Učitelji

Govorilne ure, zadolžitve in kontaktni podatki učiteljev
k

ZBORNICA

  01 300 72 42
01 300 72 43

Starši in dijaki, ki želijo stopiti v stik z učiteljem, naj se nanj obrnejo preko e-pošte, da se dogovorijo za govorilno uro.

BANKO, Jaka
Predmeti:
FIZ
Zadolžitve:
Govorilne ure:
BELINC, Janja (nadomeščanje M. Šilc)
Predmeti:
SKO, KIZ
Zadolžitve:
Govorilne ure:
CERAR, Aleš
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP
Zadolžitve:
mentor dijaške skupnosti
Govorilne ure:
CIGULA, Mateja
Predmeti:
UME
Zadolžitve:
razredničarka 1. Fc, koordinatorka kulturnih dejavnosti
Govorilne ure:
CIMPERMAN, Saša
Predmeti:
ŠVZ
Zadolžitve:
razredničarka 1. Fa
Govorilne ure:
ČALIĆ, Petra
Predmeti:
MAT, IKT
Zadolžitve:
razredničarka 3. Za
Govorilne ure:
ČERIN, Marija
Predmeti:
OZD, ILS, PMF
Zadolžitve:
org. PUD v prog. FT
Govorilne ure:
DIMNIK, Zdenka
Predmeti:
ZGO, GEO
Zadolžitve:
razredničarka 2. Za
Govorilne ure:
DOBERŠEK, Helena
Predmeti:
ANG
Zadolžitve:
razredničarka 4. Kb
Govorilne ure:
DRENIK TROP, Polona
Predmeti:
POD, VZD, TPP
Zadolžitve:
razredničarka 2. Kb
Govorilne ure:
DRNOVŠEK, Mateja (nad. Vesne Jeromen)
Predmeti:
MAT
Zadolžitve:
/
Govorilne ure:
ERJAVEC, Bojan
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP
Zadolžitve:
Govorilne ure:
FABJAN, Simon
Predmeti:
FIP, DAP, IZP
Zadolžitve:
organizator PUD v programu ZT
Govorilne ure:
FERLIC, Karla
Predmeti:
NEM
Zadolžitve:
Govorilne ure:
FORTE, Romana
Predmeti:
ANG
Zadolžitve:
razredničarka 4. Fa
Govorilne ure:
GABROVŠEK, Ljubica
Predmeti:
OZD, KIZ, SKO, PMF
Zadolžitve:
razredničarka 3. Fb
Govorilne ure:
GORJAN, Alenka
Predmeti:
BIO, SOM, KBK, ZVP, ZVZ
Zadolžitve:
razredničarka 1. Ka
Govorilne ure:
GRADIŠAR, Tina
Predmeti:
KEM, PRA-LDF, ZMT-KEM
Zadolžitve:
razredničarka 1. Zb
Govorilne ure:
GRGUR, Vesna
Predmeti:
MBE, MMB, IVB
Zadolžitve:
razredničarka 4. L, org. PUD TLB
Govorilne ure:
HABE, Bernarda
Predmeti:
LHT, FKM, IVB
Zadolžitve:
Koordinatorka raziskovalnega dela
Govorilne ure:
HAFNER, Marijan
Predmeti:
MAT
Zadolžitve:
razrednik 4. Zb
Govorilne ure:
HORVAT, Ksenija
Predmeti:
SLO
Zadolžitve:
razredničarka 3. Zb
Govorilne ure:
HORZELENBERG, Mirjam (do nadaljnjega jo nadomešča Sandi Sečkar)
Predmeti:
MAT
Zadolžitve:
Govorilne ure:
HREN, Jošt
Predmeti:
ŠVZ
Zadolžitve:
razrednik 3. Fa
Govorilne ure:
JEROMEN, Vesna (porodniški dopust)
Predmeti:
MAT
Zadolžitve:
Govorilne ure:
KERIN, Andreja (do nadaljnjega nadomešča Alenko GORJAN)
Predmeti:
BIO, SOM, KBK, ZVP, ZVZ
Zadolžitve:
Govorilne ure:
KIRBIŠ SREBOTNIK, Irena
Predmeti:
PRA-LTP
Zadolžitve:
Govorilne ure:
/
 
KOČEVAR KORBAR, Mojca
Predmeti:
ANG
Zadolžitve:
Govorilne ure:
KOGOVŠEK GRUBELIĆ, Darja
Predmeti:
KNO, KNT, LIČ, PED, MAN, MAS, KNE
Zadolžitve:
razredničarka 3. Kb, organizatorka PUD v programu KT
Govorilne ure:
KOLMANČIČ ŠUŠTAR, Mateja
Predmeti:
KNO, KNT, LIČ, PED, MAN, MAS, VEL
Zadolžitve:
razredničarka 1. Kb, koordinatorka za CIDESCO, koordinatorka mednarodnega sodelovanja
Govorilne ure:
KOPČAVAR, Viljemka
Predmeti:
GEN, SOM, KBK, ANF, BIO
Zadolžitve:
razredničarka 1. Ka
Govorilne ure:
KORITNIK, Jurij
Predmeti:
SLO
Zadolžitve:
Govorilne ure:
KUJAVEC, Darinka
Predmeti:
ŠVZ
Zadolžitve:
razredničarka 1. Fb
Govorilne ure:
LAPUH, Ida
Predmeti:
RDN, BIO, VZD
Zadolžitve:
Govorilne ure:
LAVRIČ, Vesna
Predmeti:
SLO
Zadolžitve:
razredničarka 2. Fa
Govorilne ure:
LETONJA, Jasmina
Predmeti:
FIP, DAP, IZP
Zadolžitve:
Govorilne ure:
LUŠINA, Branko
Predmeti:
ŠVZ
Zadolžitve:
razrednik 2. Fc , mentor ŠŠD
Govorilne ure:
MAGDEVSKI, Zlatko
Predmeti:
IKT
Zadolžitve:
razrednik 4. Fc
Govorilne ure:
MAJDIČ, Tilen
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP
Zadolžitve:
Govorilne ure:
MALEŽIČ, Darja
Predmeti:
ŠVZ
Zadolžitve:
/
Govorilne ure:
MLAKAR MEDVED, Manja
Predmeti:
VZD, MBE
Zadolžitve:
tajnica ŠMK
Govorilne ure:
01 300 72 56
MOLEK, Uroš
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP
Zadolžitve:
Govorilne ure:
NOVOSELEC, Mojca
Predmeti:
MAT
Zadolžitve:
razredničarka 2. Fb
Govorilne ure:
OŽBOLT, Karmen
Predmeti:
ANG
Zadolžitve:
razredničarka 1. L
Govorilne ure:
PERGER, Alenka
Predmeti:
ANG
Zadolžitve:
Govorilne ure:
PERINČIČ MANFREDA, Jasna
Predmeti:
MGN, FIP, DAP, IZP
Zadolžitve:
Govorilne ure:
PETEK, Angela
Predmeti:
FIZ
Zadolžitve:
Govorilne ure:
PETKOVŠEK, Tina
Predmeti:
PSI, KOM
Zadolžitve:
Govorilne ure:
PETRIC, Katja
Predmeti:
SLO
Zadolžitve:
razredničarka 1. Za
Govorilne ure:
POVHE LENART, Sabina
Predmeti:
KEM, PRA-LDF, FKM
Zadolžitve:
razredničarka 3. L
Govorilne ure:
PRIJATELJ, Nadja
Predmeti:
RDN, ILS
Zadolžitve:
Govorilne ure:
RIBIČ, Lidija
Predmeti:
ZGO
Zadolžitve:
Govorilne ure:
ROGELJ, Anja
Predmeti:
KNO, KNT, LIČ, PED, MAN, MAS, VEL
Zadolžitve:
razredničarka 3. Ka
Govorilne ure:
RUPNIK, Andreja
Predmeti:
KEM, FKM, PRA-LDF, SKO-KEM
Zadolžitve:
razredničarka 3. Fc
Govorilne ure:
SEDLAR, Valerija
Predmeti:
ZMT, FIP, TOP, DAP, IZP
Zadolžitve:
razredničarka 4. Za
Govorilne ure:
SERNEC, Kristina
Predmeti:
BAF, BIO, ANF, VZD
Zadolžitve:
Govorilne ure:
SVOLJŠAK MEŽNARŠIČ, Irena
Predmeti:
KIZ, KIK
Zadolžitve:
pomočnica ravnateljice
Govorilne ure:
01 300 72 50
ŠILC, Maja (porodniški dopust)
Predmeti:
SKO, KIZ, SOM, KBK
Zadolžitve:
Govorilne ure:
ŠIMIC ZORE, Marta
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP
Zadolžitve:
Govorilne ure:
ŠTRALLEGER, Silvo
Predmeti:
AZD, OZD, LDF
Zadolžitve:
Govorilne ure:
ŠVEGL, Matej
Predmeti:
ŠVZ
Zadolžitve:
razrednik 4. Ka
Govorilne ure:
TOMŠIČ ISKRA, Nevenka
Predmeti:
SLO
Zadolžitve:
Govorilne ure:
TRDAN, Vanda
Predmeti:
ZGO
Zadolžitve:
ravnateljica, razredničarka 2. L
Govorilne ure:
01 300 72 47
TURŠIČ, Sabina
Predmeti:
KNO, KNT, LIČ, PED, MAN, MAS, CMS
Zadolžitve:
razredničarka 2. Ka
Govorilne ure:
VADNOV, Valerija
Predmeti:
FIZ
Zadolžitve:
pomočnica ravnateljice, koordinatorka IND
Govorilne ure:
01 300 72 50
VENIGER, Neda
Predmeti:
ZDR, ILS
Zadolžitve:
Govorilne ure:
VONČINA, Petra
Predmeti:
SLO
Zadolžitve:
razredničarka 2. Zb
Govorilne ure:
VRHOVNIK, Katarina
Predmeti:
OZD, ZDR
Zadolžitve:
razredničarka 4. Fb
Govorilne ure:
ZAVEC, Sara
Predmeti:
MBK, LTP, ZEK, IVB
Zadolžitve:
Govorilne ure:
ŽAVBI, Poldka
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP
Zadolžitve:
organizatorka PUD v programu ZT
Govorilne ure: