Raziskovalno delo v preteklih šolskih letih

Šolsko leto 2017/2018

V šolskem letu 2017/18 je naša šola sodelovala na 31. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« z eno raziskovalno nalogo, ki so jo izdelali trije dijaki programa zobotehnik.

Ime in priimek dijakov Razred Naslovi nalog Področje Mentorja
Tia HORVAT,
Luka KASTELIC,
Jan Pintar VERHUNC
3. Za Zastopanost sodobne opreme za CAD/CAM v zobotehničnih laboratorijih v Sloveniji medicina Uroš Molek,
Bojan Erjavec

Naloga je bila uspešno predstavljena na regijskem tekmovanju, dobila je visoko oceno (89 točk), dijaki pa so dobili tudi nagrado za plakat.

Šolsko leto 2016/2017

V šolskem letu 2016/17 je naša šola sodelovala na 30. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« s šestimi raziskovalnimi nalogami, ki jih je izdelalo devet dijakinj. Vse dijakinje so bile iz programa tehnik laboratorijske biomedicine. Štiri naloge so bile s področja medicine, dve pa s področja psihologije.
Raziskovalne naloge so dijakinje uspešno izdelale in predstavile na regijskem tekmovanju.

Pregled raziskovalnih nalog

Št. raz. nalog Ime in priimek dijakinj Razred Naslov naloge Področje Mentorica
1. Patricija RAMŠAK
Nuša GJERKEŠ
3. L Prisotnost Legionell v klimatskih napravah medicina Vesna GRGUR
2 Anja MOŠKRIČ,
Nina SELAN
2. L
3. L
Probiotiki v jogurtih medicina Vesna GRGUR
3 Jana MLINAREC 4. L Prionske bolezni medicina Vesna GRGUR
4 Polona JERMAN 3. L Ali se zavedamo pomena bele smrti? medicina Sara ZAVEC
5 Urša PANCE 3. L Psihološka podpora svojcem med zdravljenjem njihovih otrok v bolnišnici psihologija mag. Tina PETKOVŠEK
6 Patricija KORENKO,
Sara MATELIČ
3. L Skočiti ali ne skočiti? psihologija mag. Tina PETKOVŠEK

Raziskovalne naloge so bile izvirne, uporabne in zanimive. Najbolje ocenjena je bila raziskovalna naloga z naslovom Prionske bolezni, ki je dobila bronasto priznanje, s tem pa si je njena avtorica Jana MLINAREC pridobila tudi nagradni izlet v južno Italijo.

Šolsko leto 2015/2016

V šolskem letu 2015/16 je raziskovalno nalogo izdelalo devet dijakinj: štiri iz programa zobotehnik in pet iz programa tehnik laboratorijske biomedicine. Tri naloge so bile s področja medicine, ena pa s področja sociologije in politologije.
Vse naloge so dijakinje uspešno predstavile na 29. Srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev.

Pregled raziskovalnih nalog

Ime in priimek raziskovalk Razred Naslovi nalog Področja Mentorice
Lina KREGAR
Kim BARUCA
2. Za Prepoznavnost poklica zobotehnik medicina Marica ČOH
Polona JERAJ
Nika KNEZ
3. Zb Dominantnost leve roke in izbira hobijev sociologija in politologija Mag. Darja JUSTINEK
Eva KOREN
Kaja ŽIŽMOND
4. L Različni načini sušenja rok vplivajo na njihovo snažnost medicina Vesna GRGUR
Vesna JURJEVIČ
Špela BUNETO
Emina AKSALIĆ
4. L Humani papiloma virus – odkrivanje in preprečevanje medicina Sara ZAVEC

Naloge s področja medicine so kljub hudi konkurenci dosegle visoko število točk, med njimi pa je naloga z naslovom Prepoznavnost poklica zobotehnik dobila tudi nagrado za odlično izdelan in izviren plakat. Tudi naloga s področja sociologije in politologije je za izvirnost, uporabnost in zanimivost dosegla visoko oceno.

Čestitke vsem raziskovalkam in njihovim mentoricam za prizadevnost, voljo do raziskovalnega dela, motiviranost in odličen uspeh.

Šolsko leto 2014/2015

Na srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev “Zaupajmo v lastno ustvarjalnost” je naša šola sodelovala z dvema raziskovalnima nalogama. Raziskovalni nalogi, ki sta bili aktualni in zanimivi, so izdelale naslednje dijakinje: Tina HRAST (3. Za), Tina LUKANC (3. Za), Vesna JURJEVIČ (3. L) in Ana ŠTAMPAR (3. L).

Pregled izdelanih raziskovalnih nalog

Ime in priimek dijakinj Razred Naslov raziskovalne naloge Področje Mentorica
Tina HRAST in Tina LUKANC 3. Za Dejavniki, ki vplivajo na velikost zgornjih sprednjih zob medicina Marica ČOH
Vesna JURJEVIČ in Ana ŠTAMPAR 3. L Proteinski napitki: vodijo v zdravje ali bolezen? medicina Sara ZAVEC

Obe nalogi sta bili zelo visoko ocenjeni, nagrajena pa sta bila tudi oba posterja. Razstavljeni bodo v mestni hiši mesta Ljubljane.

Raziskovalna naloga dijakinj 3. Za se je uvrstila v prvi, nato pa še v drugi krog državnega tekmovanja. Na državnem tekmovanju, ki je bilo 18. maja 2015, v Murski Soboti, sta dijakinji dobili srebrno priznanje.

Čestitke vsem štirim raziskovalkam in njihovim mentoricam za prizadevnost, voljo do raziskovalnega dela, motiviranost in odlično uvrstitev na tekmovanju.

Šolsko leto 2013/14

V šolskem letu 2013/14 sta dijakinji Neža Šabec iz 3. L in Tina Jeretina iz 2. Fc sta na regijskem tekmovanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev v zelo močni konkurenci z raziskovalno nalogo s področja medicine z naslovom »Ali naravne učinkovine res zavirajo rast bakterij?« dosegli zelo lep uspeh. Z visoko oceno (97/100) sta se uvrstili v 1. krog državnega prvenstva in si s tem prislužili bronasto priznanje. Mentorica raziskovalne naloge je bila Vesna Grgur, univ. dipl. biolog.

Šolsko leto 2012/13

V šolskem letu 2012/13 so bili raziskovalci naše šole ponovno uspešni. Dijaka 4. Fa Ema Ciber in Marko Koželj sta na regijskem tekmovanju mladih raziskovalcev v zelo močni konkurenci s svojo raziskovalno nalogo z naslovom Certifikati naravne kozmetike dosegla visoko število točk in si s tem prislužila tudi nagradni izlet. Le za las sta zgrešila nadaljnjo uvrstitev na državno prvenstvo. Mentorica nagrajene raziskovalne naloge je bila Ljubica Gabrovšek, mag. farmacije.

Šolsko leto 2011/12

V šolskem letu se je na raziskovalnem področju udejstvovalo 10 dijakov. Izmed vseh raziskovalcev so raziskovalni nalogi izpeljale le dijakinje Meta Ješelnik (2. L), Klara Logar (2. L), Sara Rupert (4. Zb) in Katja Kukovica (4. Zb).

Pregled izdelanih raziskovalnih nalog

Raziskovalke Razred Naslov raziskovalne naloge Področje Mentorica
Meta Ješelnik in
Klara Logar
2. L Linije, ki kričijo glasneje kot vsak krik Psihologija Mag. Darja Justinek
Sara Rupert
in Katja Kukovica
4. Zb Dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo pacientov s totalnimi protezami Medicina Marica Čoh

Obe raziskovalni nalogi sta bili aktualni in zanimivi. 13. marca 2012 so vse štiri raziskovalke predstavile raziskovalni nalogi mentorjem, profesorjem in nekaterim dijakom na naši šoli. Dijakinji 2. L sta svojo raziskovalno nalogo spomladi 2012 predstavili tudi staršem na roditeljskem sestanku.

Raziskovalni nalogi so dijakinje uspešno predstavile na 25. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev “Zaupajmo v lastno ustvarjalnost”. Dijakinji 4. Zb sta bili ocenjeni z 90/100 točkami, dijakinji 2. L pa sta bili med najbolje ocenjenimi, s čimer sta se uvrstili v prvi, nato pa še v drugi krog državnega prvenstva. Na državnem prvenstvu, ki je bilo 21. maja 2012, v Murski Soboti, sta si po ponovni predstavitvi prislužili srebrno priznanje.

Čestitke vsem štirim raziskovalkam in njihovim mentoricam za prizadevnost, voljo do raziskovalnega dela, motiviranost in odlično uvrstitev na tekmovanju.

Šolsko leto 2008/09

Raziskovalni nalogi s področja psihologije

V četrtek, 19. marca 2009, sta dijakinji 4. Ka razreda zagovarjali svoji raziskovalni nalogi s področja psihologije. Njuna mentorica je profesorica psihologije Lea Beznik. Zagovor dijakinj je bil zanimiv, lep in suveren.


slika

slika
Nina Šefer zagovarja raziskovalno nalogo z naslovom »Zdravljenje s hipnozo«. Erika Nagode zagovarja raziskovalno nalogo z naslovom »Ljubosumje in varanje v partnerskem odnosu«.

Podelitev nagrad ob evropskem letu ustvarjalnosti in inovativnosti, za natečaj „Imam idejo!“

V torek, 4. 5. 2009, sta se Jasmina Jeršin in Suzana Žgajnar iz 3.Fb udeležili podelitve nagrad ob evropskem letu ustvarjalnosti in inovativnosti v mariborski dvorani Union. Slovesnost se je pričela ob 11. uri z odprtjem razstave likovnih in fotografskih del nagrajenih udeležencev natečaja. Udeleženci natečaja iz ljubljanske regije smo v Maribor prispeli šele okoli 13. ure, ko se je pričel uradni del prireditve.

Podelitev se je pričela z nastopom lokalnega gimnastičnega društva, program se je nadaljeval s podelitvijo nagrad za najboljše literarne in likovne prispevke. Program so povezovale tri naše vrstnice, pri podelitvi nagrad pa so jim pomagali podžupan mestne občine Maribor, člani strokovne komisije in umetnica Inge, ki je poskrbela tudi za nekaj glasbenih točk. Z zanimivo glasbo so nas presenetili člani skupine Music Simphony, ki glasbo izvajajo na zelo zanimivih inštrumentih: igrajo na bobne, palčke in druga tolkala kot tudi na predmete iz vsakdanjega življenja, npr. na prazne železne sode.

Podelitvi nagrad najboljšim z literarnega in likovnega področja je sledila podelitev za najboljše raziskovalne naloge in fotografije, na koncu pa še za najboljše filme in spletne strani.

3. Fb je kot razred sodeloval na področju raziskovalnih nalog, ki so se nanašale na omenjeni naslov natečaja „Imam idejo“. Dijakinje 3. Fb so raziskovale prosti čas slovenskih srednješolcev. Najprej so opredelile, kaj prosti čas sploh je (z vidika dijaka), kako ga preživljajo ter kaj lahko storijo, da bi ga imeli vsi skupaj več. Nato pa so se soočile še z vprašanjem: »Ali nam prostega časa res primanjkuje?«

Odgovor na zadnje, najpomembnejše, vprašanje nas je presenetil. Živimo namreč v prepričanju, da nam prostega časa primankuje, da bi storili vse, kar je potrebno. Rezultati izvedene ankete na srednješolcih, pa je pokazal, da imajo srednješolci prostega časa kljub vsem obveznostim povsem dovolj. Nalogo si lahko v celoti prenesete preko spodnje povezave.

Pa dovolj prostega časa vam želimo, da boste tudi bolj z veseljem delali!

pdf Raziskovalna naloga Prosti čas