Učitelji

Govorilne ure, zadolžitve in kontaktni podatki učiteljev

ZBORNICA

01 300 72 42
01 300 72 43

V času govorilnih ur so učitelji dosegljivi v zbornici.

BIZJAK, Silvo
Predmeti:
MAT
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: po 8.25-9.10
CERAR, Aleš
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: PE 11.20-12.05
CIGULA, Mateja
Predmeti:
UME
Zadolžitve:
razredničarka 1. Fa
Govorilne ure: ČE 10.30-11.15
CIMPERMAN, Saša
Predmeti:
ŠVZ
Zadolžitve:
razredničarka 1. Ka
Govorilne ure: PO 13.00-13.45
ČALIĆ, Petra
Predmeti:
MAT, IKT
Zadolžitve:
razredničarka 3. Za
Govorilne ure: PO 10.30-11.15
ČERIN, Marija
Predmeti:
OZD, ILS
Zadolžitve:
org. PUD v prog. FT
Govorilne ure: če 10.30-11.15
DIMNIK, Zdenka
Predmeti:
GEO, ZGO
Zadolžitve:
razredničarka 4. Zb
Govorilne ure: to 14.55-15.40
DOBERŠEK, Helena
Predmeti:
ANG
Zadolžitve:
razredničarka 3. Zb
Govorilne ure: TO 13.50-14.35
DRENIK TROP, Polona
Predmeti:
POD, VZD, TPP
Zadolžitve:
razredničarka 3. Kb
Govorilne ure: TO 13.50-14.35
ERJAVEC, Bojan
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: ČE 10.30-11.15
FABJAN, Simon
Predmeti:
FIP, DAP, IZP
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: TO 11.20-12.05
FAJDIGA, Polona (nadomeščanje Neje Markelj)
Predmeti:
ŠVZ
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: TO 10.30-11.15
FERLIC, Karla
Predmeti:
NEM
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: to 13.00-13.45
FORTE, Romana
Predmeti:
ANG
Zadolžitve:
/
Govorilne ure: TO 12.10-12.55
GABROVŠEK, Ljubica
Predmeti:
OZD, KIZ
Zadolžitve:
razredničarka 3. Fa
Govorilne ure: to 12.10-12.55
GOLC, Lidija
Predmeti:
SLO
Zadolžitve:
razredničarka 1. Zb, koord. kultur. dejavnosti
Govorilne ure:    
GORJAN, Alenka
Predmeti:
SOM, KBK, ZVZ
Zadolžitve:
razredničarka 2. Kb,
Govorilne ure: to 9.15-10.00
GRADIŠAR, Tina
Predmeti:
KEM
Zadolžitve:
razredničarka 1. Za
Govorilne ure: po 14.55-15.40
GRGUR, Vesna
Predmeti:
MBE, MMB, PML
Zadolžitve:
razredničarka 2. L, org. PUD 2. TLB
Govorilne ure: pe 10.30-11.15
HAFNER, Marijan
Predmeti:
MAT
Zadolžitve:
razrednik 4. Fa
Govorilne ure: pe 9.15-10.00
HORVAT, Ksenija
Predmeti:
SLO
Zadolžitve:
razredničarka 3. Fb
Govorilne ure: to 11.20-12.05
HORZELENBERG, Mirjam
Predmeti:
MAT
Zadolžitve:
razredničarka 3. Fc
Govorilne ure: pe 8.25-9.10
JURJEC ŽMAVC, Lučka
Predmeti:
ANG
Zadolžitve:
razredničarka 4. Ka
Govorilne ure: če 11.20-12.05
KASTELIC, Uroš
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: ČE 13.50-14.35
KIRBIŠ SREBOTNIK, Irena
Predmeti:
PRA-LTP
Zadolžitve:
-
Govorilne ure:    
KOČEVAR KORBAR, Mojca
Predmeti:
ANG
Zadolžitve:
razredničarka 1. Fb
Govorilne ure: sr 10.30-11.15
KOGOVŠEK GRUBELIĆ, Darja
Predmeti:
KNO, KNT, LIČ, PED, MAN, MAS, KNE
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: če 11.15-12.05
KOLMANČIČ, Mateja
Predmeti:
KNO, KNT, LIČ, PED, MAN, MAS, VEL
Zadolžitve:
razredničarka 1. Kb, koord. CIDESCO
Govorilne ure: če 11.20-12.05
01 300 72 68
KOPČAVAR, Viljemka
Predmeti:
BIO, SOM, KBK, GEN, ANF
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: sr 13.50-14.35
KORITNIK, Jurij
Predmeti:
SLO
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: če 11.20-12.05
KRALJ, Benjamin (nadomeščanje Cvetke Lipoglavšek)
Predmeti:
FIZ
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: to 10.30-11.15
KUJAVEC, Darinka
Predmeti:
ŠVZ
Zadolžitve:
razredničarka 1. Fc
Govorilne ure: po 13.50-14.35
LAPUH, Ida
Predmeti:
RDN, BIO, VZD
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: po 14.55-15.40
LAVRIČ, Vesna
Predmeti:
SLO
Zadolžitve:
razredničarka 2. Fa
Govorilne ure: to 10.30-11.15
LETONJA, Jasmina
Predmeti:
FIP, DAP, IZP
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: TO 11.20-12.05
LIPOGLAVŠEK, Cvetka
Predmeti:
FIZ
Zadolžitve:
-
Govorilne ure:    
LUŠINA, Branko
Predmeti:
ŠVZ
Zadolžitve:
razrednik 2. Fc, mentor ŠŠD
Govorilne ure: to 10.30-11.15
MAGDEVSKA, Suzana
Predmeti:
Zadolžitve:
Pomoč dijakom pri učenju
Govorilne ure:    
MAGDEVSKI, Zlatko
Predmeti:
IKT
Zadolžitve:
razrednik 4. L
Govorilne ure: PO 10.30-11.15
MARKELJ, Neja (na porodniškem dopustu)
Predmeti:
ŠVZ
Zadolžitve:
-
Govorilne ure:    
MLAKAR MEDVED, Manja
Predmeti:
VZD
Zadolžitve:
organizatorka izobraževanja odraslih
Govorilne ure: po 12.10-12.55
MOLEK, Uroš
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: če 10.30-11.15
NOVOSELEC, Mojca
Predmeti:
MAT
Zadolžitve:
razredničarka 2. Zb
Govorilne ure: če 11.20-12.05
OŽBOLT, Karmen
Predmeti:
ANG
Zadolžitve:
razredničarka 1. L, mentorica dijaške skupnosti
Govorilne ure: to 12.10-12.55
PERINČIČ MANFREDA, Jasna
Predmeti:
MGN, FIP, DAP, IZP
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: PO 12.10-12.55
PETEK, Angela
Predmeti:
FIZ
Zadolžitve:
tajnica ŠMK
Govorilne ure: sr 10.30-11.15
01 300 72 52
PETKOVŠEK, Tina
Predmeti:
PSI, KOM
Zadolžitve:
razredničarka 4. Kb
Govorilne ure: sr 10.30-11.15
PIVK, Breda
Predmeti:
MBE, LHT, PML, FKM, PRO
Zadolžitve:
org. PUD 3. TLB, koord. raziskovalnega dela
Govorilne ure: to 9.15-10.00
POVHE LENART, Sabina
Predmeti:
KEM, PRA-LDF, FKM
Zadolžitve:
razredničarka 3.L
Govorilne ure: sr 9.15-10.00
PRIJATELJ, Nadja
Predmeti:
RDN, ILS
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: po 10.30-11.15
ROGELJ, Anja
Predmeti:
KNO, KNT, LIČ, PED, MAN, MAS,
Zadolžitve:
razredničarka 2. Ka
Govorilne ure: to 10.30-11.15
RUPNIK, Andreja
Predmeti:
KEM, FKM
Zadolžitve:
razredničarka 3. Ka
Govorilne ure: to 11.20-12.05
SEDLAR, Valerija
Predmeti:
ZMT, FIP, TOP, DAP, PMZ
Zadolžitve:
razredničarka 2. Za
Govorilne ure: pe 8.25-9.10
SERNEC, Kristina
Predmeti:
BAF, BIO, ANF, VZD
Zadolžitve:
razredničarka 4. Za
Govorilne ure: TO 8.25-9.10
SVOLJŠAK MEŽNARŠIČ, Irena
Predmeti:
KIZ, PMK
Zadolžitve:
pomočnica ravnateljice
Govorilne ure: to 13.50-14.35
01 300 72 67
ŠILC, Maja
Predmeti:
SKO, KIZ, SOM
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: po 11.20-12.05
ŠIMIC ZORE, Marta
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: pe 11.20-12.05
ŠTRALLEGER, Silvo
Predmeti:
AZD, OZD, LDF, PMF
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: pe 12.10-12.55
ŠTRUMBL, Nina (nadomeščanje Lidije Golc)
Predmeti:
SLO
Zadolžitve:
razredničarka 1. Zb
Govorilne ure: ČE 10.30-11.15
ŠVEGL, Matej
Predmeti:
ŠVZ
Zadolžitve:
razrednik 4. Fc
Govorilne ure: to 8.25-9.10
TOMŠIČ ISKRA, Nevenka
Predmeti:
SLO
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: po 10.30-11.15
TRDAN, Vanda
Predmeti:
ZGO
Zadolžitve:
razredničarka 2. Fb, koord. mednarodne dejavnosti
Govorilne ure: če 13.00-13.45
01 300 72 80
TURŠIČ, Sabina
Predmeti:
KNO, KNT, LIČ, PED, MAN, MAS,
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: to 10.30-11.15
VADNOV, Valerija
Predmeti:
FIZ
Zadolžitve:
pom. ravnateljice, koord. interesnih dejavnosti
Govorilne ure: sr 11.20-12.05
01 300 72 50
VENIGER, Neda
Predmeti:
LDF, ZDR, ILS
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: to 14.55-15.40
VONČINA, Petra
Predmeti:
SLO
Zadolžitve:
razredničarka 4. Fb
Govorilne ure: sr 12.10-12.55
VRHOVNIK, Katarina
Predmeti:
ZDR, BOF, OZD, LDF
Zadolžitve:
Razredničarka 4. Fb
Govorilne ure: pe 12.10-12.55
ZAVEC, Sara
Predmeti:
MBK, PML, PRO, LTP, ZEK
Zadolžitve:
-
Govorilne ure: po 12.10-12.55
ŽAVBI, Poldka
Predmeti:
MGN, FIP, TOP, IZP
Zadolžitve:
org. PUD v programu ZT, vodja tima Zdrave šole
Govorilne ure: če 10.30-11.15