1. letnik

Projektno delo v 1. letnikih v šolskem letu 2014/15

Poročilo o projektnem delu dijakov 1. L

V šoli smo dijaki 1. L oddelka sodelovali pri projektnem delu z naslovom Zdrav človek in čisto okolje, vrednoti za vse čase. Na izbiro smo imeli več predmetov z različnimi temami: pri kemiji je bila tema ozon, pri biologiji alergene rastline, pri zgodovini dogodki v letu 1999, pri fizikalno kemijskih metodah vrtnica in njena uporaba, pri geografiji Nomen est omen, pri fiziki medicinska slikanja, pri matematiki zlati rez in pri zdravstveni vzgoji gibanje. V petek, 15. 5. 2015, smo svoje delo predstavili staršem. Iz predstavitev smo se naučili veliko novega in zanimivega. Spoznali smo, kako se lahko zaščitimo pred določenimi poškodbami in kdaj cvetijo alergene rastline. Odkrili smo tudi izvor naših imen. Najpomembnejše pa je, da smo se naučili, kako se lahko tudi med poukom gibamo.

Avtor/-ica prispevka: Sara Vukovič in Šejla Mulalić, 1. L

Projektno delo v 1. letniku programa kozmetični tehnik

Pri različnih predmetih smo se dijakinje razdelile v devet skupin. Skupaj s profesorji (mentorji) smo projektno delo pripravljale dobra dva meseca. Pri tem smo se naučile marsikaj novega. Svoje delo smo predstavile staršem, ob koncu pa smo zapele razredno himno in jih pogostile z domačim pecivom. S tem smo popestrile naš program.

Avtor/-ica prispevka: Lana Žun in Tjaša Jelenc, 1. Kb

Projektno delo v 1. letniku programa zobotehnik

V mesecu maju so naši sošolci pri projektnem delu pred starši predstavili svoje predstavitve. Najbolj sta izstopali dve predstavitvi: Pijače z dodanim sladkorjem pri varovanju zdravja in Estetika in pomen zob skozi čas pri umetnosti.

Predstavitev Pijače z dodanimi sladkorji sta predstavila Aljoša Čuruvija in Edmond Imeraj. V svojem izdelku sta nam opisala vsebnost sladkorja v sladkih pijačah, kaj povzročajo sladkane pijače organizmu in naštela bolezni prevelikega zaužitja sladkanih pijač. Na koncu sta naredila še anketo in nam predstavila dobljene rezultate.
Pri umetnosti pa so tri dekleta Ana Stružnik, Staša Virant in Teja Hribar predstavile svojo predstavitev Estetika in pomen zob skozi čas. Opisale so nam, kako so zdravili zobe v prazgodovini, starem Egiptu, srednjem veku in renesansi, katera zobozdravstvena orodja so uporabljali, kako so si čistili zobe in kako skrbimo za naše zobe danes.

Avtor/-ica prispevka: Maruša Rendulič in Nika Rigler

Predstavitev projektnega dela v 1. Fc

Dijaki 1. Fc smo se razdelili v skupine pri posameznih predmetih. V vsaki skupini smo si izbrali temo, ki se nam je zdela zanimiva in se pod vodstvom svojih profesorjev (mentorjev) lotili dela. Teme so bile različne, na primer Zlati rez pri matematiki, Leto 1999 pri zgodovini, Alergene rastline pri biologiji… Na predstavitvi projektnih del, ki je potekala 15. 5. 2015, smo dijaki predstavili posamezne teme staršem. Za dodatek k programu pa smo zapeli tri pesmi, katerih besedilo je bilo povezano z varstvom okolja. Pri izdelavi projektov smo se veliko naučili, bolje spoznali in se veliko zabavali. Starši in profesorji so naš nastop pohvalili.

Avtor/-ica prispevka: Tanja Ažman, 1. Fc

Projekt Eufolio

Dijaki 1. Za razreda smo na začetku leta dobili nalogo, in sicer sodelovanje v polletnem projektu Eufolio. Razdelili smo se v 5 skupin po 6 dijakov in pričeli z delom.

Skupina za varovanje zdravja je raziskovala zdrav življenjski slog. Marijana, Lučka, Teja, Monika, Lara in Eva so raziskovale povprečje debelosti med mladostniki in kako se je najbolje prehranjevati. Ugotovile so, da so prehranjevalne navade mladostnikov zelo slabe, zato so raziskovale, kako zagotoviti ravnovesje v prehrani, ter na koncu ugotovile, da je zdravje naša dolžnost in največje bogastvo. Sodelovale so pod vodstvom profesorice Polone Trop.

V skupini za športno vzgojo so bili Kevin, Miha, Boris, Žan in Nik, ki so se ukvarjali s temo, kako se je najbolje gibati za dobro počutje. Raziskovali so, kakšna je pravilna prehrana in koliko gibanja zadošča na teden. Predstavili so tudi raziskavo ARTOS, v kateri so sodelovali tudi sami. Pri vsem tem jih je vodila profesorica Neja Markelj.
Skupina za biologijo je raziskovala pomen vode za naše telo in za njegovo zdravje. V skupini so si delo porazdelili. Tjaša in Kaja sta raziskovali po literaturi splošne značilnosti in njen vpliv na naš organizem. Maja in Filip sta ustvarila spletno anketo, v kateri sta spraševala sošolce o njihovih navadah pitja. Ko so sošolci izpolnili anketo, sta naredila analizo. Anja in Mihajlo pa sta naredila čebulni test, v katerem sta ugotavljala kvaliteto vode iz našega okolja. En teden so merili, koliko vode popijejo na dan, na koncu pa so tekmovali v pitju vode, v katerem je zmagala Maja.

Pri predmetu psihologija, pod vodstvom profesorice Tine Petkovšek, so Sara, Kim, Alma, Lara, Klara in Meta raziskovale, kako se soočati s stresom in medsebojnimi odnosi ter komunikacijo. Klara je naredila zgibanko. Sara je ugotovila, da se v medsebojnih odnosih uporablja različne komunikacijske sloge in jih tudi zaigrala. Kim se je ukvarjala z različnimi stili soočanja s stresom. Lara je naredila anketo za sošolce in starše. Podatki so pokazali, da sta največja stresorja med anketiranimi služba in šola. Alma in Meta pa sta zaigrali in predstavili, kako na različne načine komuniciramo in kateri so najbolj učinkoviti.

V skupini za matematiko so bile Ana, Lina, Sabina, Sara in Tara. Ana je merila, koliko časa porabi za pot v šolo z avtobusom. Tara je merila, koliko počepov naredi v eni minuti. Raziskovale so zlato število in ugotovile, da so rezultati odvisni tudi od natančnosti meritev.

Projekt smo predstavili na roditeljskem sestanku v petek, 10. aprila 2015. Profesorji in starši so bili vidno zadovoljni z našim delom in predstavitvijo. Naučili smo se veliko o zdravem življenjskem slogu, torej smo prišli do želenega cilja.

Avtor/-ica prispevka: Teja Kovačević in Lara Jerman, 1. Za

Povezane informacije