2. letnik

Projektno delo v 2. letnikih v šolskem letu 2013/14

Projektno delo v 2. letnikih

Program zobotehnik

Dijaki 2. Za oddelka so se pri praktičnem usposabljanju odločili, da bodo za projektno delo staršem predstavili materiale, ki jih uporabljajo pri izdelavi zob. Prikazali in opisali so jim materiala Chromasit in Adoro ter postopke izdelave. Ob zaključku so se jim lepo zahvalili in jim ponudili pecivo, ki so ga sami spekli. Upajo, da bo predstavitev tudi drugo leto tako zanimiva.

V 2. Zb so dijaki staršem opisali potek izdelave fasetirane prevleke s prostim incizalim robom, ter njene značilnosti. Dijaki so s tem projektnim delom pridobili nova znanja in spoznali še druge načine izdelave fasetiranja, in sicer z Adoro postopkom. Da bi bila predstavitev bolj razumljiva, so jim pripravili še zloženko, ki vsebuje slovarček neznanih besed, ter se posladkali z raznovrstnimi slaščicami, ki so jih spekle pridne dijakinje.

Zapisala: Urška Raduha in Vid Jaksetič

Program tehnik laboratorijske biomedicine

V 2. TLB so se dijaki razdelili v tri skupine glede na predmete. Pri medicinski mikrobiologiji so raziskali kakšne učinke imajo zobna pasta, vlažilni robčki, razkužila, trdna in tekoča mila na mikroorganizme. Ugotovitve so predstavili pred starši, ter jim pokazali na kakšen način delujejo. Pri predmetu laboratorijska biomedicina so posneli film o nosečnosti, ter njenih razvojnih stopnjah. Povprašali so različne starostne skupine otrok, kaj vedo o nosečnosti. Zelo so se razveselili odgovorov, saj so ugotovili, da imajo že predšolski otroci kar nekaj znanja na tem področju. Nekatere dedno pogojene in dedne bolezni pa so spoznavali pri predmetu biokemija celice z anatomijo in fiziologijo. Bolezni, ki so jih izbrali, so jim bile zelo blizu, ker jih imajo nekateri njihovi sorodniki. Pri letošnjem projektnem delu so dijaki spoznali ogromno novega. V primerjavi z lanskim letom so bili bolj samozavestni. Vsi pa so prepričani, da bodo v tretjem letniku še bolj samostojni in s ponosom stali za svojimi izdelki.

Zapisala: Špela Buneto

Program kozmetični tehnik

Dijakinje programa kozmetični tehnik obeh oddelkov so se odločile, da bodo predstavile  manikiro. Pri praksi so se naučile celotnega postopka, ki vključuje: analizo kože in nohtov, piljenje, poliranje, masažo, parafinsko kopel in lakiranje. Večji poudarek so dale na lakiranje nohtov in poslikavo. Vsaka dijakinja je pripeljala dva modela, na katerih je izvajala celoten postopek. Modeli so bili zadovoljni z delom, hkrati pa tudi želji in odprti za nova znanja, ki so jih dijakinje pridobile na šoli na tem področju. Na koncu, ko se je predstavitev končala, so se še posladkali z dobrimi slaščicami.

Zapisale: Maja Zavodnik, Simona Maček, Lea Bole, Tamara Bogičević, Nika Peternel in Monika Kozlevčar

Program farmacevtski tehnik

Dijaki 2. Fa so imeli predstavitev projektnega dela z naslovom Vpliv zunanjih dejavnikov na naš organizem. Delo je bilo povezano s predmetom anatomija in fiziologija. ­­­­Dijaki so se razdelili v pet skupin, vsaka skupina pa je imela svoj naslov. Ti naslovi so bili poučni in hkrati zanimivi: mikroelementi, voda, gibanje, sladkor ter koža. Znotraj skupine je vsak posameznik delal tako, da je bil stalno povezan z drugimi člani skupine. V predstavitev so vključili tudi raziskovanje, kako vplivajo določeni dejavniki na naše telo. Pripravili so tudi anketo na določeno temo. Ob koncu raziskovanja so ugotovitve združili v eno skupno predstavitev. Ob koncu so bili starši postreženi s piškoti in pecivom brez sladkorja, čajem iz rmana in osvežilnimi pijačami.

Tako kot vsako leto je tudi letos na šoli  potekalo projektno delo v posameznih razredih. Tudi razred 2. Fb se je razdelil v dve skupini pri dveh različnih predmetih, laboratorijsko delo v farmaciji in mikrobiologija. Odločili so se za temo, ki se imenuje: jemanje zdravil v času zime. Naredili so anketo za starejše, v večini so bili to njihovi starši. V vprašalniku so bila postavljena osnovna vprašanja, kot na primer: starost, spol, vrsta zdravil … Druga skupina je izbrala temo:  primerjava gnitja jabolk. Izvedli so poskus in tako primerjali hitrost gnitja med kupljenim in domačim jabolkom. Ugotovili so, da so domača ter že prej ’poškodovana´ jabolka hitreje zgnila. Na predstavitvi se je vse dobro izteklo, dijaki pa so se naučili veliko novega. Zdaj lahko novo znanje uporabljajo v vsakdanjem življenju

Projekt z naslovom Candida Albicans so opravile dijakinje oddelka 2. Fc. Prva skupina je predstavile z mikrobiološkega vidika, in sicer je predstavila uporabnost gliv in kvasovk, ter težave, ki jih povzroča ljudem. Druga ekipa pa je predstavila candido z vidika farmacije. Tu pa je projekt predstavljal bolezni in težave candide, njene značilnosti, bolezenske znake, kako lahko sami preverimo ali imamo glivo candido in še prehrano s katero zdravimo. Starši so se projekta udeležili v velikem številu in bili s projektom zelo zadovoljni, saj je tema poučna in uporabna za vse.

Zapisali: Petra Križanič, Sara Smej, Klara Briševac in Dajana Dandić

Povezane informacije