Zgodovina knjižnice

Kdaj natanko se začenja zgodovina šolske knjižnice, je težko reči. Gotovo pa je, da je bilo nekaj knjig zbranih že ob začetku ustanovitve posameznih šol, to je od leta 1946, ko je bila ustanovljena Šola za farmacevtske pomočnike. V arhivih posameznih šol knjižnice niso bile nikoli posebej izpostavljene. Ohranjenih je le nekaj inventarnih knjig in sicer Centralnega higienskega zavoda iz začetka petdesetih let, Šole za medicinske tehnike in Šole za sanitarne tehnike iz šestdesetih let. Iz ohranjenega gradiva sklepam, da posamezne šole, ki so se združevale v tej zgradbi, niso imele kaj prida bogatega knjižničnega fonda, predvsem pa niso imele poklicnega knjižničarja. V letu 1981 so se združile šole, ki so delovale v zgradbi na Šaranovičevi 5 pod enotnim imenom Srednja šola za farmacijo in zdravstvo. Takrat so vse knjige zbrali v enem prostoru in začeli voditi enotno inventarno knjigo.

Knjižnične prostore so večkrat menjali. S šolskim letom 1992/93 knjižnica preide na elektronsko obdelavo knjižnega gradiva s programom Šolska knjižnica. Po izpraznitvi prostorov tedanje Visoke šole za socialno delo začne knjižnica leta 2002 delovati v na novo urejenih prostorih.