Učitelji

Govorilne ure, zadolžitve in kontaktni podatki učiteljev

ZBORNICA

01 300 72 42
01 300 72 43

V času govorilnih ur so učitelji dosegljivi v zbornici.

BIZJAK, Silvo
Predmeti:
MAT

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: SR 12.10-12.55

BRODAR-KAPLJA, Sabina (nadomeščanje Tine Petkovšek)
Predmeti:
PSI, KOM

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: SR 10.30-11.15

CERAR, Aleš
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: PE 12.10-12.55

CIGULA, Mateja
Predmeti:
UME

Zadolžitve:
razredničarka 2. L, koordinatorka kulturnih dejavnosti

Govorilne ure: PE 10.30-11.15

CIMPERMAN, Saša
Predmeti:
ŠVZ

Zadolžitve:
razredničarka 3. Ka

Govorilne ure: PO 12.10-12.55

ČALIĆ, Petra
Predmeti:
MAT, IKT

Zadolžitve:
razredničarka 1. Za

Govorilne ure: SR 12.10-12.55

ČERIN, Marija
Predmeti:
OZD, ILS

Zadolžitve:
org. PUD v prog. FT

Govorilne ure: TO 12.10-12.55

DIMNIK, Zdenka
Predmeti:
ZGO, GEO

Zadolžitve:
razredničarka 3. Za

Govorilne ure: PO 12.10-12.55

DOBERŠEK, Helena
Predmeti:
ANG

Zadolžitve:
razredničarka 2. Kb

Govorilne ure: SR 9.15-10.00

DRENIK TROP, Polona
Predmeti:
POD, VZD, VZD-PP

Zadolžitve:
razredničarka 1. Kb

Govorilne ure: PO 9.15-10.00

ERJAVEC, Bojan
Predmeti:
FIP, DAP, IZP

Zadolžitve:

Govorilne ure: ČE 11.20-12.05

FABJAN, Simon
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP

Zadolžitve:
org. PUD v programu ZT

Govorilne ure: PE 11.20-12.05

FERLIC, Karla
Predmeti:
NEM

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: PO 10.30-11.15

FORTE, Romana
Predmeti:
ANG

Zadolžitve:
razredničarka 4. Za

Govorilne ure: PE 10.30-11.15

GABROVŠEK, Ljubica
Predmeti:
OZD, KIZ

Zadolžitve:

Govorilne ure: PE 12.10-12.55

GOLC, Lidija
Predmeti:
SLO

Zadolžitve:
razredničarka 3. Zb, koordinatorka kulturnih dejavnosti

Govorilne ure: PO 11.20-12.05

GORJAN, Alenka
Predmeti:
SOM, KBK, ZVP, ZVZ, BIO

Zadolžitve:
razredničarka 1. Ka

Govorilne ure: ČE 10.30-11.15

GRADIŠAR, Tina
Predmeti:
KEM, PRA-LDF

Zadolžitve:
razredničarka 1. Fb

Govorilne ure: TO 10.30-11.15

GRGUR, Vesna
Predmeti:
MBE, MMB, PML, PRO

Zadolžitve:
org. PUD 2. TLB, razredničarka 4. L

Govorilne ure: ČE 13.50-14.35

HAFNER, Marijan
Predmeti:
MAT

Zadolžitve:
razrednik 2. Zb

Govorilne ure: SR 11.20-12.05

HORVAT, Ksenija
Predmeti:
SLO

Zadolžitve:
razredničarka 1. Zb

Govorilne ure: ČE 14.55-15.40

HORZELENBERG, Mirjam
Predmeti:
MAT

Zadolžitve:

Govorilne ure: PO 8.25-9.10

JURJEC ŽMAVC, Lučka
Predmeti:
ANG

Zadolžitve:
razredničarka 2. Fb

Govorilne ure: TO 15.45-16.30

KASTELIC, Uroš
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP

Zadolžitve:

Govorilne ure: ČE 10.30-11.15

KIRBIŠ SREBOTNIK, Irena
Predmeti:
PRA-LTP

Zadolžitve:
-

Govorilne ure:

KOČEVAR KORBAR, Mojca
Predmeti:
ANG

Zadolžitve:
razredničarka 3. Fb

Govorilne ure: SR 12.10-12.55

KOGOVŠEK GRUBELIĆ, Darja
Predmeti:
KNO, KNT, LIČ, PED, MAN, MAS, KNE

Zadolžitve:
org. PUD v prog. KT, razredničarka 4. Kb

Govorilne ure: ČE 11.20-12.05

KOLMANČIČ ŠUŠTAR, Mateja
Predmeti:
KNO, KNT, LIČ, PED, MAN, MAS, VEL

Zadolžitve:
koordinatorka za CIDESCO, razredničarka 3. Kb

Govorilne ure: TO 12.10-12.55
01 300 72 68

KOPČAVAR, Viljemka
Predmeti:
GEN, SOM, KBK, ANF

Zadolžitve:

Govorilne ure: SR 9.15-10.00

KORITNIK, Jurij
Predmeti:
SLO

Zadolžitve:

Govorilne ure: TO 10.30-11.15

KRALJ, Benjamin
Predmeti:
FIZ

Zadolžitve:
razrednik 3. Fa, mentor DS

Govorilne ure: PO 11.20-12.05

KUJAVEC, Darinka
Predmeti:
ŠVZ

Zadolžitve:
razredničarka 3. Fc

Govorilne ure: PO 13.00-13.45

LAPUH, Ida
Predmeti:
RDN, BIO, VZD

Zadolžitve:

Govorilne ure: PO 13.50-14.35

LAVRIČ, Vesna
Predmeti:
SLO

Zadolžitve:
razredničarka 4. Fa

Govorilne ure: SR 8.25-9.10

LETONJA, Jasmina
Predmeti:
MGN,FIP, TOP, IZP

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: PE 11.20-12.05

LUŠINA, Branko
Predmeti:
ŠVZ

Zadolžitve:
razrednik 4. Fc , mentor ŠŠD

Govorilne ure: PO 10.30-11.15

MAGDEVSKI, Zlatko
Predmeti:
IKT

Zadolžitve:
razrednik 2. Fc

Govorilne ure: PE 10.30-11.15

MALEŠIČ, Darja
Predmeti:
ŠVZ

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: PO 13.00-13.45

MARKELJ, Neja
Predmeti:
ŠVZ

Zadolžitve:
razredničarka 1. Fa

Govorilne ure: TO 9.15-10.00

MLAKAR MEDVED, Manja
Predmeti:
VZD

Zadolžitve:
organizatorka izobraževanja odraslih

Govorilne ure: PO 12.10-12.55

MOLEK, Uroš
Predmeti:
FIP, DAP, IZP

Zadolžitve:

Govorilne ure: ČE 11.20-12.05

NOVOSELEC, Mojca
Predmeti:
MAT

Zadolžitve:
razredničarka 4. Zb

Govorilne ure: SR 10.30-11.15

OŽBOLT, Karmen
Predmeti:
ANG

Zadolžitve:
razredničarka 3. L

Govorilne ure: PE 8.25-9.10

PERGER, Alenka (nadomeščanje Karmen Ožbolt)
Predmeti:
ANG

Zadolžitve:

Govorilne ure: PE 10.30-11.15

PERINČIČ MANFREDA, Jasna
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: ČE 13.50-14.35

PETEK, Angela
Predmeti:
FIZ

Zadolžitve:
tajnica ŠMK

Govorilne ure: ČE 11.20-12.05
01 300 72 52

PETKOVŠEK, Tina
Predmeti:
PSI, KOM

Zadolžitve:
razredničarka 4. Kb

Govorilne ure:

PIVK, Breda
Predmeti:
MBE, LHT, PML, FKM, PRO

Zadolžitve:
org. PUD 3. TLB, koord. raziskovalnega dela

Govorilne ure: TO 11.20-12.05

POVHE LENART, Sabina
Predmeti:
KEM, PRA-LDF, FKM

Zadolžitve:
razredničarka 1.L

Govorilne ure: TO 11.20-12.05

PRIJATELJ, Nadja
Predmeti:
RDN, ILS

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: PO 9.15-10.00

ROGELJ, Anja
Predmeti:
KNO, KNT, LIČ, PED, MAN, MAS, VEL

Zadolžitve:
razredničarka 4. Ka

Govorilne ure: PE 10.30-11.15

RUPNIK, Andreja
Predmeti:
KEM, FKM, PRA-LDF

Zadolžitve:
razredničarka 1. Fc

Govorilne ure: TO 11.20-12.05

SEDLAR, Valerija
Predmeti:
ZMT, FIP, TOP, DAP, PMZ

Zadolžitve:

Govorilne ure: ČE 8.25-9.10

SERNEC, Kristina
Predmeti:
BAF, BIO, ANF, VZD

Zadolžitve:
razredničarka 2. Za

Govorilne ure: TO 9.15-10.00

SVOLJŠAK MEŽNARŠIČ, Irena
Predmeti:
KIZ, PMK

Zadolžitve:
pomočnica ravnateljice

Govorilne ure: TO 13.50-14.35
01 300 72 67

ŠILC, Maja
Predmeti:
SKO, KIZ, SOM

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: ČE 9.15-10.00

ŠIMIC ZORE, Marta
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: ČE 10.30-11.15

ŠTRALLEGER, Silvo
Predmeti:
AZD, OZD, LDF, PMF

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: SR 8.25-9.10

ŠVAB, Vanja (nadomeščanje Sabine Povhe Lenart)
Predmeti:
KEM, PRA-LDF, FKM

Zadolžitve:
-

Govorilne ure:   Po dogovoru

ŠVEGL, Matej
Predmeti:
ŠVZ

Zadolžitve:
razrednik 2. Ka

Govorilne ure: PE 11.20-12.05

TOMŠIČ ISKRA, Nevenka
Predmeti:
SLO

Zadolžitve:
-

Govorilne ure: PO 12.10-12.55

TRDAN, Vanda
Predmeti:
ZGO

Zadolžitve:
razredničarka 2. Fa, koord. mednarodne dejavnosti

Govorilne ure: ČE 11.20-12.05
01 300 72 80

TURŠIČ, Sabina
Predmeti:
KNO, KNT, LIČ, PED, MAN, MAS, CMS

Zadolžitve:
vodja tima Zdrave šole

Govorilne ure: PE 10.30-11.15

VADNOV, Valerija
Predmeti:
FIZ

Zadolžitve:
pomočnica ravnateljice, koord. interesnih dejavnosti

Govorilne ure: SR 12.10-12.55
01 300 72 50

VENIGER, Neda
Predmeti:
ZDR, ILS, LDF

Zadolžitve:

Govorilne ure: ČE 11.20-12.05

VONČINA, Petra
Predmeti:
SLO

Zadolžitve:
koordinatorka kulturnih dejavnosti

Govorilne ure: ČE 9.15-10.00

VRHOVNIK, Katarina
Predmeti:
OZD, BOF, ZDR, LDF

Zadolžitve:
razredničarka 4. Fb

Govorilne ure: TO 9.15-10.00

ZAVEC, Sara
Predmeti:
MBK, PML, PRO, LTP, ZEK

Zadolžitve:

Govorilne ure: PO 10.30-11.15

ŽAVBI, Poldka
Predmeti:
FIP, DAP, IZP

Zadolžitve:
org. PUD v programu ZT

Govorilne ure: PE10.30-11.15