3. letnik

Projektno delo v 3. letnikih v šolskem letu 2013/14

Projektno delo v 3. letniku programa zobotehnik

Na predstavitvi so dijaki svoje starše seznanili s postopkom izdelave totalne proteze in z razlikami med klasičnim načinom kivetiranja in IVOCAP sistemom. To je poseben sistem izdelave totalne proteze, ki je bolj kakovosten.

Dijaki so pri praktičnem pouku s tem pridobili nova znanja in spoznali še druge načine izdelave totalne proteze. Da pa starši niso odšli lačni domov, so dekleta spekla sladka peciva.

Avtor/-ica prispevka: Ema Sotenšek Prcač , Ksenija Janc, Valentina Horjak in Luka Preradovič

Projektno delo v 3. letniku programa farmacevtski tehnik

Dijaki oddelka 3. Fa so se razdelili v dve skupini. Prva je izbrala temo Konoplja pod mentorstvom prof. Nadje Prijatelj. V predstavitvi, ki je potekala kot oddaja, so izvedeli veliko pozitivnih in negativnih lastnosti konoplje, od njenih učinkov na človeka in živali, pa vse do njene uporabe v vsakdanjem življenju. Druga skupina je pod vodstvom prof. Marije Čerin predstavila delo v lekarni s poudarkom na komunikaciji s težavnimi strankami. Konec predstavitve so popestrili s kratkim filmom, v katerem so prikazali izdelavo kreme med praktičnim poukom.

V oddelku 3. Fb so dijaki predstavili projektno delo na temo Las in sivenje ter Sintezne barve za lase. Starši so se odzvali v lepem številu in povedali, da je bilo zelo zanimivo in poučno.

Dijakinje 3. Fc oddelka so si izbrale naslov: »Ali so sirupi še priljubljena farmacevtska oblika?« Zbirale so podatke o sirupih brez recepta, naredile anketo in nekatere so se podale na teren ter v lekarnah povprašale, katere sirupe ljudje najraje kupujejo. Ugotovile so, da sirupi niso več tako priljubljena farmacevtska oblika kot nekoč. Večina se zanese na tablete.

Avtor/-ica prispevka: Tjaša Šeliga in Tina Treven

Projektno delo v 3. letniku programa tehnik laboratorijske biomedicine

Projektno delo v 3. letniku programa tehnik laboratorijske biomedicine

Dijaki so se razdelili v dve skupini. Prva je delala pri profesorici Ivani Belasić, pri predmetu medicinska biokemija, druga pa pri profesorici Bredi Pivk, pri predmetu laboratorijska hematologija. Prva se je odločila, da bo posnela filmček, ki natančno in šaljivo predstavi, kaj se učimo pri tem predmetu in kako znanje povezujemo z drugimi predmeti.  Člani druge skupine so posamezne naloge opravili, posneli in napisali kratek sestavek.

Menim, da je bila staršem predstavitev všeč, saj je bila kratka in razumljiva, sledila ji je  pogostitev. Skupno delo nas je še bolj povezalo.

Avtor/-ica prispevka: Laura Foršek, 3. L

Projektno delo v 3. letniku programa kozmetični tehnik

V četrtek, 23. 1. 2014, so dijakinje 3. Ka in 3. Kb svojim staršem predstavile projektno delo. Ker se izobražujejo v programu kozmetični tehnik, so se odločile za temo, ki jim je najbolj pisana na kožo. Odločile so se za predstavitev pedikure. Že v preteklih mesecih –oktober, november in del decembra so v šolo pripeljale modele, na katerih so pedikuro izvedle, v četrtek pa so celoten postopek teoretično predstavile staršem. Dijakinja Karmen Hribar je zapisala: »Med predstavitvijo projekta smo uživale, prav tako pa tudi naši starši. Ker smo dekleta zelo pridna, smo spekla nekaj peciva, katerega smo ponudile staršem in tako je bilo vse skupaj še toliko bolj zabavno.«

Avtor/-ica prispevka: Karmen Hribar, Nina Dolničar in Maša Jerman

Povezane informacije