Zgodovina knjižnice

Kdaj natančno se začenja zgodovina šolske knjižnice, je težko reči. Gotovo pa je, da je bilo nekaj knjig zbranih že ob začetku ustanovitve posameznih šol, to je od leta 1946, ko je bila ustanovljena Šola za farmacevtske pomočnike. V arhivih posameznih šol knjižnice niso bile nikoli posebej izpostavljene. Ohranjenih je le nekaj inventarnih knjig in sicer Centralnega higienskega zavoda iz začetka petdesetih let, Šole za medicinske tehnike in Šole za sanitarne tehnike iz šestdesetih let. Iz ohranjenega gradiva sklepam, da posamezne šole, ki so se združevale v tej zgradbi, niso imele bogatega knjižničnega fonda, predvsem pa niso imele poklicnega knjižničarja.

V letu 1981 so se združile šole, ki so delovale v zgradbi na Šaranovičevi 5 pod enotnim imenom Srednja šola za farmacijo in zdravstvo. Takrat so vse knjige zbrali v enem prostoru in začeli voditi enotno inventarno knjigo. Kasneje se šola preimenuje v Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, saj je leta 1991 uveden program kozmetični tehnik. Po izselitvi srednješolskega programa zdravstveni tehnik na novo lokacijo in takratne Višje šole za socialno delo pridobi šola leta 2002 nove prostore za moderno šolsko knjižnico.

S šolskim letom 1992/93 preide knjižnica na elektronsko obdelavo knjižničnega gradiva s programom Šolska knjižnica. V skladu z novembra 2015 sprejeto novelo Zakona o knjižničarstvu postanejo šolske knjižnice urejene kot sestavni del javne službe na področju vzgoje in izobraževanja, zato so vključene v informacijski sistem Cobiss, ki povezuje vse slovenske knjižnice.

Z izgradnjo novega prizidka v letu 2020 se je šolska knjižnica ponovno preselila in z njo šola pridobila nov fizični in digitalni učni prostor namenjen branju, poizvedovanju, raziskovanju, razmišljanju in ustvarjalnosti.