Učitelji

Govorilne ure, zadolžitve in kontaktni podatki učiteljev

ZBORNICA

01 300 72 42
01 300 72 43

V času govorilnih ur so učitelji dosegljivi v zbornici.

BIZJAK, Silvo
Predmeti:
MAT
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: SR 12.10-12.55
BRODAR-KAPLJA, Sabina (nadomeščanje Tine Petkovšek)
Predmeti:
PSI, KOM
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: SR 10.30-11.15
CERAR, Aleš
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: PE 12.10-12.55
CIGULA, Mateja
Predmeti:
UME
Zadolžitve:
razredničarka 2. L, koordinatorka kulturnih dejavnosti
Govorilne ure: PE 10.30-11.15
CIMPERMAN, Saša
Predmeti:
ŠVZ
Zadolžitve:
razredničarka 3. Ka
Govorilne ure: PO 12.10-12.55
ČALIĆ, Petra
Predmeti:
MAT, IKT
Zadolžitve:
razredničarka 1. Za
Govorilne ure: SR 12.10-12.55
ČERIN, Marija
Predmeti:
OZD, ILS
Zadolžitve:
org. PUD v prog. FT
Govorilne ure: TO 12.10-12.55
DIMNIK, Zdenka
Predmeti:
ZGO, GEO
Zadolžitve:
razredničarka 3. Za
Govorilne ure: PO 12.10-12.55
DOBERŠEK, Helena
Predmeti:
ANG
Zadolžitve:
razredničarka 2. Kb
Govorilne ure: SR 9.15-10.00
DRENIK TROP, Polona
Predmeti:
POD, VZD, VZD-PP
Zadolžitve:
razredničarka 1. Kb
Govorilne ure: PO 9.15-10.00
ERJAVEC, Bojan
Predmeti:
FIP, DAP, IZP
Zadolžitve:
Govorilne ure: ČE 11.20-12.05
FABJAN, Simon
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP
Zadolžitve:
org. PUD v programu ZT
Govorilne ure: PE 11.20-12.05
FERLIC, Karla
Predmeti:
NEM
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: PO 10.30-11.15
FORTE, Romana
Predmeti:
ANG
Zadolžitve:
razredničarka 4. Za
Govorilne ure: PE 10.30-11.15
GABROVŠEK, Ljubica
Predmeti:
OZD, KIZ
Zadolžitve:
Govorilne ure: PE 12.10-12.55
GOLC, Lidija
Predmeti:
SLO
Zadolžitve:
razredničarka 3. Zb, koordinatorka kulturnih dejavnosti
Govorilne ure: PO 11.20-12.05
GORJAN, Alenka
Predmeti:
SOM, KBK, ZVP, ZVZ, BIO
Zadolžitve:
razredničarka 1. Ka
Govorilne ure: ČE 10.30-11.15
GRADIŠAR, Tina
Predmeti:
KEM, PRA-LDF
Zadolžitve:
razredničarka 1. Fb
Govorilne ure: TO 10.30-11.15
GRGUR, Vesna
Predmeti:
MBE, MMB, PML, PRO
Zadolžitve:
org. PUD 2. TLB, razredničarka 4. L
Govorilne ure: ČE 13.50-14.35
HAFNER, Marijan
Predmeti:
MAT
Zadolžitve:
razrednik 2. Zb
Govorilne ure: SR 11.20-12.05
HORVAT, Ksenija
Predmeti:
SLO
Zadolžitve:
razredničarka 1. Zb
Govorilne ure: ČE 14.55-15.40
HORZELENBERG, Mirjam
Predmeti:
MAT
Zadolžitve:
Govorilne ure: PO 8.25-9.10
JURJEC ŽMAVC, Lučka
Predmeti:
ANG
Zadolžitve:
razredničarka 2. Fb
Govorilne ure: TO 15.45-16.30
KASTELIC, Uroš
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP
Zadolžitve:
Govorilne ure: ČE 10.30-11.15
KIRBIŠ SREBOTNIK, Irena
Predmeti:
PRA-LTP
Zadolžitve:
-
Govorilne ure:
KOČEVAR KORBAR, Mojca
Predmeti:
ANG
Zadolžitve:
razredničarka 3. Fb
Govorilne ure: SR 12.10-12.55
KOGOVŠEK GRUBELIĆ, Darja
Predmeti:
KNO, KNT, LIČ, PED, MAN, MAS, KNE
Zadolžitve:
org. PUD v prog. KT, razredničarka 4. Kb
Govorilne ure: ČE 11.20-12.05
KOLMANČIČ ŠUŠTAR, Mateja
Predmeti:
KNO, KNT, LIČ, PED, MAN, MAS, VEL
Zadolžitve:
koordinatorka za CIDESCO, razredničarka 3. Kb
Govorilne ure: TO 12.10-12.55
01 300 72 68
KOPČAVAR, Viljemka
Predmeti:
GEN, SOM, KBK, ANF
Zadolžitve:
Govorilne ure: SR 9.15-10.00
KORITNIK, Jurij
Predmeti:
SLO
Zadolžitve:
Govorilne ure: TO 10.30-11.15
KRALJ, Benjamin
Predmeti:
FIZ
Zadolžitve:
razrednik 3. Fa, mentor DS
Govorilne ure: PO 11.20-12.05
KUJAVEC, Darinka
Predmeti:
ŠVZ
Zadolžitve:
razredničarka 3. Fc
Govorilne ure: PO 13.00-13.45
LAPUH, Ida
Predmeti:
RDN, BIO, VZD
Zadolžitve:
Govorilne ure: PO 13.50-14.35
LAVRIČ, Vesna
Predmeti:
SLO
Zadolžitve:
razredničarka 4. Fa
Govorilne ure: SR 8.25-9.10
LETONJA, Jasmina
Predmeti:
MGN,FIP, TOP, IZP
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: PE 11.20-12.05
LUŠINA, Branko
Predmeti:
ŠVZ
Zadolžitve:
razrednik 4. Fc , mentor ŠŠD
Govorilne ure: PO 10.30-11.15
MAGDEVSKI, Zlatko
Predmeti:
IKT
Zadolžitve:
razrednik 2. Fc
Govorilne ure: PE 10.30-11.15
MALEŠIČ, Darja
Predmeti:
ŠVZ
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: PO 13.00-13.45
MARKELJ, Neja
Predmeti:
ŠVZ
Zadolžitve:
razredničarka 1. Fa
Govorilne ure: ČE 11.20-12.05
MLAKAR MEDVED, Manja
Predmeti:
VZD
Zadolžitve:
organizatorka izobraževanja odraslih
Govorilne ure: PO 12.10-12.55
MOLEK, Uroš
Predmeti:
FIP, DAP, IZP
Zadolžitve:
Govorilne ure: ČE 11.20-12.05
NOVOSELEC, Mojca
Predmeti:
MAT
Zadolžitve:
razredničarka 4. Zb
Govorilne ure: SR 10.30-11.15
OŽBOLT, Karmen
Predmeti:
ANG
Zadolžitve:
razredničarka 3. L
Govorilne ure: PE 8.25-9.10
PERGER, Alenka (nadomeščanje Karmen Ožbolt)
Predmeti:
ANG
Zadolžitve:
Govorilne ure: PE 10.30-11.15
PERINČIČ MANFREDA, Jasna
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: ČE 13.50-14.35
PETEK, Angela
Predmeti:
FIZ
Zadolžitve:
tajnica ŠMK
Govorilne ure: ČE 11.20-12.05
01 300 72 52
PETKOVŠEK, Tina
Predmeti:
PSI, KOM
Zadolžitve:
razredničarka 4. Kb
Govorilne ure:
PIVK, Breda
Predmeti:
MBE, LHT, PML, FKM, PRO
Zadolžitve:
org. PUD 3. TLB, koord. raziskovalnega dela
Govorilne ure: TO 11.20-12.05
POVHE LENART, Sabina
Predmeti:
KEM, PRA-LDF, FKM
Zadolžitve:
razredničarka 1.L
Govorilne ure: TO 11.20-12.05
PRIJATELJ, Nadja
Predmeti:
RDN, ILS
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: PO 9.15-10.00
ROGELJ, Anja
Predmeti:
KNO, KNT, LIČ, PED, MAN, MAS, VEL
Zadolžitve:
razredničarka 4. Ka
Govorilne ure: PE 10.30-11.15
RUPNIK, Andreja
Predmeti:
KEM, FKM, PRA-LDF
Zadolžitve:
razredničarka 1. Fc
Govorilne ure: TO 11.20-12.05
SEDLAR, Valerija
Predmeti:
ZMT, FIP, TOP, DAP, PMZ
Zadolžitve:
Govorilne ure: ČE 8.25-9.10
SERNEC, Kristina
Predmeti:
BAF, BIO, ANF, VZD
Zadolžitve:
razredničarka 2. Za
Govorilne ure: TO 9.15-10.00
SVOLJŠAK MEŽNARŠIČ, Irena
Predmeti:
KIZ, PMK
Zadolžitve:
pomočnica ravnateljice
Govorilne ure: TO 13.50-14.35
01 300 72 67
ŠILC, Maja
Predmeti:
SKO, KIZ, SOM
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: ČE 9.15-10.00
ŠIMIC ZORE, Marta
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: ČE 10.30-11.15
ŠTRALLEGER, Silvo
Predmeti:
AZD, OZD, LDF, PMF
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: SR 8.25-9.10
ŠVAB, Vanja (nadomeščanje Sabine Povhe Lenart)
Predmeti:
KEM, PRA-LDF, FKM
Zadolžitve:
-
Govorilne ure:   Po dogovoru
ŠVEGL, Matej
Predmeti:
ŠVZ
Zadolžitve:
razrednik 2. Ka
Govorilne ure: PE 11.20-12.05
TOMŠIČ ISKRA, Nevenka
Predmeti:
SLO
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: PO 12.10-12.55
TRDAN, Vanda
Predmeti:
ZGO
Zadolžitve:
razredničarka 2. Fa, koord. mednarodne dejavnosti
Govorilne ure: ČE 11.20-12.05
01 300 72 80
TURŠIČ, Sabina
Predmeti:
KNO, KNT, LIČ, PED, MAN, MAS, CMS
Zadolžitve:
vodja tima Zdrave šole
Govorilne ure: PE 10.30-11.15
VADNOV, Valerija
Predmeti:
FIZ
Zadolžitve:
pomočnica ravnateljice, koord. interesnih dejavnosti
Govorilne ure: SR 12.10-12.55
01 300 72 50
VENIGER, Neda
Predmeti:
ZDR, ILS, LDF
Zadolžitve:
Govorilne ure: ČE 11.20-12.05
VONČINA, Petra
Predmeti:
SLO
Zadolžitve:
koordinatorka kulturnih dejavnosti
Govorilne ure: ČE 9.15-10.00
VRHOVNIK, Katarina
Predmeti:
OZD, BOF, ZDR, LDF
Zadolžitve:
razredničarka 4. Fb
Govorilne ure: TO 9.15-10.00
ZAVEC, Sara
Predmeti:
MBK, PML, PRO, LTP, ZEK
Zadolžitve:
Govorilne ure: PO 10.30-11.15
ŽAVBI, Poldka
Predmeti:
FIP, DAP, IZP
Zadolžitve:
org. PUD v programu ZT
Govorilne ure: PE10.30-11.15