1. letnik

Projektno delo v 1. letnikih: Zdrav človek in čisto okolje – vrednoti za vse čase

Dijaki so se razdelili v skupine po posameznih predmetih in si skupaj z mentorji izbrali zanimive teme. Projektno delo so predstavili staršem. V nekaterih oddelkih so poskrbeli tudi za glasbeno popestritev in se na koncu posladkali z domačimi dobrotami.

Pri matematiki so dijaki pripravili anketo o zdravju ali preučevali, kako dobro smo ekološko ozaveščeni, in predstavili, da je zelo pomembno ločevati odpadke in skrbeti za naravo. V farmacevtskem programu so se odločila za zlati rez. Izvedeli so, da je to razmerje možno opazovati v vsakdanjem življenju.

Skupine pri angleščini so staršem pripravila skeč na temo zdrava prehrana ali zaigrale krajšo besedno igro, ki se je odvijala v restavraciji. Dijaki so se lahko odločili tudi za predstavitev učinkov toplo grednih plinov in zdravo prehrano.

Skupine pri športni vzgoji so opravile raziskavo o športnih navadah, zdravem življenju in razvadah dijakov na naši šoli. Ugotovili so, da so dijaki 1. letnikov bolj športno aktivni kot dijaki 4. letnikov. Vendar se večina anketirancev prizadeva jesti zdravo in domačo hrano.

Pri geografiji so raziskovali brke. Predstavili so nekaj najbolj slavnih ljudi z brki, ki so se zapisali v zgodovino in raznolikost brkov po svetu. Predstavili so tudi mesec november, ki ga imenujemo mesec brkov.

Skupine pri zgodovini so predstavile zanimive ter pomembne dogodke v letu 1998. Sprehodili so se skozi leto 1998 z dogodki iz sveta astronomije, športa, glasbe… predstavili pa so tudi nekaj najpomembnejših ljudi v tem letu.

Pri fiziki je sledila predstavitev ionizirajočega sevanja, UV – svetlobe in rentgenske svetlobe ter učinek le teh na naše telo in zdravje.

Ozon in tanjšanje ozonskega plašča je bila tema pri kemiji. Dijaki so predstavili, kako se lahko zaščitimo pred nevarnim UV sevanjem, še posebej v prihajajočih toplih mesecih.

Za fotografiranje in sestavo poročila za spletno stran so poskrbele skupine pri informatiki.

Skupine pri slovenščini so sestavile povezovalno besedilo in predstavitev za starše tudi povezovale. Oblikovale so vabilo in na koncu iz povzetkov posameznih skupin napisale poročilo.

Dijaki so zapisali, da so med projektnim delom uživali in se marsikaj novega naučili. Predvsem jim je bilo všeč skupinsko delo.

Povezane informacije