Nedavne dejavnosti

Šolsko tekmovanje v morfološko gnatološkem oblikovanju zob v vosku

V torek, 6. 11. 2018, 5., 6., 7. in 1. popoldansko šolsko uro, je potekalo šolsko tekmovanje v oblikovanju zob za dijake 2. letnikov programa zobotehnik. Dijaki so v vosku oblikovali zgornjo desno šestico. Tekmovalo je 13 dijakov iz 2. Za in 2. Zb.

REZULTATI tekmovanja:
1. mesto ŽAN LOKOVŠEK, 2. Za – mentor BOJAN ERJAVEC
2. mesto VERONIKA ČERNETIČ, 2. Zb – mentor SIMON FABJAN
3. mesto NUŠA PETRIČ, 2. Za – mentorica LEA ŽAVBI
3. mesto KAJA HOTUJEC, 2. Zb – mentorica JASMINA LETONJA.

Podjetje DENTAL MEDICAL je zmagovalca in njegovega mentorja nagradil s sodelovanjem na tridnevnem tečaju KOČNIKI, v izvedbi mednarodnega strokovnjaka v morfološkem oblikovanju, zobotehnika Maka Janosa.

Tekmovanje so organizirali strokovni učitelji: Lea ŽAVBI, Uroš MOLEK in Bojan ERJAVEC.

Avtor/-ica prispevka: Lea Žavbi, prof.

Predtekmovanje za izbor tekmovalcev na mednarodnem tekmovanju v morfološkem oblikovanju zob

Novembra 2018 je na šoli potekalo predtekmovanje za izbor dijakov tekmovalcev, ki bodo na mednarodnem tekmovanju v morfološkem oblikovanju zob zastopali SŠFKZ.

Tekmovalo je 15 dijakov iz 3. in 4. letnikov. Dijaki so oblikovali spodnjo levo šestico v vosku.

REZULTATI TEKMOVANJA

1. mesto ANA SNOJ, 3. Zb – mentorica JASMINA LETONJA
2. mesto EMA RAVNIK, 4. Za – mentorica LEA ŽAVBI
3. mesto LEON LAZIĆ, 3. Zb – mentor ALEŠ CERAR

Zgoraj navedeni dijaki bodo na tekmovanju v morfološkem oblikovanju zob v vosku, ki bo predvidoma 26. in 27. marca 2019 v Ljubljani, zastopali SŠFKZ. Poleg naših dijakov smo k sodelovanju povabili tudi dijake iz zobotehničnih šol iz Češke, Madžarske, Srbije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine.

Našim dijakom želiva čim boljšo uvrstitev na tekmovanju.

Glavna organizatorja mednarodnega tekmovanja sta LEA ŽAVBI in BOJAN ERJAVEC, strokovna učitelja v programu zobotehnik.

Avtor/-ica prispevka: Lea Žavbi, prof.

Projektni teden v Helsinkih

Od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 naša šola sodeluje v mednarodnem projektu Erasmus+ KA2 z naslovom Mission Possible. V projektu sodelujejo še naslednje šole: Helsingin kaupunki iz Finske (Helsinki), Instituto de Educación Secundaria Nº 1 de Gijón iz Španije (Gijón) in Stichting Nordwin College iz Nizozemske (Leeuwarden). Projekt se je začel na Finskem, naslednje srečanje bo na Nizozemskem, nato v Sloveniji in na koncu še v Španiji.

Dijaki Cirila Lapajne, Kaja Hotujec, Rok Kozlevčar in Urban Lampret smo sodelovali v prvem projektnem tednu Helsinki Week od 26. 11. do 30. 11. 2018. Z nami je bila tudi prof. Andreja Rupnik. Cilj projektnega tedna je bil poiskati rešitve, kako bi izboljšali svoj življenjski slog. Priprave so se začele že mesec prej. Udeleženci iz vsake države smo sestavili 5 vprašanj na temo življenjskega sloga, jih poslali na Finsko, kjer je gostiteljska šola iz vseh vprašanj sestavila spletno anketo, ki smo jo rešili udeleženci, naši vrstniki in učitelji.

V nedeljo, 25.11.2018, ob 3. uri zjutraj smo se iz Ljubljane odpeljali v Zagreb, od tam odleteli v Frankfurt in nato v Helsinke. Čeprav je pot dolga, nam je hitro minila. Bili smo navdušeni in v pričakovanju, kaj se bo dogajalo naslednji teden. Ko smo ob 16. uri pristali, smo vzeli prtljago in se z vlakom odpeljali v predel Helsinkov Käpylä, kjer smo bivali ves teden. Ker zaradi vznemirjenosti nismo bili utrujeni, smo se s tramvajem odpravili v središče Helsinkov. Bil je ravno praznični (predbožični) čas, zato je bilo mesto okrašeno in še toliko bolj čarobno. Sprehajali smo se po velikem mestu in se skušali ne izgubiti. Bili smo premraženi, zato smo se odločili, da bomo nekaj pojedli, in se nato z vlakom odpravili nazaj v študentski dom, kjer smo skupaj s španskimi in nizozemskimi vrstniki bivali ves teden.

Naslednji dan smo se vsi udeleženci zbrali v telovadnici šole. S pomočjo različnih spoznavnih iger in skozi zabavo smo se spoznali. Z žrebanjem smo sestavili skupine, ki jih je sestavljal po en udeleženec iz vsake države. Nato smo se odpravili na kosilo in krajši odmor. Po odmoru smo se spet zbrali, dobili krajša navodila in se lotili dela. Pregledali smo odgovore na vprašanja iz ankete in si zastavili problem (npr. težave s spanjem, težave v šoli, problemi med vrstniki, videz …), za katerega smo v naslednjih treh dneh iskali rešitev. Zvečer pa smo se s skupinami odpravili v mesto, kjer smo skozi igro, ki jo je pripravil profesor medijske šole, bolje spoznali mesto Helsinki. Nato smo se vrnili nazaj v dom, si pripravili večerjo in se družili.

V torek, sredo in četrtek je potekalo delo po skupinah. Ni bilo tako preprosto, kot se nam je sprva zdelo, saj se navade najstnikov iz posameznih državi precej razlikujejo. Bilo pa je tudi zabavno, saj smo spoznali navade in običaje ljudi iz drugih držav in se skozi to naučili, da smo si ljudje sicer podobni, a se vendarle razlikujemo po malenkostih. Po končanem skupinskem delu smo povzeli, kaj smo tisti dan naredili, se pogovorili, če smo zadovoljni z delom in kaj bomo delali naslednji dan. Zvečer smo se odpravili na prostočasne aktivnosti. V torek je bila na vrsti »zimska pravljica«, kjer smo pili sok iz ledenih kozarcev in si ogledali različne tipe iglujev, v četrtek pa smo se zabavali na trampolinih v Rush Helsinki.

V petek smo po skupinah predstavili svoje rešitve. Oblikovali smo bodisi internetno stran, npr. o tem, kako izboljšati spanje, ali pa si zamislili, da bi naredili aplikacijo, ki bi bila v pomoč najstnikom, npr. aplikacija, ki ti pomaga pri organiziranju časa. Po predstavitvah smo se še zadnjič zbrali skupaj in razpravljali o tem, kaj smo se naučili ter kaj smo dosegli. Preostali del dneva je bil namenjen druženju in poslavljanju. Še zadnjič smo skupaj odšli v središče mesta, v mestni muzej, kjer smo si ogledali zgodovino Helsinkov. Zvečer pa smo se zabavali, pogovarjali in bili žalostni, ker je teden tako hitro minil.

Projektni teden je bil poučen in zabaven. V soboto smo se še zadnjič objeli in se odpravili na letalo. Po eni strani nismo hoteli, da se teden konča, po drugi pa smo bili veseli, da se vračamo nazaj domov.

Avtor/-ica prispevka: Cirila Lapajne, 3. L

25. obletnica slovenske mreže zdravih šol

Do zadnjega kotička polna šolska dvorana je prisluhnila iskrenim besedam predavateljice Petre Škarja, z naslovom: Česar nas niso naučili v šolah. Petra Škarja je podjetnica z neukrotljivimi idejami, pisateljica izjemnih knjižnih del, ljubiteljica narave in potovanj ter ženska z nesluteno globino. Predavanju so sledile inovativne predstavitve poslovnih načrtov dijakov 4. L in 4. Fb, ob raziskovanju še neraziskanih možnosti poslovnih poti.

Avtor/-ica prispevka: Sabina Turšič, prof.

Pogled zobotehnika na implantate

V sredo, 12. 12. 2018, so imeli dijaki oddelkov 4. Za in 4. Zb v okviru interesnih dejavnosti strokovno predavanje Implantati.

Namen predavanja je bil dijake seznaniti s pomenom zobnih vsadkov za pacienta z brezzobo čeljustjo, z uporabnostjo implantatov v togi vezavi s kronskimi sidri in kot nadomestilo za manjkajoči zob v sklenjeni zobni vrsti.

Predavatelj ANDREJ LAZIĆ, zobotehnik, lastnik zasebnega zobotehničnega laboratorija v Ljubljani, je s pomočjo power – point predstavitve dijakom pokazal in razložil celotni postopek izdelave zobnih vsadkov. Seznanil jih je z najpogosteje uporabljenimi vrstami na slovenskem tržišču, njihovimi prednostmi in slabostmi. Po besedah predavatelja je pri odločitvi za implantat prisotnih več dejavnikov tveganja. V primerih, da telo sprejme tujek in je prisotna temeljita ustna higiena, da je pacient nekadilec in da zdravstveno stanje nosilnega kostnega tkiva dopušča vstavitev zobnega nadomestka, le ta predstavlja funkcionalen in estetsko dovršen zobni nadomestek. Žal je cena še vedno zelo visoka in zato ni dostopna vsakemu pacientu.

Predavatelj je med predavanjem večkrat omenil novejše tehnologije v zobni protetiki (CAD – CAM tehnologijo) in poudaril, da je kljub računalniški izvedbi oblikovanja zob potrebnih veliko izkušenj s klasično izdelavo protetičnih nadomestkov in popolno znanje morfološkega oblikovanja zob.

Avtor/-ica prispevka: Poldka Žavbi, prof.

Nacionalni posvet v počastitev 25. obletnice Slovenske mreže zdravih šol

Za 25. obletnico Slovenske mreže zdravih šol so se na nacionalnem posvetu, 7. 11. 2018, v Zrečah predstavile Zdrave šole vseh slovenskih regij.

Ljubljansko regijo so med drugimi izbranimi šolami zastopale štiri dijakinje naše šole iz 2. ZB oddelka pod mentorstvom Kristine Sernec. Predstavile so nalogo z naslovom Določanje koncentracije C-vitamina v pomarančnem soku. Predstavile so primerjavo koncentracije C-vitamina v sveže izstisnjenem in industrijskem soku.

Avtor/-ica prispevka: Kristina Sernec, prof.

Ljubljanski maraton 2018

Učitelji in drugi delavci šole skrbimo za svojo zdravje in rekreacijo. Tudi letos smo se udeležili Ljubljanskega maratona 2018. S svojo vztrajnostjo smo dokazali, da tudi dež za nas ni bil ovira.

Avtor/-ica prispevka: Kristina Sernec, prof.

Kakovostni strokovni učbeniki za mlade

Kakovostni učbeniki za mlade, ki so vključeni v poklicno in strokovno izobraževanje, so zanje izredno pomembni, saj jih ne spremljajo samo v šoli, ampak tudi kasneje v poklicnem življenju.

V Debatni kavarni na Slovenskem knjižnem sejmu sta na temo Prispevek kakovostnih strokovnih učbenikov k bralni pismenosti sodelovali Irena Svoljšak Mežnaršič in bivša dijakinja v programu KT Pia Polič.

Avtor/-ica prispevka: Manja Mlakar Medved, prof.

Priporočila proti raku naj ne obvisijo v zraku

Osem šol ljubljanske regije in Zveza slovenskih društev za boj proti raku bomo v triletnem projektu »Evropski kodeks proti raku – Priporočila proti raku naj ne obvisijo v zraku« širili priporočila Kodeksa, jih upoštevali in tako po svojih močeh prispevali k zmanjševanju raka v Sloveniji.

Skoraj polovico vseh rakov bi namreč lahko preprečili z zdravim življenjskim slogom – v Sloveniji bi to pomenilo kar 7000 manj diagnoz letno! Strokovno dokazana priporočila preprečevanja raka so zbrana v Evropskem kodeksu proti raku.

Tudi naša šola se je odločila za sodelovanje v triletnem projektu, ki ga vodi Zveza slovenskih društev za boj proti raku. Izbrali smo 40 dijakov – ambasadorjev Kodeksa, ki se bodo izobrazili o tem dokumentu, informacijo o njem širili med svojimi vrstniki in domačimi ter skupaj oblikovali in vodili akcije ozaveščanja o možnostih preprečevanja raka in o zdravem načinu življenja. Projekt financira Ministrstvo za zdravje RS.

Za več informacij obiščite: www.priporocila.si, www.facebook.com/priporocilaprotiraku.

5. raziskovalni tabor za nadarjene dijake

V sredo, 19. 9. 2018, se je dan za nekatere dijake in profesorje naše šole začel drugače kot po navadi. Ob sedmih zjutraj smo se namreč polni radovednosti odpeljali proti Kočevju. Tam je potekal peti, že tradicionalni, tabor za nadarjene dijake. Nosil je naslov MED-MEDVED. Udeležilo se ga je 24 dijakov in 4 profesorji: Zdenka Dimnik, Sabina Povhe Lenart, Viljemka Kopčavar in Brane Lušina.
Takoj ob prihodu v Kočevje smo se nastanili v hostlu Bearlog, kjer smo takoj izkusili domačnost in radodarnost. Pot smo nadaljevali do Kočevske Reke, od koder smo se s posebnim avtobusom odpeljali do bunkerja Škrilj, ki je bil dolga leta strogo varovana skrivnost. Nato smo obiskali Reško jezero in se odpravili na naravoslovno učno pot. Pot se je nadaljevala do občine Kostel, natančneje do gradu Kostel. Uživali smo v ogledu in razgledu. Za zaključek smo obiskali še ranč Marina, kjer so se nekateri celo povzpeli na konjski hrbet. Večer je bil čas za spoznavanje, delavnice in zabavo.

Naslednji dan nas je čakal podvig, saj smo se z vodičem odpravili raziskovat pobočje Stojne. Na poti, ki je trajala okoli 5 ur, smo obiskali 4 različne vrhove. Na enem izmed njih so bile celo razvaline gradu Fridrihštajn. Kosilo nas je čakalo v lovski koči. Od tam so se nekateri odpravili še v Ledeno jamo. Po vrnitvi v hostel je sledila večerja, nato pa delavnice. Prav vsak se je potrudil, da je bil nekako koristen in kmalu so se pokazali rezultati. Dišalo je po piškotih, milo je bilo narejeno, prav tako tudi hidrolat, žvečilni gumiji in mnogi plakati ter drugi izdelki.

Tretji dan je bil mirnejši. Ogledali smo si mesto Kočevje, najpogumnejši pa so se kopali v jezeru. Po kosilu smo se polni vtisov, novega znanja in prijetne utrujenosti odpravili proti šoli.
V imenu vseh lahko rečem, da smo hvaležni spremljevalnim profesorjem, ravnateljici in vodstvu šole, ki so nam omogočili izvedbo tabora. Posebna zahvala gre profesorici Sabini Turšič, ki je podarila med in posodila mnogo predmetov, uporabljenih na razstavi. Prav tako pa tudi butični trgovini Devur, ki izdeluje čudovite lesene izdelka. Najdete jo lahko v starem mestnem jedru Ljubljane (Mestni trg 12). Hvala tudi vsem udeležencem. Zaradi vsakega izmed vas je bil tabor boljši.

Šolsko leto:

Kategorije: