Učitelji

Govorilne ure, zadolžitve in kontaktni podatki učiteljev

ZBORNICA

01 300 72 42
01 300 72 43

V času govorilnih ur so učitelji dosegljivi v zbornici.

BIZJAK, Silvo
Predmeti:
MAT

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: po 8.25-9.10

CERAR, Aleš
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: PE 11.20-12.05

CIGULA, Mateja
Predmeti:
UME

Zadolžitve:
razredničarka 1. Fa

Govorilne ure: ČE 10.30-11.15

CIMPERMAN, Saša
Predmeti:
ŠVZ

Zadolžitve:
razredničarka 1. Ka

Govorilne ure: PO 13.00-13.45

ČALIĆ, Petra
Predmeti:
MAT, IKT

Zadolžitve:
razredničarka 3. Za

Govorilne ure: PO 10.30-11.15

ČERIN, Marija
Predmeti:
OZD, ILS

Zadolžitve:
org. PUD v prog. FT

Govorilne ure: če 10.30-11.15

DIMNIK, Zdenka
Predmeti:
GEO, ZGO

Zadolžitve:
razredničarka 4. Zb

Govorilne ure: to 14.55-15.40

DOBERŠEK, Helena
Predmeti:
ANG

Zadolžitve:
razredničarka 3. Zb

Govorilne ure: TO 13.50-14.35

DRENIK TROP, Polona
Predmeti:
POD, VZD, TPP

Zadolžitve:
razredničarka 3. Kb

Govorilne ure: TO 13.50-14.35

ERJAVEC, Bojan
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: ČE 10.30-11.15

FABJAN, Simon
Predmeti:
FIP, DAP, IZP

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: TO 11.20-12.05

FAJDIGA, Polona (nadomeščanje Neje Markelj)
Predmeti:
ŠVZ

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: TO 10.30-11.15

FERLIC, Karla
Predmeti:
NEM

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: to 13.00-13.45

FORTE, Romana
Predmeti:
ANG

Zadolžitve:
/

Govorilne ure: TO 12.10-12.55

GABROVŠEK, Ljubica
Predmeti:
OZD, KIZ

Zadolžitve:
razredničarka 3. Fa

Govorilne ure: to 12.10-12.55

GOLC, Lidija
Predmeti:
SLO

Zadolžitve:
razredničarka 1. Zb, koord. kultur. dejavnosti

Govorilne ure:    

GORJAN, Alenka
Predmeti:
SOM, KBK, ZVZ

Zadolžitve:
razredničarka 2. Kb,

Govorilne ure: to 9.15-10.00

GRADIŠAR, Tina
Predmeti:
KEM

Zadolžitve:
razredničarka 1. Za

Govorilne ure: po 14.55-15.40

GRGUR, Vesna
Predmeti:
MBE, MMB, PML

Zadolžitve:
razredničarka 2. L, org. PUD 2. TLB

Govorilne ure: pe 10.30-11.15

HAFNER, Marijan
Predmeti:
MAT

Zadolžitve:
razrednik 4. Fa

Govorilne ure: pe 9.15-10.00

HORVAT, Ksenija
Predmeti:
SLO

Zadolžitve:
razredničarka 3. Fb

Govorilne ure: to 11.20-12.05

HORZELENBERG, Mirjam
Predmeti:
MAT

Zadolžitve:
razredničarka 3. Fc

Govorilne ure: pe 8.25-9.10

JURJEC ŽMAVC, Lučka
Predmeti:
ANG

Zadolžitve:
razredničarka 4. Ka

Govorilne ure: če 11.20-12.05

KASTELIC, Uroš
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: ČE 13.50-14.35

KIRBIŠ SREBOTNIK, Irena
Predmeti:
PRA-LTP

Zadolžitve:
-

Govorilne ure:    

KOČEVAR KORBAR, Mojca
Predmeti:
ANG

Zadolžitve:
razredničarka 1. Fb

Govorilne ure: sr 10.30-11.15

KOGOVŠEK GRUBELIĆ, Darja
Predmeti:
KNO, KNT, LIČ, PED, MAN, MAS, KNE

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: to 12.10-13.00

KOLMANČIČ, Mateja
Predmeti:
KNO, KNT, LIČ, PED, MAN, MAS, VEL

Zadolžitve:
razredničarka 1. Kb, koord. CIDESCO

Govorilne ure: če 11.20-12.05
01 300 72 68

KOPČAVAR, Viljemka
Predmeti:
BIO, SOM, KBK, GEN, ANF

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: sr 14.55-15.40

KORITNIK, Jurij
Predmeti:
SLO

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: če 11.20-12.05

KRALJ, Benjamin (nadomeščanje Cvetke Lipoglavšek)
Predmeti:
FIZ

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: to 10.30-11.15

KUJAVEC, Darinka
Predmeti:
ŠVZ

Zadolžitve:
razredničarka 1. Fc

Govorilne ure: po 13.50-14.35

LAPUH, Ida
Predmeti:
RDN, BIO, VZD

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: po 14.55-15.40

LAVRIČ, Vesna
Predmeti:
SLO

Zadolžitve:
razredničarka 2. Fa

Govorilne ure: to 10.30-11.15

LETONJA, Jasmina
Predmeti:
FIP, DAP, IZP

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: TO 11.20-12.05

LIPOGLAVŠEK, Cvetka
Predmeti:
FIZ

Zadolžitve:
-

Govorilne ure:    

LUŠINA, Branko
Predmeti:
ŠVZ

Zadolžitve:
razrednik 2. Fc, mentor ŠŠD

Govorilne ure: to 10.30-11.15

MAGDEVSKA, Suzana
Predmeti:

Zadolžitve:
Pomoč dijakom pri učenju

Govorilne ure:    

MAGDEVSKI, Zlatko
Predmeti:
IKT

Zadolžitve:
razrednik 4. L

Govorilne ure: PO 10.30-11.15

MARKELJ, Neja (na porodniškem dopustu)
Predmeti:
ŠVZ

Zadolžitve:
-

Govorilne ure:    

MLAKAR MEDVED, Manja
Predmeti:
VZD

Zadolžitve:
organizatorka izobraževanja odraslih

Govorilne ure: po 12.10-12.55

MOLEK, Uroš
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: če 10.30-11.15

NOVOSELEC, Mojca
Predmeti:
MAT

Zadolžitve:
razredničarka 2. Zb

Govorilne ure: če 11.20-12.05

OŽBOLT, Karmen
Predmeti:
ANG

Zadolžitve:
razredničarka 1. L, mentorica dijaške skupnosti

Govorilne ure: to 12.10-12.55

PERINČIČ MANFREDA, Jasna
Predmeti:
MGN, FIP, DAP, IZP

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: PO 12.10-12.55

PETEK, Angela
Predmeti:
FIZ

Zadolžitve:
tajnica ŠMK

Govorilne ure: sr 10.30-11.15
01 300 72 52

PETKOVŠEK, Tina
Predmeti:
PSI, KOM

Zadolžitve:
razredničarka 4. Kb

Govorilne ure: sr 10.30-11.15

PIVK, Breda
Predmeti:
MBE, LHT, PML, FKM, PRO

Zadolžitve:
org. PUD 3. TLB, koord. raziskovalnega dela

Govorilne ure: to 9.15-10.00

POVHE LENART, Sabina
Predmeti:
KEM, PRA-LDF, FKM

Zadolžitve:
razredničarka 3.L

Govorilne ure: sr 9.15-10.00

PRIJATELJ, Nadja
Predmeti:
RDN, ILS

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: po 10.30-11.15

ROGELJ, Anja
Predmeti:
KNO, KNT, LIČ, PED, MAN, MAS,

Zadolžitve:
razredničarka 2. Ka

Govorilne ure: to 10.30-11.15

RUPNIK, Andreja
Predmeti:
KEM, FKM

Zadolžitve:
razredničarka 3. Ka

Govorilne ure: to 11.20-12.05

SEDLAR, Valerija
Predmeti:
ZMT, FIP, TOP, DAP, PMZ

Zadolžitve:
razredničarka 2. Za

Govorilne ure: pe 8.25-9.10

SERNEC, Kristina
Predmeti:
BAF, BIO, ANF, VZD

Zadolžitve:
razredničarka 4. Za

Govorilne ure: TO 8.25-9.10

SVOLJŠAK MEŽNARŠIČ, Irena
Predmeti:
KIZ, PMK

Zadolžitve:
pomočnica ravnateljice

Govorilne ure: to 13.50-14.35
01 300 72 67

ŠILC, Maja
Predmeti:
SKO, KIZ, SOM

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: po 11.20-12.05

ŠIMIC ZORE, Marta
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: pe 11.20-12.05

ŠTRALLEGER, Silvo
Predmeti:
AZD, OZD, LDF, PMF

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: pe 12.10-12.55

ŠTRUMBL, Nina (nadomeščanje Lidije Golc)
Predmeti:
SLO

Zadolžitve:
razredničarka 1. Zb

Govorilne ure: ČE 10.30-11.15

ŠVEGL, Matej
Predmeti:
ŠVZ

Zadolžitve:
razrednik 4. Fc

Govorilne ure: to 8.25-9.10

TOMŠIČ ISKRA, Nevenka
Predmeti:
SLO

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: po 10.30-11.15

TRDAN, Vanda
Predmeti:
ZGO

Zadolžitve:
razredničarka 2. Fb, koord. mednarodne dejavnosti

Govorilne ure: če 13.00-13.45
01 300 72 80

TURŠIČ, Sabina
Predmeti:
KNO, KNT, LIČ, PED, MAN, MAS,

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: to 10.30-11.15

VADNOV, Valerija
Predmeti:
FIZ

Zadolžitve:
pom. ravnateljice, koord. interesnih dejavnosti

Govorilne ure: sr 11.20-12.05
01 300 72 50

VENIGER, Neda
Predmeti:
LDF, ZDR, ILS

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: to 14.55-15.40

VONČINA, Petra
Predmeti:
SLO

Zadolžitve:
razredničarka 4. Fb

Govorilne ure: sr 12.10-12.55

VRHOVNIK, Katarina
Predmeti:
ZDR, BOF, OZD, LDF

Zadolžitve:
Razredničarka 4. Fb

Govorilne ure: pe 12.10-12.55

ZAVEC, Sara
Predmeti:
MBK, PML, PRO, LTP, ZEK

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: po 12.10-12.55

ŽAVBI, Poldka
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP

Zadolžitve:
org. PUD v programu ZT, vodja tima Zdrave šole

Govorilne ure: če 10.30-11.15