Seminarske naloge, referati

Večkrat se pri pouku nameri, da učitelj dijakom ponudi v pisanje seminarsko nalogo oziroma referat na določeno temo. Ponavadi poda naslov in nekaj vsebinskih navodil, kaj pričakuje od pisca naloge, medtem ko na obliko pozabi. Res pa je, da nekateri učitelji podajajo tudi navodila, kako naj seminarska naloga izgleda. Ker pa ta navodila na ravni šole ponavadi niso poenotena, se dogaja, da ima seminarska naloga pri biologiji čisto drug izgled kot seminarska pri geografiji. Zato smo se odločili, da za naše dijake pripravimo enotna navodila za pripravo obeh vrst dokumentov.

Tatjana Reščič Rihar