljivih okužb in možnostih testiranja je dostopnih na spletni strani www.stop-aids.si.