Seznam učnih gradiv in naročilnice za učbeniški sklad

Šolsko leto 2022/23

Šola vsako leto oblikuje seznam učbenikov in učnih gradiv. Iz kataloga učbenikov, objavljenem na spletni strani Zavoda RSSŠ http.//www.zrss.si, smo izbrali samo tiste učbenike, ki jih bodo dijaki uporabljali le eno šolsko leto.

Cena izbranega učbenika predstavlja predvidoma 1/3 cene novega učbenika.

Naročene učbenike bodo dijaki prevzeli prvi dan v šolski knjižnici.

Dijaki bodo iz nabora internih učnih gradiv v šoli kupili gradiva, ki so za posamezni letnik in usmeritev navedeni na seznamu učnih gradiv za tekoče šolsko leto.

Seznam internih učnih gradiv za vse oddelke bo objavljen naknadno!

Učna gradiva, ki jih ne dijaki ne bodo naročili iz učbeniškega sklada ( predvsem delovni zvezki, sicer pa tudi ostala gradiva), lahko naročijo tudi pri podjetju Kopija-nova kar preko spleta.

Naročilo učbenikov iz učbeniškega sklada

Dijaki, ki se vpisujete v 1. letnik

Rok za oddajo naročilnic za učbeniški sklad za bodoče prve letnike je 5. 7. 2022!

Dijaki, ki se vpisujete v 1. letnike ter želite naročiti učbenike iz učbeniškega sklada, morate izpolniti naročilnico in jo poslati na šolo do vključno 5. 7. 2021. Kasneje naročilo iz učbeniškega sklada za šolsko leto 2022/23 ni več možno.

Položnico, ki jo boste prejeli do 15. 7. 2022 po pošti, morate poravnati do 18. 8. 2022.

Dijaki prvih letnikov bodo izkaznico šolske knjižnice prejeli prvi dan pouka in jo bodo uporabljali vsa štiri leta.

Dijaki, ki se vpisujete v višje letnike

Rok za oddajo naročilnic za učbeniški sklad za bodoče višje letnike je 15. 6. 2022!

Dijaki, ki se vpisujete v 2., 3. in 4. letnik ter želite naročiti učbenike iz učbeniškega sklada, morate izpolniti naročilnico skupaj in jo skupaj s kopijo izkaznice šolske knjižnjice oddati v šolski knjižnjici ali poslati po pošti do 15. 6. 2022. Po tem datumu naročilo ne bo več možno, zato bodo s spleta odstranjene tudi naročilnice.

Do 15. 7. 2022 boste prejeli položnico, ki jo morate poravnati do 18. 8. 2022.

Ostale informacije v zvezi z naročilom so navedene na naročilnicah.

  Seznam učnih gradiv Naročilnice za učbeniški sklad
1. letnik    
Farmacevtski tehnik pdf 1. FT pdf 1. FT
Kozmetični tehnik pdf 1. KT pdf 1. KT
Tehnik lab. biomedicine pdf 1. TLB pdf 1. TLB
Zobotehnik pdf 1. ZT pdf 1. ZT
2. letnik    
Farmacevtski tehnik pdf 2. FT pdf 2. FT
Kozmetični tehnik pdf 2. KT pdf 2. KT
Tehnik lab. biomedicine pdf 2. TLB pdf 2. TLB
Zobotehnik pdf 2. ZT pdf 2. ZT
3. letnik    
Farmacevtski tehnik pdf 3. FT pdf 3. FT
Kozmetični tehnik pdf 3. KT pdf 3. KT
Tehnik lab. biomedicine pdf 3. TLB pdf 3. TLB
Zobotehnik pdf 3. ZT pdf 3. ZT
4. letnik    
Farmacevtski tehnik pdf 4. FT pdf 4. FT
Kozmetični tehnik pdf 4. KT pdf 4. KT
Tehnik lab. biomedicine pdf 4. TLB pdf 4. TLB
Zobotehnik pdf 4. ZT pdf 4. ZT

Kontakt

Za vse dodatne informacije stopite v stik s knjižničarko v času uradnih ur.

KNJIŽNICA
FERLIC, Karla
OGRIN, Mojca
Uradne ure:

pon: 7.00-11.00 in 12.15-14.00
tor: 7.00-11.00
sre-pet: 7.00-14.00