Knjižnični red

Poslanstvo šolske knjižnice

Šolska knjižnica enakopravno zagotavlja storitve vsem članom šolske skupnosti.

Osnovne storitve knjižnice

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, 1996, str. 3521) navaja v 3. členu pregled osnovnih storitev. Knjižnica izvaja in omogoča:

 • vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo,
 • uporabo splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti,
 • posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva,
 • izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom,
 • usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice,
 • pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in pri uporabi knjižnice,
 • seznanjanje z novostmi v knjižnici,
 • preslikovanje iz knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice,
 • uporabo tehnične opreme, namenjene uporabnikom,
 • dostop do svetovnega spleta.

Članstvo

Vsi dijaki in zaposleni so člani šolske knjižnice. Dijaki postanejo člani, ko se vpišejo v izobraževalni program.

Izkaznica

V knjižnici se za identifikacijo in storitve uporablja veljavna in neprenosljiva izkaznica  šolske knjižnice.

Izposoja in podaljševanje knjižničnega gradiva

Izposoja gradiva je brezplačna, razen medknjižnične izposoje.

Uporabniki si lahko gradivo izposojajo na dom ali ga uporabljajo v čitalnici.

Na dom si izposojajo:

 • knjižno gradivo za  14 dni,
 • serijske publikacije za 1 teden.

Gradivo je mogoče podaljšati, če po njem ni drugega povpraševanja, in sicer:

 • knjižno gradivo za 2 tedna,
 • serijske publikacije za 1 teden.

Roki izposoje se ustrezno skrajšajo ob koncu šolskega leta, ko morajo uporabniki vrniti gradivo do zaključka pouka.

Urnik knjižnice

Čitalnica je odprta vsak dan pouka od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 14.00. V tem času je mogoča čitalniška izposoja in vračanje.

Odškodnine

Za nepravočasno vrnjeno gradivo knjižnica zaračunava odškodnino po veljavnem ceniku:

 • Odškodnine za nepravočasno vrnjeno gradivo:
  Za gradivo izposojeno na dom: 0,2 EUR / enoto gradiva / dan.
  Za izgubljeno izkaznico: 4, 20 EUR.
 • Odškodnine za izgubljeno gradivo:Vrednost gradiva + 5 EUR (stroški obdelave).
  Vrednost gradiva lahko uporabnik nadomesti tako, da prinese enako nadomestno gradivo. V tem primeru plača le stroške obdelave. Vrednost gradiva se določi glede na tržno ceno, dobavljivost in vrednost gradiva za naše uporabnike.
 • Odškodnine za poškodovano gradivo:Vrednost odškodnine se določi glede na tržno ceno gradiva in obseg poškodbe. Vrednost določi knjižničar.

Uporabniki so dolžni poravnati nastale stroške pred naslednjo izposojo gradiva.

Odnos do knjižničnega gradiva in opreme

Od uporabnikov pričakujemo normalno uporabo in varovanje gradiva. Če je gradivo poškodovano, uporabnik ob izposoji oz. čim prej opozori knjižničarko, če sama ne opazi poškodbe.

Uporabnik je dolžan za sabo pospraviti in urediti delovni prostor; knjige mora vrniti med druge na polico oz. jih položiti na konec police, da jih pospravi knjižničarka.

Obnašanje v prostorih knjižnice

Knjižnica je namenjena pouku, učenju, branju, iskanju informacij po različnih virih, prebiranju revij in drugega čitalniškega gradiva, prebiranju elektronske pošte, druženju.

V knjižnici ali čitalnici je nujna obzirnost do vseh uporabnikov knjižnice. Ne vstopamo burno, se ne pogovarjamo glasno in ne motimo uporabnikov, ki se učijo.

S knjigami ravnamo lepo. Ne upogibamo listov, jih ne mastimo ali packamo s hrano in pijačo ter jih po uporabi vrnemo take, kakršne so bile ob izposoji.

Vstop v knjižnico s hrano in pijačo ni dovoljen. Torbe in plašče odlagamo v garderobne omarice. Dragocenosti, denar in mobilne telefone pa imajo uporabniki pri sebi.

Uporaba računalnikov

Računalnika sta namenjena prebiranju elektronske pošte, urejanju besedil in iskanju informacij po različnih virih.

Uporaba spleta je možna na obeh računalnikih pod nadzorom knjižničarke. Dostop je omejen na delovni čas knjižnice, zato morajo biti uporabniki učinkoviti pri iskanju virov. Prednost imajo uporabniki, ki potrebujejo podatke za šolsko delo. Odsvetujemo uporabo igric, prepovedano pa je vnašanje osebnih podatkov, nakupovanje in nameščanje kakršnekoli programske opreme.

Dijaki lahko tiskajo z dovoljenjem knjižničarke. Pri navajanju literature in citiranju morajo upoštevati pravila mednarodnih standardov ISO.

Dijakom, ki ne bodo upoštevali pravil vedenja ali jih bodo zlorabili, se odreče pravica do dostopa.