Nedavne dejavnosti

Izjemni rezultati maturantk in maturantov SŠFKZ na spomladanskem roku poklicne mature 2021

Ponosni smo, da so naši četrtošolci kljub izrednim razmeram, ki jih je povzročila epidemija covid-19, odgovorno pristopili k maturitetnemu preizkusu znanja, ga uspešno opravili in si odprli vrata tako za študij kot za uspešno poklicno pot.

Letošnja generacija je bila nadpovprečno uspešna. Dvajset maturantk in štirje maturanti so na poklicni maturi dosegli izjemni splošni uspeh. V izobraževalnem programu farmacevtski tehnik dvanajst, v programu kozmetični tehnik ena, v programu tehnik laboratorijske biomedicine pet in šest v programu zobotehnik. Osem maturantk in maturantov je doseglo maksimalno število točk.

Prejemniki spričeval o poklicni maturi s pohvalo – summa cum laude – so:

Ime Priimek Razred Število točk
Patricija Krhin 4. Fa 22
Nika Krumpačnik 4. Fa 22
Tilen Vidergar 4. Fa 22
Ajda Blažič 4. Fb 22
Matic Branisel 4. Fb 22
Neža Dežman 4. Fb 22
Sara Germovšek 4. Fb 23
Lea Grom 4. Fb 22
Eva Simon 4. Fb 22
Laura Črček 4. Fc 22
Ema Marolt 4. Fc 23
Tiana Petrović 4. Fc 23
Maja Lever 4. Ka 23
Miloš Aleksić 4. L 22
Živa Bašnec 4. L 22
Vanessa Erić 4. L 22
Larisa Rožič 4. L 22
Nika Stojko 4. L 22
Žan Lokovšek 4. Za 23
Nuša Petrič 4. Za 23
Veronika Rihter 4. Za 23
Veronika Černetič 4. Zb 22
Nina Črček 4. Zb 22
Ana Dobovičnik 4. Zb 23

Na slovesnosti je nagrajence nagovorila ravnateljica mag. Vanda Trdan. Ob tej priložnosti je podelila tudi nagrade in plakete s knjigo maturantom, ki so vsa štiri leta prispevali k ugledu in prepoznavnosti šole, ker je tradicionalna slovesna podelitev v maju zaradi ukrepov ob epidemiji odpadla.

Čestitamo!

Avtor/-ica prispevka: Irena Svoljšak Mežnaršič, pomočnica ravnateljice

Srebrno priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev

V šolskem letu 2020/21 je naša šola sodelovala na 55. srečanju mladih raziskovalcev Slovenije z raziskovalno nalogo, ki sta jo izdelali dijakinji programa tehnik laboratorijske biomedicine, Lana Slapnik in Tinkara Jelenc. Naloga je bila uspešno predstavljena na državnem srečanju in zanjo sta dijakinji prejeli srebrno priznanje.

Ime in priimek dijakinj Razred Naslov naloge Področje Mentorici
Tinkara JELENC,
Lana SLAPNIK
  1. L
Matematični problemi na šahovnici matematika Vesna Jeromen,
Hema Vasle

Avtor/-ica prispevka: Vesna Jeromen, prof. mat.

Primož Trubar, slovenski prvoknjižnik

Primož Trubar se je rodil 9. junija leta 1508, na Rašici pri Velikih Laščah v takratni Vojvodini Kranjski. Leta 1520 mu je verjetno turjaški grof omogočil, da se je šel šolat za duhovnika, zato je nadarjeni mladenič pri dvanajstih letih za vedno odšel iz rojstnega kraja. Zaradi svojih reformističnih nazorov je večkrat skoraj pristal v ječi.

Leta 1548 je Trubar začel snovati in uresničevati zamisli za seznanjanje Slovencev z verskimi vsebinami s pomočjo tiska, kar je omogočilo razvoj slovenske književnosti. Dokončno je prestopil tudi med protestante. Začel je uresničevati zamisel pridobivanja Slovencev za novo vero s slovensko tiskano besedo. Prva knjiga, ki jo je izdal, je bila Katekizem (lat. Catechismus), nato pa še istega leta tudi kratki Abecednik, saj se je zavedal, da mora ljudi najprej naučiti osnov branja ali vsaj osnovnih molitev in krščanskih resnic. Pri odločitvi za jezik, ki je bil že narečno in socialno razslojen, mu je prav prišlo poznavanje jezika v različnih slovenskih deželah, za osnovo pa je vzel osrednjeslovenski prostor, kjer sta se mešala gorenjščina in dolenjščina.

Od leta 2010 dalje, je 8. junij – dan Primoža Trubarja – tudi državni praznik (vendar pa ne tudi dela prost dan).

Več o zgodbi Primoža Trubarja si lahko ogledate na posnetku. Lahko pa prisluhnete tudi slovenskim protestantskim napevom

Nekaj izbranih slik in fotografij o življenju in delu Primoža Trubarja si lahko ogledate v spodnji galeriji. Originali akademskega slikarja prof. mag. Tomaža Gorjupa visijo v pritličju naše šole. Stare tiske si lahko ogledate na razstavi v knjižnici. Vljudno vabljeni!

Avtor/-ica prispevka: Tatjana Reščič Rihar, šolska knjižničarka

Bralni klub in bralna značka v šolski knjižnici

Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim šolske knjižnice, hkrati pa je kot obšolska/interesna dejavnost lahko svobodnejša in tako uspešnejša pri oblikovanju bralcev za vse življenje. Močno se vključuje v strokovna in družbena prizadevanja, da bi se dvignila bralna pismenost posameznikov in družbe v celoti.

Letošnjega šolskega tekmovanja se je udeležilo 26 dijakov. Po končanih formalnostih smo organizirali še skupni dogodek v novih prostorih knjižnice v okviru BRALNEGA KLUBA.

Navdušujoče je spoznanje, da nas vsaka prebrana stran popelje v nov svet domišljije. Med branjem se sproščamo in pozabimo na vsakdanji stres, … Ko prebiramo zgodbe o ljudeh, ki so premagali težave, velike ovire in nemogoče situacije, se iz njihovih izkušenj lahko naučimo, kako zbrati voljo in izbojevati bitko. Branje takih stvari nam daje moč za življenje in voljo do dela, ki ga moramo opraviti, je bilo vodilo našega srečanja.

Dijaki so dogodku lahko prisostvali v knjižnici ali pa preko platforme Microsoft Teams. S petnajstimi dijakinjami smo se v knjižnici pogovarjali o izbranih prebranih delih, v čem jih je delo nagovorilo, oziroma ali je izbrana zvrst primerna.

Srečanje smo zaključili z zagotovilom, da se bomo jeseni pogosteje srečevali.

Avtor/-ica prispevka: Tatjana Reščič Rihar, šolska knjižničarka

9. preverjanje znanja SŠ ekip prve pomoči (EPP)

Tudi v letošnjem letu se je ekipa prve pomoči SŠFKZ udeležila državnega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči srednjih šol. Med njimi so bile štiri članice in član naše šole. Na ponesrečencih so preizkušali znanje in tehnike nudenja prve pomoči. Ocenjevalo se je znanje, pristop, organiziranost in komunikacijo v ekipi, prepoznavanje težave, ukrepanje in izvedbo. Na dveh deloviščih so člani ekipe pogumno priskočili na pomoč ob različnih situacijah, ki so nastale ob običajnih vsakodnevnih opravilih med delom v skladišču in v čistilnici Labod. Zaustavili so krvavitev, oskrbeli zlom, pomagali pri astmatičnem napadu, oživljali starejšega občana in reševali test.
Vabljeni, da se tudi vi pridružite naši ekipi prve pomoči.

Razglasitev leta 2021 za leto Josipa Jurčiča

Vlada Republike Slovenije je leto 2021 razglasila za leto Josipa Jurčiča.

2021 se spominjamo 140. obletnice smrti Josipa Jurčiča (4. 3. 1844 – 3. 5. 1881), slovenskega pisatelja, pesnika in časnikarja, avtorja prvega slovenskega romana Deseti brat, ki je bil ena od osrednjih kulturnih in političnih oseb druge polovice 19. stoletja. Prihodnje leto bo minilo 160 let, odkar je kot sedemnajstletnik napisal Pripovedko o beli kači, 140 let od izida romana Rokovnjači in tudi od izida prve številke Ljubljanskega zvona, ki ga je zasnoval skupaj s Tavčarjem, Levcem in Kersnikom.

Razglasitev Jurčičevega leta bo lahko spodbudila drzno in ustvarjalno zasnovo programskih politik, programov in projektov v letu 2021, od področja založništva, knjižničarstva, gledališč, muzejev, do raziskovalnega in izobraževalnega področja. Hkrati je to tudi odlična priložnost za medpodročno okrepljeno sodelovanje in vključitev tudi drugih resorjev, kot so denimo šolstvo, raziskovanje in turizem. Razglasitev Jurčičevega leta 2021 na ravni države bo pozitivno povezala ne samo literate, pisatelje, urednike in kulturne ustvarjalce, ampak vso Slovenijo.

Leto Josipa Jurčiča smo obeležili tudi v naši šolski knjižnici. Vljudno vabljeni!

Izjemen dosežek naših dveh dijakov na fizikalnem tekmovanju srednješolcev

V šolskem letu 2020/2021 je 9. 4. 2021 potekalo regijsko tekmovanje iz fizike na daljavo preko Zooma, ki sta se ga udeležila Luka Ponikvar iz 3. Fa in Ervin Mustafić iz 3. L. Obema tekmovalcema čestitamo za dosežen uspeh na regijskem tekmovanju iz fizike.

Luka Ponikvar se je uvrstil na državno tekmovanje, ki je potekalo 24. 4. 2021 v Kranju in dosegel 3. mesto v državi. Dosežek je izjemen, ker tekmovanje poteka na gimnazijskem nivoju znanja iz fizike. Čestitamo za več kot odličen rezultat!

Obema želimo še veliko uspeha na poklicni poti pri usvajanja različnih znanj in spretnosti. Ostanita še naprej tako motivirana za nadaljnje poglabljanje znanja iz vseh področij fizike.

Avtor/-ica prispevka: Angela Petek, mentorica tekmovalcev

Zlati priznanji na državnem tekmovanju iz angleškega jezika – Poliglot

V četrtek, 15. 4. 2021 je potekalo državno tekmovanje za 3. letnike srednjih strokovnih šol Poligot. Po izboru na šolskem tekmovanju, so se na državnega uvrstili štirje dijaki: Maša Bohinc Penček, Filip Gungl, Luka Ponikvar in Ervin Mustafić. 

Vsi štirje so se na državnem tekmovanju, ki je tokrat potekalo v Arnesovih spletnih učilnicah, zelo dobro odrezali. Maša in Filip pa sta osvojila zlati priznanji. Maša za 4. mesto in Filip za 5. mesto. Čestitke vsem štirim za več kot odličen rezultat! 

Avtor/-ica prispevka: Aktiv učiteljic tujih jezikov

Mednarodni dan matematike

Ob letošnjem dnevu matematike (14. marec) smo se priključili projektu, v okviru katerega je 5 šol pripravilo predstavitev 3335 decimalk števila π. Na naši šoli se je projekta udeležilo 47 dijakinj in dijakov in pripravili so predstavitev 1935. – 2401. decimalke števila π. Videoposnetek njihovih izdelkov si lahko ogledate s klikom na povezavo pod prispevkom.

Poleg tega bodo štiri dijakinje iz 1. ZB zastopale šolo na PI-jevi olimpijadi. Kje lahko spremljate olimpijado in vse, kar je povezano s projektom (tudi celoten videoposnetek prikaza 3335 decimalk števila π), najdete na tej povezavi.

Ob dnevu matematike je nastala tudi spodnja pesem:

Jaz sem tvoj odvod in ti
si moj integral.
Tako sva si nasprotna,
tako sva si različna.
In ne glede na to,
kam f(x) te bo odpeljal,
vedno na tvojih krivuljah
bom sebe tangentno peljal.

– Ervin Mustafić, 3. L

Aktiv matematikov se vsem dijakom in dijakinjam zahvaljuje za sodelovanje.

Izšlo je letošnje šolsko glasilo Bacil

Tudi MI smo odprli “vrata”, vrata v nov prizidek,
obrnili list še nerazkritega šolskega glasila …
In čeprav nismo v šoli,
smo s šolo ves čas povezani.
Besede nimajo ograj, meja.
Besede nas povezujejo.

Ob letošnjem kulturnem prazniku, Prešernovem dnevu, izdajamo šolsko glasilo Bacil, v katerem si lahko preberete vse o aktualnem dogajanju na šoli! Vse radovedneže vljudno vabimo k branju!

Avtor/-ica prispevka: Nevenka Tomšič-Iskra, mentorica šolskega glasila

Šolsko leto:

Kategorije: